środa, 28 września 2022

O czyje względy zabiegasz?


Czy zabiegam o względy u ludzi, czy u Boga? Czy szukam jak ludziom się przypodobać? Gdybym ludziom chciał się przypodobać, to nie byłbym nigdy sługą Pomazańca.
List do Galatów 1:10

Czy pasterze owcom mają się podobać, czy właścicielowi stada? A właścicielem stada jest Jeszu Syn Boga Najwyższego. Jest On też wzorem pasterza doskonałego, który za owce życie oddał, ale to nie owce Chrystusem rządzą, ale On nimi, dla ich dobra. Podobnie jak rodzice starają się o dobro dzieci.

sobota, 24 września 2022

Zbawienie jest z łaski, ale nie z automatu


Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od Tego, który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny, która nie jest prawdziwą dobrą nowiną, tylko jacyś ludzie wam mieszają i chcą przekręcić prawdziwą dobrą nowinę, pochodzącą od Pomazańca.

Żeby lepiej zrozumieć wartość dobrej nowiny, zastanów się nad tą możliwością, jaką daje ci Bóg.

Żyjesz około 70 lat, a później umierasz. Załóżmy, że nie ma sprawiedliwości. A więc nie ma żadnej kary za twoje uchybienia. Pojawia się Syn Boga na ziemi i mówi, że jest sposób, żebyś mógł wrócić do życia.

sobota, 17 września 2022

Dusze szlachetne są we władzy Boga


Dusza moja nocą pragnie Ciebie, także duch we mnie pospiesznie cię szuka, ponieważ gdy ogłaszasz swoje sądy na ziemi, sprawiedliwości uczą się mieszkańcy świata.
Księga Izajasza 26:9

Przez powyższe słowa przemawiający Izajasz pięknie wyraził odczuwane pragnienie sprawiedliwości Bożej.

W nocy, gdy nic się nie dzieje (przynajmniej nie powinno) Izajasz czeka dnia, ponieważ obserwowanie tego, jak Bóg postępuje, rozwiązuje problemy, czy rozstrzyga sprawy, jest dla niego pasjonującą lekcją. Nie tylko dla niego jest to pouczające, ale jak sam przyznaje dla całego świata.

czwartek, 15 września 2022

Dawaj z siebie więcej niż inni dają


Kradnący, niech więcej nie kradnie, niech bardziej się wysila, wypracowując własnymi rękoma jakieś dobro, aby miał czym obdarować potrzebującego.
List do Efezjan 4:28

Złodziej podobnie jak i inni grzesznicy zawsze jakoś potrafią uzasadnić swoje postępowanie. Na przykład złodziej może powiedzieć, że kradnie, co jemu ukradziono, albo kradnie bogatemu, bo sam jest biedny lub rozdaje biednym.

środa, 14 września 2022

Jak ustalić co jest, a co nie jest nauką Chrystusa?


Jeszu mu odpowiedział: Jeśli ktoś Mnie miłuje, moją naukę ustrzeże, a Ojciec mój go umiłuje. Przyjdziemy do niego i zamieszkamy w nim.
Ewangelia wg św. Jana 14:23

W 14 rozdziale ewangelii według Jana najpierw Pan Jeszu zapowiada, że zabierze apostołów do nieba i że jest tam dość mieszkań. Pragnie, by oni byli tam, gdzie jest On.

Z czego wynika to przywiązanie do ludzi?

Czy tylko do apostołów tak Pan się przywiązał, a do innych ludzi już niekoniecznie?

