sobota, 3 grudnia 2022

Cokolwiek się wydarzy, od pewnego rodzaju zła ludzie się nie odwrócą


Nie odwrócili się od swoich morderstw, swojej farmacji, swojej niemoralności i swoich kradzieży.

Księga Objawienia twierdzi, że ludzkość nie odwróci się od zła, mimo że będzie z tego powodu cierpieć.

Nie odwróci się od zabójstw. Na co dzień przeciętna osoba nikogo nie zabija, ale władze, agencje i korporacje zabijają codziennie mnóstwo ludzi. Przeciętny człowiek okazuje się zdolnym do mordu podczas wojny, gdy liczy na to, że nie odpowie za swoje zbrodnie. Jednak na co dzień przeciętny człowiek nikogo nie zabija, chyba że nienarodzone dziecko. Ludzie walczą o prawo do zabijania dzieci. Samo w sobie to jest obrzydliwe, ale nie wszyscy popierają ten rodzaj zła wyrządzany najsłabszym.

poniedziałek, 28 listopada 2022

Trudne relacje małżeńskie a porządek Boży


Chcę natomiast, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Pomazaniec, a głową żony mąż, a głową Pomazańca Bóg.

Hierarchia jest częścią zamierzenia Bożego, potrzebną do osiągnięcia zbawienia. Szatan więc za pomocą filozofii lub tak zwanej poprawności będzie chciał zakłócić tę strukturę hierarchii, by stworzyć warunki do destrukcji.

czwartek, 24 listopada 2022

Strzeżcie się zachłanności


Bądźcie zadowoleni, jeśli macie jedzenie i odzież. Ponieważ pragnący się wzbogacić wpadają w kłopoty i pułapki oraz liczne bezsensowne pożądliwości, które szkodzą im, prowadząc do klęski i ostatecznego zniszczenia. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, pod wpływem której dużo osób opuściło drogę wiary i dodatkowo wpadli w liczne kłopoty.
1 List do Tymoteusza 6:8-10

Poprzestawanie na podstawowych potrzebach człowieka jest dużą umiejętnością.

środa, 16 listopada 2022

Uciekaj od świata w kierunku Boga


I nie wpasowujcie się w ten świat, ale przemieniajcie się, kształtując na nowo umysł, aby lepiej rozpoznawać, co jest według Boga dobre, przyjemne i dojrzałe.
List do Rzymian 12:2

Im jesteśmy starsi, tym trudniej jest się zmienić, dlatego poglądy i wartości, w których spędziliśmy sporo lat, mają na nas duży wpływ. Dobrze, jeśli po osiągnięciu dojrzałego wieku jesteśmy tego faktu świadomi, bo możemy się po namyśle korygować. Z trudem, ale jednak jest to możliwe. Świadomość tego, że przeszłość ukształtowała nas nie koniecznie dobrze i że potrzebujemy przemiany, pomoże unikać zatargów.

sobota, 12 listopada 2022

Intruzi w owczarni


Osoby udające naszych braci wkradły się, by z wrogim zamiarem obserwować naszą wolność, którą mamy w Pomazańcu Jeszu po to, by nas później zagarnąć w niewolę, dlatego ani na chwilę nie okazaliśmy im uległości, po to by prawda dobrej nowiny nadal mogła działać pośród was.
List do Galatów 2:4,5

Na czym polegał problem tych fałszywych braci z pierwszego wieku?

Chcieli przymusić sług Pana Jeszu do przestrzegania prawa mojżeszowego. Nie narodzili się na nowo w pełni i ciągnęli stare swoje przekonania do nowej społeczności. Zauważyli, że apostołowie byli bez wykształcenia więc swoją gadatliwością postanowili ich zagadać i wykazać, że skoro nie przestrzegają prawa, to coś z nimi jest nie w porządku, ale to oni mieli problem.

wtorek, 1 listopada 2022

Pokonuj przeszkody na drodze do Boga


Objawienie Pomazańca Jeszu, które dał Mu Bóg, aby przekazać sługom Swoim, co musi się niebawem wydarzyć; a On przez Posła przekazał te informacje słudze Swojemu Janowi.
Objawienie św. Jana 1:1

Ten werset pokazuje nam sposób przekazywania tego, co nazywamy natchnieniem. Chrystus nie ma tej mocy i wiedzy, jaką ma Bóg Ojciec, ale ponieważ służy Ojcu, a nie sobie samemu, więc Ojciec obdarza go mocą i udziela mu wsparcia. Chrystus posyła do wybranych swoich sług świętego Ducha, a ten przekazuje im wiedzę, ci z kolei muszą przekazać ją społeczności, nad której zdrowiem duchowym czuwają.

poniedziałek, 31 października 2022

Bądź mądry dzięki mądrym radom


Słuchaj rad i bądź otwarty na skorygowanie, żebyś ostatecznie okazał się mądrym. Wiele planów ma człowiek, ale tylko plany Boga osiągną cel.

