piątek, 27 maja 2022

Jak rozpoznać mądrość z góry?


Mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, następnie pokojowa, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, które nie są stronnicze, ani obłudne. Owoc sprawiedliwości w pokoju jest siany, dla czyniących pokój.
List św. Jakuba 3:17-18

Niestety, ale istnieje też mądrość niepochodząca z od Boga, jak ją rozróżnić od tej z góry? Po owocach. Jakub podkreśla, że mądrość z góry cechuje się owocami miłości, domyślamy się więc, że mądrość ziemska będzie miała inne owoce, dlatego mądrość ziemska prowadzi do kłótni i podziałów. Mądrość ziemska nie potrafi pogodzić się z tym, że ktoś morze się z nią nie zgadzać.

Wszyscy rodzimy się w mądrości Bożej, dlatego jako dzieci wierzymy rodzicom, ale podczas dorastania odkrywamy, że rodzice nie są wszystkowiedzący, a więc zaczynamy ich wiedzę kwestionować. Kilka przypadków, kiedy rodzice się pomylili, stają się dla dziecka uzasadnieniem, by wszystko, co mówią rodzice zacząć kwestionować, jeśli więc zabraniają dziecku palić, narkotyzować się czy upijać, to dziecko przecież wie, że rodzice są omylni, więc pewnie w tych tematach także się mylą. Utwierdzają się w złudnym przekonaniu, że wiedzą lepiej i trwają w nim, aż do momentu, kiedy to ich dzieci dorastają i zaczynają kwestionować ich zdanie. Wówczas przychodzi zaskoczenie, a więc to tak działa. Jeśli są mądrzy, to zrozumieją, że błąd nie tkwił w rodzicach i w tym, że popełniali błędy, tylko w ich młodzieńczej postawie, która była egoistyczna i błędy rodziców wykorzystała do odrzucenia ich mądrości wypływającej z doświadczenia.

Niektórzy twierdzą, że doświadczenie jest jak grzebień, który dostajemy w prezencie, kiedy już jesteśmy łysi. Wszystkie błędy już popełniliśmy i teraz mamy mądrość doświadczoną, czyli sprawdzoną w praktyce.

Mądrość z góry nie pochodzi z nas i naszych doświadczeń, ale jest darem od Boga. Mądrość z góry przekazuje nam Słowo Boże i bracia, którzy mając święte Tchnienie, korygują nas. Prawdopodobnie jesteś już w wieku dorosłym i młodzieńczy bunt masz już za sobą, ale czy masz tę mądrość, która mówi, by nie kwestionować rad braci, usługujących, tylko dlatego, że oni też się czasem mylą?

Zaskakująco dużo osób dorasta w przekonaniu, że wszyscy się mylą tylko nie oni. To jest mądrość ziemska, która nie dopuszcza innego zdania. Tymczasem jeśli coś jest zawodnego w mądrości, to właśnie pochodzi z naszego wnętrza, naszego ego. Niektórzy w magicznym przekonaniu o swojej mądrości zaczynają kwestionować Słowo Boże, czyli prawdziwą wiedzę i mądrość z góry. Skąd się biorą ateiści wierzący w ewolucje, jeśli nie z ziemskiej mądrości? Z ich ziemskiego punktu widzenia jest to mądrość, podczas gdy Biblia nazywa to głupotą.

Jeśli więc twoja mądrość pochodzi z góry, to pokaż to swoją postawą i zastanów się, do czego prowadzi twoja mądrość do tego, co buduje na chwałę Boga czy do tego, co rujnuje?

Tak więc „Mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, następnie pokojowa, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, które nie są stronnicze, ani obłudne. Owoc sprawiedliwości w pokoju jest siany, dla czyniących pokój”.
Jakuba 3:17-18

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

czwartek, 26 maja 2022

Pewna inwestycja na przyszłość


Bóg jest sprawiedliwy, dlatego nie zapomni o pracy waszej ani o wysiłkach w przejawianiu miłości, którą okazaliście w imieniu Jego, wspierając świętych i służąc im. Pragniemy zaś, aby każdy z was taką samą okazywał gorliwość względem pełnej nadziei aż do końca. Żebyście nie stali się ociężali, bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
List do Hebrajczyków 6:10-12

środa, 25 maja 2022

Naucz się słuchać


Uważajcie więc, jak słuchacie, ponieważ kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.
Ewangelia wg św. Łukasza 8:18