Odpowiedź znajdujemy w dalszych słowach Zbawiciela.

wtorek, 13 września 2022

Nie zasypiaj, Pan jest blisko


Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Mateusza 26:41

Co to znaczy, że duch ochoczy, ale ciało słabe? To znaczy, że chcemy dużo zdziałać, ale wychodzi nam mało. W przypadku apostołów objawiło się to tym, że nie potrafili utrzymać ciała w czujności i gdy Pan Jeszu przeżywał udrękę, oni zasypiali.

poniedziałek, 12 września 2022

Bóg jest cierpliwy, ale nie wystawiaj Jego cierpliwości na próbę


Czym więc jest prawo? Z powodu wykroczenia, zostało dodane aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy, a wydane przez Posłów w ręce mediatora.
List do Galatów 3:19

Kiedy zdamy sobie sprawę, jak dużo mógł Mojżesz, to zrozumiemy, że nie był on zwykłym pośrednikiem, ale słowo mediator, które zostało użyte w Pismach świętych, dokładnie określało jego rolę.

Jego prawo było jednak dodatkiem, wynikających z panującej wówczas sytuacji. Rozumieli to apostołowie, dlatego nie mieli problemu, by odciąć się od prawa mojżeszowego. Problem był tylko w Judei, gdzie zwykli ludzie nie do końca rozumieli głębokie prawdy i w tym miejscu Bóg okazuje im cierpliwość, tolerując ich przywiązanie do prawa, ale tylko do czasu określonego.

sobota, 10 września 2022

Czy zmieniłeś swoje życie po poznaniu Chrystusa?


Jaki wówczas pożytek mieliście z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć Teraz zaś, po wyzwoleniu z uchybienia i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie eonowe. Ponieważ zapłatą za uchybienie jest śmierć; ale darem z łaski Bożej jest życie eonowe, w Pomazańcu Jeszu, Panu naszym.
List do Rzymian 6:21-23

Czy wstydzisz się swojego poprzedniego życia? Czy skorygowałeś swoje życie? Jeśli żyjesz tak, jak przed poznaniem Pana z imienia i niczego nie zmieniłeś, to może stanąłeś w miejscu i nie podążasz za Panem.

sobota, 27 sierpnia 2022

Czy Duch święty chce z Tobą współpracować?


Czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Tchnienia Świętego, które jest w was, a które macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Ponieważ drogo zostaliście kupieni. Oddajcie więc Bogu chwałę w ciele waszym!
1 List do Koryntian 6:19-20

Skoro chcemy, by święte Tchnienie mieszkało w naszym ciele, to jacy powinniśmy być w swoim postępowaniu?

Żeby być godnymi świętego Ducha, czy nie powinniśmy dbać o to, by nasze postępowanie było święte?

Zastanów się więc czy jesteś godzien lub godna przywileju, który nas spotyka.

sobota, 20 sierpnia 2022

Prostuj swoją drogę, czyli sprawdzaj czy zmierzasz w dobrym kierunku


Wyprostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie zbłądziło, ale raczej wyzdrowiało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
List do Hebrajczyków 12:13-14

Trudno jest korygować samego siebie, bo przeważnie swoje uchybienia potrafimy logicznie uzasadnić. Jeszcze trudniej jest posłuchać kogoś, kto stojąc z boku dostrzega nasze błędy i próbuje pomóc nam się skorygować. Jak on śmie, niech się zajmie sobą i nie poucza mnie – zdaje się, że wielu tak reaguje na skorygowanie. Nie będzie mnie człowiek pouczał, moim Panem jest Chrystus – zdają się bronić, ale to właśnie Chrystus nakazuje nam byśmy się pouczali.

czwartek, 18 sierpnia 2022

Regulamin zbawienia


Jeśli będziecie trwali w przestrzeganiu moich nakazów, to pozostaniecie w mojej miłości, jak Ja przestrzegam nakazów Ojca mojego i trwam w Jego miłości.
Jana 15:10

Nakazy i przykazania to nic innego jak prawo obowiązujące tych, którzy się do tego zobowiązali, czyli zawarli umowę. Wyjątkiem jest prawo Boże [naturalne], które obowiązuje wszystkich ludzi, z samego faktu życia na świecie, który należy do Boga. Ten, który to wszystko stworzył i dał nam życie, ma prawo określić warunki korzystania z tego.