Czy warto słuchać rad? Oczywiście. A co jeśli rada nie jest trafna? Nie oszukujmy się, nie wszystkie rady są mądre. Bywa, że ktoś usiłuje pouczyć innych, sam potrzebując pouczenia, ale to nie zmienia faktu, że warto zastanowić się nad tym, co mówi ktoś inny, nawet jak nie wie, co mówi i na jaki temat się wypowiada. Dlaczego? Ponieważ jeśli ta osoba coś źle zrozumiała, to jest ryzyko, że więcej osób mogło zrozumieć to tak samo błędnie. Wsłuchanie się nawet w chybioną radę może nas dużo nauczyć. Trzeba jednak umieć wyciągać wnioski, np. zastanowić się co zrobić, by kolejnym razem być dobrze zrozumianym.

sobota, 29 października 2022

Bądź tą resztką, która dostąpi zbawienia


Ja jestem tym, który powoduje, że się staje [JHWH] i nie ma oprócz mnie zbawiciela. Ja zapowiadam i wyzwalam, i daję się usłyszeć, nie ma między wami innego. Wy jesteście świadkami, mówi JHWH, że ja jestem Bogiem.
Księga Izajasza 43:11-12

Izajasz [Jeszaja] przemawiał w trudnym okresie, gdy Iszrael był gnębiony przez Asyrię. Wiedział, że zbliża się upadek Iszraela. W tym trudnym czasie wielu mogło zwątpić w prawdziwego Boga, skoro nie mógł obronić swojego własnego ludu. Jak to możliwe, że ludy czczące wielu bogów zagrażają ludowi należącemu do prawdziwego Boga?

środa, 26 października 2022

Nie szukaj przyjemności, inwestuj w przyszłość


Jak jedzenie dużej ilości miodu nie jest zdrowe, tak szukanie własnej chwały nie jest godne pochwały.
Księga Przysłów 25:27

Jedzenie miodu sprawia przyjemność, ale Bóg zadbał o to, by miód był trudno dostępny, dzięki czemu ludzie mieli tę przyjemność dozowaną w małych ilościach dokładnie w takich, w jakich miód jest zdrowy. Natomiast nadmiar miodu już zdrowy nie jest.

wtorek, 25 października 2022

Kto wyprowadził Iszrael z Egiptu?


Warto wam przypomnieć, choć wy wszystko wiecie, że Jeszu uwolnił naród, wyprowadzając go z ziemi egipskiej, ale później niewierzących wygubił.
List św. Judy 1:5

Ciekawy werset, który mówi o tym, że Pomazaniec Boga Jeszu wyprowadził Iszrael z niewoli egipskiej. Większość wersetów zwłaszcza Starego testamentu przypisuje wyprowadzenie Bogu JHWH, a ten werset mówi o Panu Jeszu.

czwartek, 13 października 2022

Czy wiesz, jak wielki zaszczyt może być twoim udziałem?


Cielesny człowiek nie pojmuje tego, co jest z Tchnienia Boga. Wydaje mu się to głupotą, ponieważ nie ma zrozumienia, gdyż tchnieniem są pojmowane.
1 List do Koryntian 2:14

Rezygnacja z kariery w tym świecie może wydać się głupia dla większości osób, ale nie ma większej i lepszej kariery, od służby dla Pana Jeszu.

Żeby to zrozumieć potrzeba wiary w zwycięstwo Pomazańca Jeszu.

Tak było.
Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów ludzkich, wtedy ludom granice wytyczał według liczby synów Bożych. Własnością Pana został Jego lud Jakub, Jego dziedzicznym działem Iszrael.
Prawa 30:8 [32:8]

Dawniej Bóg rozdzielił swoją władzę na ziemi między swoich synów, ale zawiedli Go, więc teraz realizuje plan odebrania im władzy i ustanowienia nowych władców na ziemi.

Przeczytaj i zobacz, jak będzie teraz.

środa, 12 października 2022

Zajmij swoje miejsce w szeregach ludu Bożego


Za wszystkim tym narody się uganiają, a Ojciec wasz niebiański wie, że jest wam to potrzebne. Dlatego pożądajcie, ale najpierw władzy Boga i Jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam udostępnione.
Ewangelia wg św. Mateusza 6:32-33

Bóg wie, czego potrzebujemy, by żyć i mu służyć. Potrzebujemy tego samego co wszyscy, ale jeśli na pierwszym miejscu postawimy Boga, to będziemy pragnęli, by Swoją władzą objął rządy na ziemi i wymierzył sprawiedliwość mieszkańcom ziemi?

To oznacza, że część ludzi otrzyma od Boga nagrodę, ale większość zostanie ukarana w sposób odpowiednio surowy do ich wykroczeń. A my, nie tylko, że nie mamy nic przeciw temu, ale tego pragniemy.

Mieszkańcy ziemi, niby deklarują wiarę w Boga, a nawet w Chrystusa, ale boją się tak zwanego końca świata i tak naprawdę chcieliby, by nic się nie zmieniało, by nadal ten obecny świat trwał. No może by tylko chcieli wygrać w totolotka i mogłoby tak już zostać.

niedziela, 9 października 2022

Strach wpaść w ręce prawdziwego Boga.


Wiemy, bowiem co powiedział: "Do mnie należy wymierzanie sprawiedliwości, Ja odpłacę", a także "osądzi Pan swój lud". Strach wpaść w ręce prawdziwego Boga.

Nie tylko nas ludzie będą oczerniali, ale także Syna Bożego, a nawet Boga Ojca. Będą mówili oszczercy różne bluźnierstwa, inni będą im klaskali. W takiej sytuacji, gdy jesteśmy świadkami, jak ktoś obraża Boga, mielibyśmy ochotę z całej siły zdzielić go czymś twardym. Tymczasem Bóg zastrzega dla siebie prawo wymierzania sprawiedliwości.

W liście do hebrajczyków jest użyte słowo, które najlepiej pasuje do polskiego windykacja. „Moja jest windykacja”, czyli prawo do pociągnięcia człowieka do odpowiedzialności. Windykacja pochodzi z łaciny i oznacza nie tylko ściągnięcie należnego długu, ale też może oznaczać wymierzenie kary, lub dokonanie odpowiedniej zemsty, czyli zadośćuczynienie.

sobota, 8 października 2022

Czy sprzedaż duszę za ciepłą wodę w kranie?


A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję.
List do Rzymian 5:3-4

Kiedy jest nam źle?