Można słuchać ale nie słyszeć, można też słyszeć, ale nie rozumieć, można też rozumieć, ale nie działać z godnie ze zrozumieniem, lub można rozumieć błędnie, dlatego uważajcie jak słuchacie.

wtorek, 24 maja 2022

Zaufaj Bogu


O nic się nie zamartwiajcie
, ale w każdej modlitwie i błaganiu z podziękowaniem wyjawcie Bogu wasze prośby. A wówczas pokój od Boga, który przewyższa wszelki rozum, przypilnuje wasze serca i myśli w Pomazańcu Jeszu.
List do Filipian 4:6-7

Jesteśmy niezwykle uprzywilejowani, stojąc po stronie prawdziwego Boga i Jego Syna Jeszu. O cokolwiek zgodnego z Jego wolą, jeśli poprosimy z wiarą to, to się stanie. Tak po prostu. Przejawianie tak silnej wiary w cud modlitwy wymaga jednak dojrzałości w Chrystusie. Jakiekolwiek wątpliwości nie tylko sprawią, że nasze modlitwy nie zostaną wysłuchane, ale także nasze zbawienie stanie pod znakiem zapytania. Ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu.

sobota, 21 maja 2022

Czy warto inwestować w urodę?


Zwodnicza jest kokieteria i ulotny jest piękny wygląd, ale niewiasta czująca respekt do Pana ta zasługuje na pochwałę.
Księga Przysłów 31:30

Kokieteria to zabieganie o względy mężczyzny, flirtowanie, rozsiewanie uroku itp. Niektórzy tłumacze używają w tym wersecie słowa mniej współczesnego przymilność. Takie zachowanie potrafi pobudzić zmysły mężczyzny, ale księga Przysłów ostrzega, że to jest zwodnicze, czyli sprowadza na manowce. O samym pięknie kobiecym mówi, że jest ulotne, czyli przemijające.

Czy warto więc inwestować w urodę? Na pewno warto o nią dbać podobnie jak o czystość skóry, czy ubrania, ale nie jest to wartość, na której można by opierać swoje całe życie, a jedynie dodatek, którym dysponujemy przez krótki okres. Księga Przysłów przekonuje nas, że prawdziwą wartością niewiast jest chęć podobania się Bogu. To samo możemy powiedzieć o mężczyznach.

czwartek, 19 maja 2022

Jedność serca z rozumem


Bądźcie dla siebie nawzajem współczujący, odpuszczając sobie, jak wam Bóg w Pomazańcu odpuścił.
List do Efezjan 4:32

Użyłem słowa współczujący, by przetłumaczyć greckie słowo dosłownie znaczące odczuwanie jelitami, bycie dobrym z jelit. Dziś byśmy powiedzieli, że ktoś jest empatyczny albo wrażliwy na odczucia innej osoby. Współczesne słowa nie informują nas skąd to współczucie [wrażliwość] pochodzi. Według języka, który użyto do spisania Nowej Umowy (NT) współczucie wypływa z wnętrza człowieka, całym sobą odczuwamy ból innej osoby. Nasze wnętrzności są niczym anteny wrażliwe na cudzy ból.

środa, 18 maja 2022

Co zrobić, gdy ktoś cię skrzywdzi?


Jeśli uchybi przeciw tobie brat twój, idź i upomnij go na osobności. Jeśli cię posłucha, zyskałeś brata swojego.
Mateusza 18:15

Niektóre przekłady słowo uchybi tłumaczą na zgrzeszy, chodzi o to, że ktoś zrobi coś dla nas krzywdzącego lub szkodliwego. Tak więc grzeszyć [chybiać celu] można nie tylko względem Boga, ale także ludzi. Wówczas pokrzywdzony powinien napomnieć krzywdziciela na osobności, czyli w cztery oczy dlaczego? Ponieważ upomnienie jest zawstydzające i łatwiej winnemu będzie przyznać się do błędu w rozmowie sam na sam niż publicznie. Oczywiście sposób, w jaki kogoś upominamy, też ma znaczenie.

Uchybić można jednak na wiele sposobów i wówczas trzeba dostosować naszą reakcję. Np. Judasz publicznie zawstydził niewiastę, która namaściła Pana Jeszu drogim olejkiem, wówczas Pan nie wziął go na osobność, tylko natychmiast stanął w obronie niewiasty, zawstydzając [upominając] Judasza także publicznie.

wtorek, 17 maja 2022

Otwórz się na Chrystusa


Teraz ci, którzy są w Pomazańcu Jeszu, nie podlegają potępieniu. {Dotyczy to tych, którzy żyją według tchnienia, a nie ciała.} Ponieważ prawo Tchnienia prowadzące do życia, które jest w Pomazańcu Jeszu, uwolniło nas od prawa uchybienia prowadzącego do śmierci.