Dzisiejszy świat twierdzi, że Boga nie ma, po to, by nie przestrzegać obowiązującego na świecie regulaminu i nie okazywać wdzięczności dla Stwórcy.

piątek, 8 lipca 2022

Bądź zadowolony!Nie przejawiajcie chciwości, bądźcie zadowoleni z aktualnego stanu. Sam bowiem powiedział: Nie porzuciłem cię ani nie opuściłem. Tak więc śmiało możemy stwierdzić: Pan jest moim wsparciem, więc nie będę się bał, bo co może mi zrobić człowiek?
List do Hebrajczyków 13:5-6

Nadmierne pragnienia mogą zniszczyć życie człowieka, a umiejętność zadowolenia z tego, co się ma, jest kluczem do szczęścia.

Nie ważne ile masz pieniędzy, zawsze będziesz miał ich za mało, jeśli nie wypracujesz w sobie zadowolenia z obecnego stanu. Pieniądze to tylko przykład, chodzi o to, by nie żyć pragnieniami, ponieważ one się nigdy nie kończą, a co za tym idzie, nie dają szczęścia.

wtorek, 5 lipca 2022

Czy przyjmiesz wezwanie do nieśmiertelnej armii?


Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją.
Ewangelia wg św. Mateusza 16:25

W czasie wojny ludzie giną z powodów, których często sami nie rozumieją. Żołnierze najchętniej by uciekli z pola walki, ale wówczas są także zabijani za dezercję. Gdyby nie byli karani śmiercią, to wszyscy by uciekli, bo na wojnie nikt nie jest pewny czy przeżyje, a każdy chce żyć. Władcy, którzy ich wysyłają na śmierć, sami są bezpieczni, posyłają młodych ludzi, by się ofiarowali, a sami boją się przeziębienia, bo z jakiegoś powodu uważają się za lepszych i śmierć tysięcy młodych ludzi jest dla nich mniej warta niż ich własne życie.

Zupełnie inny jest nasz Władca Chrystus o imieniu Jeszu. On pierwszy za nas umarł, następnie powstał z martwych i w ten sposób udowodnił, że komu zechce, może przywrócić życie. Nie chował się za plecami innych i nie posyłał na śmierć bez nadziei. Najpierw wykonał misję, której celem było uzyskanie władzy nad śmiercią, by później mógł swoich żołnierzy przywracać do życia.

niedziela, 3 lipca 2022

Nie ufaj swoim snom


Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział? - wyrocznia Pana [JHWH]. Czy nie wypełniam nieba i ziemi?
Księga Jeremiasza 23:24

Bóg widzi i słyszy wszystko, ponieważ swoim Tchnieniem wypełnia wszystko. Każdy z nas więc czyta ten tekst i myśli, że niczego nie ukryje przed Bogiem i słusznie, bo tak jest. Bóg nie tylko widzi, słyszy ale też nie zapomina.

Jednak powyższy tekst Jeremiasz napisał mając na myśli ludzi, którzy swoje sny interpretują, jako głos od Pana, choć Pan im niczego nie przekazał. Bóg ostrzega tych proroków, że ich widzi i wie o tym, że swoje własne urojenia przedstawiają jako Słowo od Pana. Przemawiają w imieniu Pana, a powinni we własnym imieniu, bo ich proroctwa są wymysłem ich serc.

czwartek, 30 czerwca 2022

Czy chcesz połączyć się z Bogiem?


Niemożliwe jest raz oświeconych, którzy posmakowali też daru niebiańskiego i się stali uczestnikami świętego Tchnienia i poznali wspaniałe wypowiedzi Boga, oraz moc nadchodzącego eonu, a odpadli, ponownie doprowadzić do skorygowania. Sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
List do Hebrajczyków 6:4-6

Słowo bóg jest pojęciem prostym, zaadoptowanym dla wyrażenia prawdy znacznie bardziej skomplikowanej. Nadużywanie tego słowa zagmatwało zrozumienie Boga Najwyższego jako absolutu niemożliwego do ogarnięcia przez ludzkie zmysły i niemożliwego do opisania ludzkimi pojęciami.