Kiedyś ludziom żyło się źle, gdy chorowali, czuli ból lub głodowali. Źle czuli się też, gdy zostali napadnięci i pozbawieni wolnej woli, czyli byli zmuszani do robienia tego, czego chce ktoś mający nad nimi władzę.

Kiedy jednak nie chorujemy, nie głodujemy, nie czujemy bólu i możemy robić, co chcemy, czy czujemy się szczęśliwi? Jeśli wszyscy są na tym samym poziomie, to nie mamy powodu do narzekania, ale problem zaczyna się, gdy komuś powodzi się lepiej. Porównanie sprawia, że zaczynamy czuć się źle i jeśli sami nie potrafimy polepszyć swojej pozycji, to zaczynamy mieć pretensje do innych.

piątek, 7 października 2022

Wspierajcie się wzajemnie im trudniejsze czasy nadchodzą


Dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak też Pomazaniec przygarnął was do chwały Boga.
List do Rzymian 15:7

Im czasy są trudniejsze, tym częściej będziemy musieli wziąć pod uwagę, dosłownego zabrania kogoś do swojego domu. Już teraz zacznij o tym myśleć. Wydaje się czymś naturalnym, by połączyć gospodarstwo z dziećmi lub rodzicami, ale nadchodzą czasy, gdy połączenie gospodarstw może dotyczyć także dalszych krewnych, a nawet braci i sióstr w wierze.

Właśnie o tym przygarnianiu naszej rodziny duchowej pisał Paweł w liście do Rzymian. Może wydawać się to dziwne, bo mimo wspólnej wiary sporo nas dzieli w kwestii doświadczeń osobistych, w podejściu do wielu spraw dnia codziennego, takich co wydają się drobiazgami, ale przestają nimi być w codziennym stykaniu się z drugą osobą. Po prostu trzeba wiele cierpliwości i miłości, by zaakceptować u siebie w domu inną osobę.

środa, 28 września 2022

O czyje względy zabiegasz?


Czy zabiegam o względy u ludzi, czy u Boga? Czy szukam jak ludziom się przypodobać? Gdybym ludziom chciał się przypodobać, to nie byłbym nigdy sługą Pomazańca.
List do Galatów 1:10

Czy pasterze owcom mają się podobać, czy właścicielowi stada? A właścicielem stada jest Jeszu Syn Boga Najwyższego. Jest On też wzorem pasterza doskonałego, który za owce życie oddał, ale to nie owce Chrystusem rządzą, ale On nimi, dla ich dobra. Podobnie jak rodzice starają się o dobro dzieci.

sobota, 24 września 2022

Zbawienie jest z łaski, ale nie z automatu


Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od Tego, który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny, która nie jest prawdziwą dobrą nowiną, tylko jacyś ludzie wam mieszają i chcą przekręcić prawdziwą dobrą nowinę, pochodzącą od Pomazańca.

Żeby lepiej zrozumieć wartość dobrej nowiny, zastanów się nad tą możliwością, jaką daje ci Bóg.

Żyjesz około 70 lat, a później umierasz. Załóżmy, że nie ma sprawiedliwości. A więc nie ma żadnej kary za twoje uchybienia. Pojawia się Syn Boga na ziemi i mówi, że jest sposób, żebyś mógł wrócić do życia.

sobota, 17 września 2022

Dusze szlachetne są we władzy Boga


Dusza moja nocą pragnie Ciebie, także duch we mnie pospiesznie cię szuka, ponieważ gdy ogłaszasz swoje sądy na ziemi, sprawiedliwości uczą się mieszkańcy świata.
Księga Izajasza 26:9

Przez powyższe słowa przemawiający Izajasz pięknie wyraził odczuwane pragnienie sprawiedliwości Bożej.

W nocy, gdy nic się nie dzieje (przynajmniej nie powinno) Izajasz czeka dnia, ponieważ obserwowanie tego, jak Bóg postępuje, rozwiązuje problemy, czy rozstrzyga sprawy, jest dla niego pasjonującą lekcją. Nie tylko dla niego jest to pouczające, ale jak sam przyznaje dla całego świata.

czwartek, 15 września 2022

Dawaj z siebie więcej niż inni dają


Kradnący, niech więcej nie kradnie, niech bardziej się wysila, wypracowując własnymi rękoma jakieś dobro, aby miał czym obdarować potrzebującego.
List do Efezjan 4:28

Złodziej podobnie jak i inni grzesznicy zawsze jakoś potrafią uzasadnić swoje postępowanie. Na przykład złodziej może powiedzieć, że kradnie, co jemu ukradziono, albo kradnie bogatemu, bo sam jest biedny lub rozdaje biednym.

środa, 14 września 2022

Jak ustalić co jest, a co nie jest nauką Chrystusa?


Jeszu mu odpowiedział: Jeśli ktoś Mnie miłuje, moją naukę ustrzeże, a Ojciec mój go umiłuje. Przyjdziemy do niego i zamieszkamy w nim.
Ewangelia wg św. Jana 14:23

W 14 rozdziale ewangelii według Jana najpierw Pan Jeszu zapowiada, że zabierze apostołów do nieba i że jest tam dość mieszkań. Pragnie, by oni byli tam, gdzie jest On.

Z czego wynika to przywiązanie do ludzi?

Czy tylko do apostołów tak Pan się przywiązał, a do innych ludzi już niekoniecznie?