Kto jest w Pomazańcu Jeszu? Jeśli dosłownie potraktujemy te słowa, to musielibyśmy uznać, że ciało ludzkie może wejść w Chrystusa, który jest Tchnieniem. Ciało nie może pójść do nieba, więc słów tych nie możemy traktować dosłownie, więc jak?

Poznanie prawdy biblijnej jest możliwe tylko dzięki tchnieniu (poznanie duchem). Nasz duch, czyli tchnienie musi się dostroić do Tchnienia świętego, by cokolwiek zrozumieć z Pism Świętych. Bez tego dostrojenia Biblia będzie dla nas źródłem niezrozumiałych opowiadań a nawet sprzeczności.

poniedziałek, 16 maja 2022

Strategia walki z szatanem


Mądrze postępujcie względem tych, którzy są na zewnątrz, oszczędzając czas. Wasze słowo [nauka] niech będzie zawsze przyprawione solą, żebyście potrafili każdemu udzielić prawidłowej odpowiedzi.
List do Kolosan 4:5-6

Mądre postępowanie względem tych, którzy są poza naszą społecznością, polega na oszczędzaniu (dosłownie wykupywaniu) czasu. Rozumiem to w ten sposób, że powinniśmy nie tracić czasu na kontakty z ludźmi, którzy nie służą Bogu.

Kolejne zdanie odnosi się jednak do głoszenia tym osobom, by to robić w sposób umiejętny. Tak jak kucharz używa soli, by potrawa była smaczna, tak też my powinniśmy przyprawić nasze głoszenie czymś, co uczyni je łatwiejszym do strawienia. Sól nie tylko wzbogaca smak, ale też pobudza soki trawienne i pomaga dokładniej strawić pokarm i przyswoić go sobie przez nasz organizm.

piątek, 13 maja 2022

Sprawdzony sposób na problemy


O nic się nie zamartwiajcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu z podziękowaniem wyjawcie Bogu wasze prośby. A wówczas pokój od Boga, który przewyższa wszelki rozum, przypilnuje wasze serca i myśli w Pomazańcu Jeszu.
List do Filipian 4:6-7

Czasy końca będą trudne, a mimo to my mamy się nie martwić. Nie jesteśmy częścią tego świata, więc jego pomyślność nie jest naszym interesem. To świat szatana, który im szybciej przeminie, tym lepiej dla całego stworzenia.

Prawdziwe i bardzo wartościowe życie powstanie po wojnie ziemi z niebem, kiedy to Pan Jeszu przejmie władzę na ziemi. Zanim do tego dojdzie, jako agenci nieba, będziemy zwalczani. Teraz już toczymy walkę o dusze ludzkie, by jak najwięcej stanęło po stronie Króla królów Zbawiciela Jeszu.

środa, 11 maja 2022

Z nadziei czerpcie radość, z ucisku wytrwałość


Przejawiajcie do siebie wzajemnie miłość jak do bliskich krewnych. Wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku, bądźcie w tym gorliwi, nie ociągajcie się. Tchnieniem pałajcie i Panu służcie. Z nadziei czerpcie radość, z ucisku wytrwałość, w modlitwie nie ustawajcie.
List do Rzymian 12:11-12

O ile do wszystkich ludzi powinniśmy żywic miłość agape, to do tych, którzy oddali się Panu Jeszu na służbę powinniśmy żywić jeszcze mocniejszą miłość. W liście do Rzymian Paweł użył słowa, które służy do określenia uczuć panujących w rodzinie. Słowo to często jest tłumaczone na „miłość braterską”.

wtorek, 10 maja 2022

Modlitwa, wiara i wdzięcznośćMamy tę pewność, że o cokolwiek zgodnego z Jego wolą poprosimy, On nas wysłucha. A jeśli wiemy, że nas słucha, o cokolwiek byśmy prosili, wówczas wiemy, że to co posiadamy, a wcześniej prosiliśmy, pochodzi od Niego.
1 List św. Jana 5:14-15

Jeśli więc prosiliśmy o coś Boga, np. o zdrowie, to nie mówmy później że uzdrowił nas wyjątkowy lekarz, co najwyżej, że Bóg posłużył się tym lekarzem, lub jakimś ziołem, albo suplementem.