Pismo święte przedstawia nam Boga Najwyższego jako Ojca wszystkiego, Jednotę dobra. Pisząc o Jednocie, mam na myśli Byt Najwyższy, niepodzielny, Ogrom nie do ogarnięcia zmysłami i rozumem. Ta Jednota pragnie jedności, ale to nie Bóg dołączy do ludzi, tylko ludzie muszą dołączyć do jedności z Bogiem najwyższym.

wtorek, 28 czerwca 2022

Czy przyjmiesz pomoc od szatana?


Niech sprawiedliwy zada mi cios życzliwy, niech mnie karci, ale olejku nawilżającego moją głowę nie chcę od niegodziwców, a moja modlitwa nadal będzie im przeciwna.
Księga Psalmów 141:5

Słowa psalmisty można oddać bardziej współcześnie w taki sposób:

Wolę krytykę od kogoś, kto postępuje szlachetnie, niż komplementy od niegodziwca, który chce mnie pozyskać do swojej sprawy.

Oczywiście rada biblijna jest uniwersalna, chodzi o to, że nie przejdziemy na stronę zła za podarki. Olejek na głowę był czymś bardzo miłym w tamtych czasach i drogim. Trudno go też było zwrócić, nie tylko dlatego, że trudno, by było ściągnąć olej z głowy, ale też dlatego, że większości osób nie było na to stać.

Wylanie takiego olejku na głowę mogło być wyrazem wielkiego szacunku i życzliwości, ale mogło też być elementem przekupstwa. Psalmista zdecydowanie odcina się od tej drugiej możliwości, co znaczy, że woli nie zaznać przyjemności niżby miał dać się nakłonić do zła.

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Kochaj żonę - szanuj męża!


Mężowie! Miłujcie żony, jak i Pomazaniec umiłował zgromadzenie i wydał samego siebie za nie.
List do Efezjan 5:25-26

W dalszych rozważaniach Paweł pisze:

Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jak swoje własne ciało; kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
Efezjan 5:28

Nikt zdrowy nie wyrządza krzywdy sam sobie, tak samo mężczyzna zdrowy, zwłaszcza gdy uważa się za naśladowcę Pomazańca, nie będzie źle traktował żony.

Paweł udzielił też rady żonom:

niedziela, 26 czerwca 2022

Czy jesteś mądrym rodzicem?


A wy ojcowie, nie drażnijcie swoich dzieci, ale je wychowujcie w karności i nakazach Pana.
List do Efezjan 6:4

Paweł w liście do Efezjan przez udzielenie rad porządkuje relacje nie tylko rodzinne, ale też hierarchie władzy panów nad niewolnikami. Najpierw radzi dzieciom, by były posłuszne rodzicom, ale też upomina rodziców, by swoim postępowaniem nie utrudniali dzieciom posłuszeństwa. Nakazuje więc, by rodzic nie drażnił dziecka. Inne przekłady oddają tę radę , jako: „Nie pobudzajcie do gniewu”. Rodzice nie lubią mówić o tym, że ich zachowanie może być nieodpowiedzialne i złe. Przeważnie uważają, że ZAWSZE ich zachowanie jest uzasadnione, a dzieci mają ich słuchać i koniec.

sobota, 25 czerwca 2022

W jaki sposób apostołowie wypędzali demony?


A przywoławszy dwunastu uczniów swoich, przekazał im władzę nad tchnieniami nieczystymi, żeby mogli wyrzucać je, a także by mogli terapeutować z każdej choroby i każdej słabości.

Dwunastu wybranych spośród kilkudziesięciu uczniów dostało władzę nad złymi tchnieniami, czyli nad istotami niewidzialnymi, duchowymi, dlatego kojarzonymi z powiewem, tchnieniem.