Odpowiedź znajdujemy w dalszych słowach Zbawiciela.

wtorek, 13 września 2022

Nie zasypiaj, Pan jest blisko


Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Mateusza 26:41

Co to znaczy, że duch ochoczy, ale ciało słabe? To znaczy, że chcemy dużo zdziałać, ale wychodzi nam mało. W przypadku apostołów objawiło się to tym, że nie potrafili utrzymać ciała w czujności i gdy Pan Jeszu przeżywał udrękę, oni zasypiali.

poniedziałek, 12 września 2022

Bóg jest cierpliwy, ale nie wystawiaj Jego cierpliwości na próbę


Czym więc jest prawo? Z powodu wykroczenia, zostało dodane aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy, a wydane przez Posłów w ręce mediatora.
List do Galatów 3:19

Kiedy zdamy sobie sprawę, jak dużo mógł Mojżesz, to zrozumiemy, że nie był on zwykłym pośrednikiem, ale słowo mediator, które zostało użyte w Pismach świętych, dokładnie określało jego rolę.

Jego prawo było jednak dodatkiem, wynikających z panującej wówczas sytuacji. Rozumieli to apostołowie, dlatego nie mieli problemu, by odciąć się od prawa mojżeszowego. Problem był tylko w Judei, gdzie zwykli ludzie nie do końca rozumieli głębokie prawdy i w tym miejscu Bóg okazuje im cierpliwość, tolerując ich przywiązanie do prawa, ale tylko do czasu określonego.

sobota, 10 września 2022

Czy zmieniłeś swoje życie po poznaniu Chrystusa?


Jaki wówczas pożytek mieliście z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć Teraz zaś, po wyzwoleniu z uchybienia i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie eonowe. Ponieważ zapłatą za uchybienie jest śmierć; ale darem z łaski Bożej jest życie eonowe, w Pomazańcu Jeszu, Panu naszym.
List do Rzymian 6:21-23

Czy wstydzisz się swojego poprzedniego życia? Czy skorygowałeś swoje życie? Jeśli żyjesz tak, jak przed poznaniem Pana z imienia i niczego nie zmieniłeś, to może stanąłeś w miejscu i nie podążasz za Panem.

sobota, 27 sierpnia 2022

Czy Duch święty chce z Tobą współpracować?


Czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Tchnienia Świętego, które jest w was, a które macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Ponieważ drogo zostaliście kupieni. Oddajcie więc Bogu chwałę w ciele waszym!
1 List do Koryntian 6:19-20

Skoro chcemy, by święte Tchnienie mieszkało w naszym ciele, to jacy powinniśmy być w swoim postępowaniu?

Żeby być godnymi świętego Ducha, czy nie powinniśmy dbać o to, by nasze postępowanie było święte?

Zastanów się więc czy jesteś godzien lub godna przywileju, który nas spotyka.

sobota, 20 sierpnia 2022

Prostuj swoją drogę, czyli sprawdzaj czy zmierzasz w dobrym kierunku


Wyprostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie zbłądziło, ale raczej wyzdrowiało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
List do Hebrajczyków 12:13-14

Trudno jest korygować samego siebie, bo przeważnie swoje uchybienia potrafimy logicznie uzasadnić. Jeszcze trudniej jest posłuchać kogoś, kto stojąc z boku dostrzega nasze błędy i próbuje pomóc nam się skorygować. Jak on śmie, niech się zajmie sobą i nie poucza mnie – zdaje się, że wielu tak reaguje na skorygowanie. Nie będzie mnie człowiek pouczał, moim Panem jest Chrystus – zdają się bronić, ale to właśnie Chrystus nakazuje nam byśmy się pouczali.

czwartek, 18 sierpnia 2022

Regulamin zbawienia


Jeśli będziecie trwali w przestrzeganiu moich nakazów, to pozostaniecie w mojej miłości, jak Ja przestrzegam nakazów Ojca mojego i trwam w Jego miłości.
Jana 15:10

Nakazy i przykazania to nic innego jak prawo obowiązujące tych, którzy się do tego zobowiązali, czyli zawarli umowę. Wyjątkiem jest prawo Boże [naturalne], które obowiązuje wszystkich ludzi, z samego faktu życia na świecie, który należy do Boga. Ten, który to wszystko stworzył i dał nam życie, ma prawo określić warunki korzystania z tego.

Dzisiejszy świat twierdzi, że Boga nie ma, po to, by nie przestrzegać obowiązującego na świecie regulaminu i nie okazywać wdzięczności dla Stwórcy.

piątek, 8 lipca 2022

Bądź zadowolony!Nie przejawiajcie chciwości, bądźcie zadowoleni z aktualnego stanu. Sam bowiem powiedział: Nie porzuciłem cię ani nie opuściłem. Tak więc śmiało możemy stwierdzić: Pan jest moim wsparciem, więc nie będę się bał, bo co może mi zrobić człowiek?
List do Hebrajczyków 13:5-6

Nadmierne pragnienia mogą zniszczyć życie człowieka, a umiejętność zadowolenia z tego, co się ma, jest kluczem do szczęścia.

Nie ważne ile masz pieniędzy, zawsze będziesz miał ich za mało, jeśli nie wypracujesz w sobie zadowolenia z obecnego stanu. Pieniądze to tylko przykład, chodzi o to, by nie żyć pragnieniami, ponieważ one się nigdy nie kończą, a co za tym idzie, nie dają szczęścia.

wtorek, 5 lipca 2022

Czy przyjmiesz wezwanie do nieśmiertelnej armii?


Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją.
Ewangelia wg św. Mateusza 16:25

W czasie wojny ludzie giną z powodów, których często sami nie rozumieją. Żołnierze najchętniej by uciekli z pola walki, ale wówczas są także zabijani za dezercję. Gdyby nie byli karani śmiercią, to wszyscy by uciekli, bo na wojnie nikt nie jest pewny czy przeżyje, a każdy chce żyć. Władcy, którzy ich wysyłają na śmierć, sami są bezpieczni, posyłają młodych ludzi, by się ofiarowali, a sami boją się przeziębienia, bo z jakiegoś powodu uważają się za lepszych i śmierć tysięcy młodych ludzi jest dla nich mniej warta niż ich własne życie.