Pan Jeszu powiedział:

poniedziałek, 9 maja 2022

Wiara i miłość są nie do pokonania


Bez wiary nie można podobać się Bogu, kto chce zbliżyć się do Boga, musi wierzyć, że Bóg Jest i że nagradza tych, którzy Go szukają.
List do Hebrajczyków 11:6

Wiara jest niezbędna dla osiągnięcia zbawienia. Pomazaniec Jeszu powiedział, a zanotował to ewangelista Mateusz 21:21:

niedziela, 8 maja 2022

U Pana w domu na wycieraczce...


On sam też ustanowił jednych wysłannikami [apostołami], drugich prorokami, innych głosicielami dobrej nowiny, a innych pasterzami i nauczycielami, aby wyposażyć czystych [świętych] do dzieła posługi, do budowania ciała pomazańcowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej dojrzałości, do miary dorosłości pełni pomazańcowej, abyśmy już dłużej nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi dokoła przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie prowadzącym do błędu.
List do Efezjan 4:11-14

Mamy różne dary świętego Tchnienia, które są rozdawane pośród osób, które o to zabiegają. Podstawowym warunkiem, by dostać taki dar jest świętość czyli zachowanie siebie
w czystości.

Otrzymujemy dary tchnienia nie po to by się nimi pysznić, lub w padać w samouwielbienie i oczekiwać, że inni też zaczną nas z tego powodu szanować. Dary Ducha dostajemy, by za ich pomocą SŁUŻYĆ Panu Jeszu

W zakres tej służby wchodzi zarówno uwielbienie i wdzięczność dla Pomazańca Jeszu, jak i usługiwanie braciom i siostrom.

czwartek, 5 maja 2022

Nie każdy błądzący jest zagubiony


Syn człowieczy przyszedł odszukać i uratować to, co zaginęło.
Łukasza 19:10

Kim byli ci zaginieni? Czy to uczniowie Chrystusa, którzy Go opuścili? NIE! To zwykli ludzie, którzy należeli do Chrystusa z racji urodzenia się w narodzie, który był Jego własnością. Ludzie ci nie znali Chrystusa i na tym polegało ich zagubienie.

W późniejszym czasie Pan Jeszu złożył swoje życie jako zapłatę za ludzi i każdy kto zechce nawet ludzie należący do wrogich archontów, może stać się sługą Pana Jeszu. Swoich sług Pan znakuje świętym Tchnieniem i gromadzi w społeczność, która jest Jego ciałem i świątynią Boga.

niedziela, 13 marca 2022

Strzeż się zła udającego dobroNie powinno nas to dziwić, ponieważ sam szatan udaje, że jest reprezentantem światła. Nie powinno więc nas dziwić, że jego słudzy udają sług sprawiedliwości. Spotka ich odpowiednia za to zapłata.
2 Koryntian 11:14-15

Przekład dosłowny:
I nic dziwnego; sam bowiem szatan pozuje na posłańca [anioła] światłości”.

ZŁO, żeby mogło zostać zaakceptowane przez ludzi dobrych, musi udawać DOBRO. Dramatem naszych czasów jest to, że większość ludzi złu wierzy i go broni. W ten sposób ZŁO zwycięża.

sobota, 5 lutego 2022

Czy pasterz nie usługuje owcom?


On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
– Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!

Marka 9:35

Piękne słowa ale też wzór do naśladowania. Chrystus codziennie nóg swoim uczniom nie mył, ale kiedy nadarzyła się taka sposobność, by czegoś ich nauczyć, to nie miał z tym problemu.

piątek, 28 stycznia 2022

Co siejesz, to zbierzesz

Nie błądźcie! Bóg się nie da z siebie naśmiewać; ponieważ co sieje człowiek, to będzie zbierać. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała zbierać będzie skażenie; ale kto sieje dla tchnienia, z tchnienia zbierać będzie życie eonowe.
List do Galatów 6:7-8

Apostoł Paweł zachęca Galacjan do zmiany sposobu myślenia. Taka zmiana zawsze jest trudna, ale czasem konieczna. Paweł argumentuje, że błędne rozumowanie to jakby wystawianie Boga na pośmiewisko, a Bóg na to nie pozwoli.