Nie należy mylić władzy z mocą. Posiadanie władzy oznacza otrzymanie pewnych uprawnień, kompetencji. Posłańcy Chrystusa mieli władzę w takim samym sensie, jak ktoś dostaje władzę prezydenta, czy burmistrza, to znaczy może podejmować decyzje i wydawać polecenia. Taką władzę otrzymało dwunastu. Nie stawali się przez to silniejsi od demonów, nie mieli nadprzyrodzonej siły, ale mieli prawo do wydawania poleceń.

Widać to lepiej na przykładzie samego Chrystusa.

piątek, 24 czerwca 2022

Jak uzdrawiali uczniowie Chrystusa?I uzdrawiajcie słabych, którzy by tam byli. Mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
Ewangelia wg św. Łukasza 10:9

Uczniowie Pomazańca Jeszu nie tylko głosili, ale także uzdrawiali słabych. Każdy sobie pomyśli, no tak, przecież czynili cuda, ale jak mieli czynić cuda skoro jeszcze nie wstąpiło na nich święte Tchnienie?

Te uzdrowienia nie były takimi oczywistymi cudami, skoro wielu ich nie przyjmowało. Pan powiedział:

czwartek, 23 czerwca 2022

Niech dzieci przyniosą ci radośćPrawy ojciec dba o wychowanie, będzie więc miał radość z mądrego dziecka.

Rodzice cieszą się z mądrych dzieci, ale tę mądrość dzieci muszą z czegoś lub od kogoś czerpać. Przeważnie wychowaniem dziecka zajmuje się internet, telewizja i szkoła. Rodzice większość czasu spędzają w pracy, a dzieci w szkole. Bardzo szybko zostaje zerwana więź między dzieckiem a matką, a także ojcem. Relacje w rodzinie sprowadzają się do tego, by sobie nawzajem nie przeszkadzać. Posiadanie mądrych dzieci jest więc kwestią kogoś innego, kto im szykuje programy szkolne lub internetowe. Obecnie zajmują się tym ludzie Wielkiej Nierządnicy.

środa, 22 czerwca 2022

Miłość ponad podziałami


Nasze obywatelstwo jest w niebiosach, skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana Jeszu Pomazańca.

Jesteśmy na ziemi przedstawicielami naszego władcy Jeszu.

W większości ziemianie przez zwiedzenie i przymus służą władcy tego świata szatanowi. Obecnie on sprawuje władzę nad ziemią i odpowiada za zło, jakie tutaj się dzieje. Ludzie jednak obwiniają o to Boga, co sprawia, że wiele osób nie czuje pragnienia, by służyć Bogu.

To się zmieni, w tym celu władzę odzyska Syn Boga Jeszu. Do niego należy ziemia, a my nie jesteśmy zdrajcami ziemi, tylko wiernie czekamy na powrót Syna Bożego i na odzyskanie przez Niego władzy na ziemi. Jesteśmy lojalni prawdziwemu właścicielowi.

wtorek, 21 czerwca 2022

Bóg jest Dobry, nie bądź niewdzięcznikiem!


Jeśli więc wy, mając skłonność do zła, uznajecie za słuszne, by dzieci swoje obdarować czymś dobrym, to tym bardziej Ojciec w niebie da święte Tchnienie tym, którzy Go proszą.
Ewangelia wg św. Łukasza 11:13

Pan Jeszu, Namaszczeniec Boga uczył słuchaczy ufnego proszenia Boga przez modlitwy, odwołał się przy tym do kilku przykładów ze stosunków ludzkich. Wykazał, że Bóg, który jest dobry, tym bardziej wysłucha ludzi, skoro ludzie mający skłonność do zła wysłuchują próśb innych ludzi.

Cytowany wyżej werset odwołuje się do naturalnej chęci rodzica, by sprawić przyjemność dzieciom, tym bardziej Bóg, który jest dużo szlachetniejszy od człowieka, wysłucha tych, którzy Go o coś proszą.