Zupełnie inny jest nasz Władca Chrystus o imieniu Jeszu. On pierwszy za nas umarł, następnie powstał z martwych i w ten sposób udowodnił, że komu zechce, może przywrócić życie. Nie chował się za plecami innych i nie posyłał na śmierć bez nadziei. Najpierw wykonał misję, której celem było uzyskanie władzy nad śmiercią, by później mógł swoich żołnierzy przywracać do życia.

niedziela, 3 lipca 2022

Nie ufaj swoim snom


Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział? - wyrocznia Pana [JHWH]. Czy nie wypełniam nieba i ziemi?
Księga Jeremiasza 23:24

Bóg widzi i słyszy wszystko, ponieważ swoim Tchnieniem wypełnia wszystko. Każdy z nas więc czyta ten tekst i myśli, że niczego nie ukryje przed Bogiem i słusznie, bo tak jest. Bóg nie tylko widzi, słyszy ale też nie zapomina.

Jednak powyższy tekst Jeremiasz napisał mając na myśli ludzi, którzy swoje sny interpretują, jako głos od Pana, choć Pan im niczego nie przekazał. Bóg ostrzega tych proroków, że ich widzi i wie o tym, że swoje własne urojenia przedstawiają jako Słowo od Pana. Przemawiają w imieniu Pana, a powinni we własnym imieniu, bo ich proroctwa są wymysłem ich serc.

czwartek, 30 czerwca 2022

Czy chcesz połączyć się z Bogiem?


Niemożliwe jest raz oświeconych, którzy posmakowali też daru niebiańskiego i się stali uczestnikami świętego Tchnienia i poznali wspaniałe wypowiedzi Boga, oraz moc nadchodzącego eonu, a odpadli, ponownie doprowadzić do skorygowania. Sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
List do Hebrajczyków 6:4-6

Słowo bóg jest pojęciem prostym, zaadoptowanym dla wyrażenia prawdy znacznie bardziej skomplikowanej. Nadużywanie tego słowa zagmatwało zrozumienie Boga Najwyższego jako absolutu niemożliwego do ogarnięcia przez ludzkie zmysły i niemożliwego do opisania ludzkimi pojęciami.

Pismo święte przedstawia nam Boga Najwyższego jako Ojca wszystkiego, Jednotę dobra. Pisząc o Jednocie, mam na myśli Byt Najwyższy, niepodzielny, Ogrom nie do ogarnięcia zmysłami i rozumem. Ta Jednota pragnie jedności, ale to nie Bóg dołączy do ludzi, tylko ludzie muszą dołączyć do jedności z Bogiem najwyższym.

wtorek, 28 czerwca 2022

Czy przyjmiesz pomoc od szatana?


Niech sprawiedliwy zada mi cios życzliwy, niech mnie karci, ale olejku nawilżającego moją głowę nie chcę od niegodziwców, a moja modlitwa nadal będzie im przeciwna.
Księga Psalmów 141:5

Słowa psalmisty można oddać bardziej współcześnie w taki sposób:

Wolę krytykę od kogoś, kto postępuje szlachetnie, niż komplementy od niegodziwca, który chce mnie pozyskać do swojej sprawy.

Oczywiście rada biblijna jest uniwersalna, chodzi o to, że nie przejdziemy na stronę zła za podarki. Olejek na głowę był czymś bardzo miłym w tamtych czasach i drogim. Trudno go też było zwrócić, nie tylko dlatego, że trudno, by było ściągnąć olej z głowy, ale też dlatego, że większości osób nie było na to stać.

Wylanie takiego olejku na głowę mogło być wyrazem wielkiego szacunku i życzliwości, ale mogło też być elementem przekupstwa. Psalmista zdecydowanie odcina się od tej drugiej możliwości, co znaczy, że woli nie zaznać przyjemności niżby miał dać się nakłonić do zła.

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Kochaj żonę - szanuj męża!


Mężowie! Miłujcie żony, jak i Pomazaniec umiłował zgromadzenie i wydał samego siebie za nie.
List do Efezjan 5:25-26

W dalszych rozważaniach Paweł pisze:

Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jak swoje własne ciało; kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
Efezjan 5:28

Nikt zdrowy nie wyrządza krzywdy sam sobie, tak samo mężczyzna zdrowy, zwłaszcza gdy uważa się za naśladowcę Pomazańca, nie będzie źle traktował żony.

Paweł udzielił też rady żonom:

niedziela, 26 czerwca 2022

Czy jesteś mądrym rodzicem?


A wy ojcowie, nie drażnijcie swoich dzieci, ale je wychowujcie w karności i nakazach Pana.
List do Efezjan 6:4

Paweł w liście do Efezjan przez udzielenie rad porządkuje relacje nie tylko rodzinne, ale też hierarchie władzy panów nad niewolnikami. Najpierw radzi dzieciom, by były posłuszne rodzicom, ale też upomina rodziców, by swoim postępowaniem nie utrudniali dzieciom posłuszeństwa. Nakazuje więc, by rodzic nie drażnił dziecka. Inne przekłady oddają tę radę , jako: „Nie pobudzajcie do gniewu”. Rodzice nie lubią mówić o tym, że ich zachowanie może być nieodpowiedzialne i złe. Przeważnie uważają, że ZAWSZE ich zachowanie jest uzasadnione, a dzieci mają ich słuchać i koniec.

sobota, 25 czerwca 2022

W jaki sposób apostołowie wypędzali demony?


A przywoławszy dwunastu uczniów swoich, przekazał im władzę nad tchnieniami nieczystymi, żeby mogli wyrzucać je, a także by mogli terapeutować z każdej choroby i każdej słabości.

Dwunastu wybranych spośród kilkudziesięciu uczniów dostało władzę nad złymi tchnieniami, czyli nad istotami niewidzialnymi, duchowymi, dlatego kojarzonymi z powiewem, tchnieniem.

Nie należy mylić władzy z mocą. Posiadanie władzy oznacza otrzymanie pewnych uprawnień, kompetencji. Posłańcy Chrystusa mieli władzę w takim samym sensie, jak ktoś dostaje władzę prezydenta, czy burmistrza, to znaczy może podejmować decyzje i wydawać polecenia. Taką władzę otrzymało dwunastu. Nie stawali się przez to silniejsi od demonów, nie mieli nadprzyrodzonej siły, ale mieli prawo do wydawania poleceń.

Widać to lepiej na przykładzie samego Chrystusa.

piątek, 24 czerwca 2022

Jak uzdrawiali uczniowie Chrystusa?I uzdrawiajcie słabych, którzy by tam byli. Mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
Ewangelia wg św. Łukasza 10:9

Uczniowie Pomazańca Jeszu nie tylko głosili, ale także uzdrawiali słabych. Każdy sobie pomyśli, no tak, przecież czynili cuda, ale jak mieli czynić cuda skoro jeszcze nie wstąpiło na nich święte Tchnienie?

Te uzdrowienia nie były takimi oczywistymi cudami, skoro wielu ich nie przyjmowało. Pan powiedział:

czwartek, 23 czerwca 2022

Niech dzieci przyniosą ci radośćPrawy ojciec dba o wychowanie, będzie więc miał radość z mądrego dziecka.

Rodzice cieszą się z mądrych dzieci, ale tę mądrość dzieci muszą z czegoś lub od kogoś czerpać. Przeważnie wychowaniem dziecka zajmuje się internet, telewizja i szkoła. Rodzice większość czasu spędzają w pracy, a dzieci w szkole. Bardzo szybko zostaje zerwana więź między dzieckiem a matką, a także ojcem. Relacje w rodzinie sprowadzają się do tego, by sobie nawzajem nie przeszkadzać. Posiadanie mądrych dzieci jest więc kwestią kogoś innego, kto im szykuje programy szkolne lub internetowe. Obecnie zajmują się tym ludzie Wielkiej Nierządnicy.

środa, 22 czerwca 2022

Miłość ponad podziałami


Nasze obywatelstwo jest w niebiosach, skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana Jeszu Pomazańca.

Jesteśmy na ziemi przedstawicielami naszego władcy Jeszu.

W większości ziemianie przez zwiedzenie i przymus służą władcy tego świata szatanowi. Obecnie on sprawuje władzę nad ziemią i odpowiada za zło, jakie tutaj się dzieje. Ludzie jednak obwiniają o to Boga, co sprawia, że wiele osób nie czuje pragnienia, by służyć Bogu.

To się zmieni, w tym celu władzę odzyska Syn Boga Jeszu. Do niego należy ziemia, a my nie jesteśmy zdrajcami ziemi, tylko wiernie czekamy na powrót Syna Bożego i na odzyskanie przez Niego władzy na ziemi. Jesteśmy lojalni prawdziwemu właścicielowi.

wtorek, 21 czerwca 2022

Bóg jest Dobry, nie bądź niewdzięcznikiem!


Jeśli więc wy, mając skłonność do zła, uznajecie za słuszne, by dzieci swoje obdarować czymś dobrym, to tym bardziej Ojciec w niebie da święte Tchnienie tym, którzy Go proszą.
Ewangelia wg św. Łukasza 11:13

Pan Jeszu, Namaszczeniec Boga uczył słuchaczy ufnego proszenia Boga przez modlitwy, odwołał się przy tym do kilku przykładów ze stosunków ludzkich. Wykazał, że Bóg, który jest dobry, tym bardziej wysłucha ludzi, skoro ludzie mający skłonność do zła wysłuchują próśb innych ludzi.

Cytowany wyżej werset odwołuje się do naturalnej chęci rodzica, by sprawić przyjemność dzieciom, tym bardziej Bóg, który jest dużo szlachetniejszy od człowieka, wysłucha tych, którzy Go o coś proszą.

Jeśli więc Bóg nie wysłuchuje Twojej prośby, to zastanów się, czy dobrze ją adresujesz i czy sam jesteś dzieckiem zasługującym na wysłuchanie. Jeśli twój poziom wiedzy jest większy to i wymagania są większe. Z drugiej strony bywa, że jacyś ludzie nieznający Boga twierdzą, że zostali wysłuchani, modląc się na przykład do Marii lub jakiegoś świętego. To ich zdaniem jest dowód na to, że ich wiara jest prawidłowa. Takie sytuacje przeważnie dotyczą dramatycznych sytuacji, z pogranicza życia i śmierci, kiedy to w cudowny sposób ktoś zostaje ocalony.

niedziela, 19 czerwca 2022

Kiedy armie całego świata okażą się śmiechu warte?


Przyjdźcie, zobaczyć czego dokonuje Pan, jakie czyni spustoszenie na ziemi. Przerywa wojny aż po krańce ziemi, łuk kruszy, łamie włócznię, wozy ogniem pali. Uspokójcie i nauczcie się, że Ja jestem Bogiem. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na całej ziemi.
Księga Psalmów 46:9-11

Czasem, żeby przerwać agresję, trzeba pokonać agresora. Bóg nawołuje do pokoju, ale jeśli ludzie się nie uspokoją, to w stosownym czasie interweniuje i zakończy ich działania.

Ludzie mają różne możliwości wyboru, ale nie ma takiej możliwości, że ich władza będzie bez końca. W odpowiednim czasie Pan Jeszu zaatakuje ich wojska i zaprowadzi tysiącletni pokój na ziemi.

Nie ma sposobu, by temu zapobiec, więc mądrze byłoby zaakceptować ten fakt i przywitać Króla królów i Pana panów z należnym Mu szacunkiem. Kto chciałby przeszkodzić Synowi Bożemu w przejęciu władzy, skazany jest na unicestwienie.

sobota, 18 czerwca 2022

Najlepszy interes jaki możesz zrobić w życiu


Wytrzymujcie ze sobą i przebaczajcie sobie wzajemnie, jeśli ktoś ma przeciw drugiemu powód do oskarżeń: tak jak Pan darował wam, tak i wy darujcie innym.
List do Kolosan 3:13

Jesteśmy święci nie dlatego że sami z siebie nie uchybiamy, ale dlatego, że mimo naszych wad Pan Jeszu nam wybacza i czyni nas świętymi, ale czy my również wybaczamy innym? Biada tym, którzy żywią urazy.

piątek, 17 czerwca 2022

Większość jest po stronie demonów, a ty po której stronie jesteś?


Wchodźcie przez wąskie drzwi! Ponieważ drzwi i droga szeroka doprowadzą was do unicestwienia, a wielu jest takich, co tam pójdą. Natomiast drzwi wąskie i zwężona ścieżka, prowadzą do życia, ale niewielu ją znajduje.
Ewangelia wg św. Mateusza 7:13-14

Bóg nigdy nikogo do niczego nie zmusza, ale daje możliwość, ostrzega przed złym wyborem i zachęca do dobrej decyzji. Od początku Chrystus ostrzegał, że większość wybierze złą drogę. Szeroka droga, którą idzie większość, wydaje się TU i TERAZ fajniejsza. Jest takie zwodnicze powiedzenie: Przecież większość nie może się mylić. Tymczasem jest na odwrót. 

środa, 15 czerwca 2022

Dzielmy się płomieniem, który jest w nas


Jeśli więc ukryta jest nasza dobra nowina, to dla tych jest ukryta, którzy giną, wśród których bóg tego eonu zaślepił myśli niewierzących, aby nie oświetliło ich światło dobrej nowiny, chwały Pomazańca, który jest obrazem Boga.
2 List do Koryntian 4:3-4

Bóg tego eonu, czyli obecnego świata zaślepia umysły ludzi, by nie widzieli prawdziwego światła. Przypomina to film seksmisja, w którym ludzie byli trzymani pod ziemią, bo tak łatwiej nimi się rządziło, i straszono ich, że jak wyjdą na ziemię, to umrą w męczarniach. Tymczasem na zewnątrz było życie znacznie lepsze, przyjemniejsze.

Dzisiaj głosimy możliwość życia bez końca, a szatan dba o to, by ludzie wierzyli tylko w TU i TERAZ.

wtorek, 14 czerwca 2022

Światło, które jest ciemnością


Lampą dla ciała jest oko, jeśli więc byłoby oko twoje zdrowe, całe ciało twoje rozświetlone będzie, Jeśli twoje oko jest złe, to całe ciało twoje jest w ciemnościach. Jeśli więc światło w tobie jest ciemnością, to ciemność ta jest wielka.
Ewangelia wg św. Mateusza 6:22-23

Dużym powodzeniem cieszy się ostatnio stwierdzenie, że nie ma ciemności, bo ciemność jest brakiem światła, tak samo wyciągają ludzie wniosek, że nie ma zła, bo zło to brak Boga lub miłości. Tymczasem Biblia łamie te zgrabne sformułowania i twierdzi, że istnieje światło, które jest ciemnością. Ma to związek z mądrością, ponieważ bawiąc się w filozoficzne formułowanie zdań, powiemy, że nie ma głupoty, bo głupota to tylko brak mądrości.

Trudno nam sobie wyobrazić latarkę, która by świeciła ciemnością, albo taką sytuację, że im bliżej lampy, tym ciemniej. Taką właśnie lampą dysponuje szatan i dba o to, by pod jej wpływem był cały świat.

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Życzliwie wspierajcie się - tak przetrwacie problemy


Dlatego wspierajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, co zresztą robicie.
1 List do Tesaloniczan 5:11

Nie skupiamy się tylko na poznaniu prawdy, jest ona ważna, ale bez miłości nie pomoże nam dostąpić zbawienia. Miłość musi przejawiać osoba mająca wiedzę, ale też osoba z wiedzy korzystająca, by nie gardzić tym, który wydaje się wszystko wiedzącym. Lubimy sami mieć dużo do powiedzenia i dlatego unikamy osób, które wiedzą lepiej.

Kiedy więc komuś udzielasz wiedzy, często nie wiesz, jak jesteś odbierany. Liczysz na wdzięczność, a tymczasem ta osoba może zacząć cię unikać. Jeśli więc chcesz wspierać innych słowem, to musisz się czasem nad tym problemem zastanowić. Często ktoś chce być wysłuchany i nie potrzebuje twoich rad. Problem czasem nie jest logiczny tylko emocjonalny i emocje trzeba pomóc wyciszyć, a nie błyszczeć wiedzą rozwiązującą każdy problem.

Pomaganie innym bywa więc trudne, ale zawsze słowo miłe będzie budujące.

sobota, 11 czerwca 2022

Poznasz mądrego po słowach jego


Odpowiedź łagodna uśmierza gniew; ale słowo szorstkie pobudza do wściekłości. Język mądrych jest miły dzięki mądrości; ale z ust tępych wylewa się głupota.
Księga Przysłów 15:1-2

Lubimy ulegać emocjom i nie lubimy się hamować, bo czujemy się wówczas stłamszeni, ale dobrze, jeśli jednak się stłamsimy w emocjach, ale wykażemy w mądrości. Emocje blokują logikę, a co za tym idzie, nasze wypowiedzi mogą okazać się mało mądre lub wręcz nie na temat, czyli głupie. Żeby tego uniknąć trzeba się uczyć uważnie słuchać i nie odpowiadać, dopóki nie upewnimy się, że na pewno rozumiemy drugą osobę. Powinniśmy dopytywać o szczegóły, zanim odpowiemy, bo często okazuje się, że choć nam się wydawało, że rozumiemy rozmówcę, to tak nie jest.

piątek, 10 czerwca 2022

Tajemnica zbawienia


Przeznaczone jest ludziom pierwsze życie zakończyć śmiercią, a potem stanąć na sąd. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.
List do Hebrajczyków 9:27-28

Człowiek po śmierci czeka na sąd, który zdecyduje o jego dalszym przeznaczeniu. Sąd oceni to, jak człowiek żył i czy zasługuje na więcej życia. Ponieważ wszyscy ludzie grzeszą, nawet jakby bardzo tego nie chcieli, więc wszyscy powinni ponieść karę i nie dostąpić drugiej szansy na życie, ale na nasze szczęście Syn Boga Jeszu postanowił umrzeć za nas i w ten sposób nabył prawo do naszego życia. Teraz on decyduje komu grzechy zostaną wymazane.

czwartek, 9 czerwca 2022

Czy masz zaproszenie na ucztę w nowym świecie?


Zobaczyłem miasto święte — Jeruszalem nowe. Zobaczyłem, jak zstępuje z nieba, od Boga, przygotowane jak panna młoda przystrojona dla swojego męża. Usłyszałem też potężny głos od tronu wołający: "Oto mieszkanie Boga pośród ludzi i zamieszka z nimi, a oni będą narodami należącymi do Niego, a On będzie Bogiem, który z nimi będzie przebywał, bo jest ich Bogiem. I zetrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci nie będzie już ani smutku, ani rozpaczy, ani cierpienia nie będzie już, ponieważ to, co było wcześniej, przeminęło.
Objawienie św. Jana 21:2-4

Jeruszalem nowe, które schodzi z nieba na ziemię, a które jest panną młodą [oblubienicą] to słudzy Pana Jeszu, jako całość.

środa, 8 czerwca 2022

Czy jesteś gotowy na pochwycenie?


W tym samym momencie, gdy padnie rozkaz, i da się słyszeć głos dowódcy Posłów, a także trąby Boga, osobiście Pan zstąpi z nieba a ci, którzy zmarli w Pomazańcu powstaną jako pierwsi. Następnie my, którzy przetrwamy i nadal będziemy żywi, w tym samym czasie zostaniemy pochwyceni w chmury na spotkanie Pana w powietrzu i już zawsze z Panem będziemy.

Moment pochwycenia będzie naszym trumfem i powodem do wielkiej radości. Idziemy na spotkanie Pana, aż trudno sobie wyobrazić jak wielkie będzie nasze wzruszenie.

Może pomyślisz teraz, że nie czułbyś się godny tego spotkania. Otóż nikt kto nie będzie godny, pochwycony nie zostanie i to będzie dramat dla takiej osoby. Znać Pana i zostać przez niego odrzuconym, oznacza, że coś z nami w chwili pochwycenia nie było dobrze. Dlatego Pan ciągle ostrzegał:

wtorek, 7 czerwca 2022

Jak pokonać strach?


Kiedykolwiek by mnie strach miał ogarnąć, pokładam ufność w Bogu.
Księga Psalmów 56:4

Prosta recepta na strach: zaufaj Bogu. Jak mają zaufać Bogu ludzie, którzy nie służą Mu, nie wierzą w Niego, lub wierzą, ale jakoś zapominają o Nim? Zaufanie wynika z wiary. Gdybyś naprawdę wierzył, że jesteś pod opieką Boga, to byś się nie bał, dlatego, gdy dopada cię strach, uspokój go, przypominając sobie, że jesteś własnością Boga i bez Jego woli nic złego cię nie spotka.

Opieka Stwórcy zaczyna się już od automatycznych systemów, jakie wszczepił nam w ciało. Bóg wyposażył nas w system szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo. Odczuwanie strachu jest instynktowne, a ratowanie się jest odruchem i to jest dobre. Problem zaczyna się, gdy nasz strach jest nieuzasadniony. Nic nam nie zagraża, a nas zaczyna ogarniać strach. Przeważnie wpadamy wówczas w panikę.

poniedziałek, 6 czerwca 2022

Rola sług Chrystusa w XXI wieku


Powiedział Pan: Kto jest zarządcą wiernym i roztropnym, którego ustanowi Pan nad terapeutami swoimi, by dawać w porę porcje?
Ewangelia wg św. Łukasza 12:42

Mniej nas może w tej chwili interesuje, kim jest zarządca terapeutów, ponieważ ciekawi nas kim są terapeuci i jak działają. Terapeuci to służba naprawiająca ze szczególnym naciskiem na zdrowie. Wszyscy jesteśmy sługami naszego Pana Jeszu. Skoro swoich sług nazywa On terapeutami, to jakie zadanie nam powierzył?

Greckich słów, które można by przetłumaczyć na sługa/niewolnik jest kilka i one są częściej używane, dlaczego więc Zbawiciel użył tego słowa, które ma szczególne znaczenie? Czy w ten sposób nie przekazał nam informacji trudnej do wychwycenia przez osoby niepowołane?