Jeśli więc Bóg nie wysłuchuje Twojej prośby, to zastanów się, czy dobrze ją adresujesz i czy sam jesteś dzieckiem zasługującym na wysłuchanie. Jeśli twój poziom wiedzy jest większy to i wymagania są większe. Z drugiej strony bywa, że jacyś ludzie nieznający Boga twierdzą, że zostali wysłuchani, modląc się na przykład do Marii lub jakiegoś świętego. To ich zdaniem jest dowód na to, że ich wiara jest prawidłowa. Takie sytuacje przeważnie dotyczą dramatycznych sytuacji, z pogranicza życia i śmierci, kiedy to w cudowny sposób ktoś zostaje ocalony.

niedziela, 19 czerwca 2022

Kiedy armie całego świata okażą się śmiechu warte?


Przyjdźcie, zobaczyć czego dokonuje Pan, jakie czyni spustoszenie na ziemi. Przerywa wojny aż po krańce ziemi, łuk kruszy, łamie włócznię, wozy ogniem pali. Uspokójcie i nauczcie się, że Ja jestem Bogiem. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na całej ziemi.
Księga Psalmów 46:9-11

Czasem, żeby przerwać agresję, trzeba pokonać agresora. Bóg nawołuje do pokoju, ale jeśli ludzie się nie uspokoją, to w stosownym czasie interweniuje i zakończy ich działania.

Ludzie mają różne możliwości wyboru, ale nie ma takiej możliwości, że ich władza będzie bez końca. W odpowiednim czasie Pan Jeszu zaatakuje ich wojska i zaprowadzi tysiącletni pokój na ziemi.

Nie ma sposobu, by temu zapobiec, więc mądrze byłoby zaakceptować ten fakt i przywitać Króla królów i Pana panów z należnym Mu szacunkiem. Kto chciałby przeszkodzić Synowi Bożemu w przejęciu władzy, skazany jest na unicestwienie.

sobota, 18 czerwca 2022

Najlepszy interes jaki możesz zrobić w życiu


Wytrzymujcie ze sobą i przebaczajcie sobie wzajemnie, jeśli ktoś ma przeciw drugiemu powód do oskarżeń: tak jak Pan darował wam, tak i wy darujcie innym.
List do Kolosan 3:13

Jesteśmy święci nie dlatego że sami z siebie nie uchybiamy, ale dlatego, że mimo naszych wad Pan Jeszu nam wybacza i czyni nas świętymi, ale czy my również wybaczamy innym? Biada tym, którzy żywią urazy.

piątek, 17 czerwca 2022

Większość jest po stronie demonów, a ty po której stronie jesteś?


Wchodźcie przez wąskie drzwi! Ponieważ drzwi i droga szeroka doprowadzą was do unicestwienia, a wielu jest takich, co tam pójdą. Natomiast drzwi wąskie i zwężona ścieżka, prowadzą do życia, ale niewielu ją znajduje.
Ewangelia wg św. Mateusza 7:13-14

Bóg nigdy nikogo do niczego nie zmusza, ale daje możliwość, ostrzega przed złym wyborem i zachęca do dobrej decyzji. Od początku Chrystus ostrzegał, że większość wybierze złą drogę. Szeroka droga, którą idzie większość, wydaje się TU i TERAZ fajniejsza. Jest takie zwodnicze powiedzenie: Przecież większość nie może się mylić. Tymczasem jest na odwrót. 

środa, 15 czerwca 2022

Dzielmy się płomieniem, który jest w nas


Jeśli więc ukryta jest nasza dobra nowina, to dla tych jest ukryta, którzy giną, wśród których bóg tego eonu zaślepił myśli niewierzących, aby nie oświetliło ich światło dobrej nowiny, chwały Pomazańca, który jest obrazem Boga.
2 List do Koryntian 4:3-4

Bóg tego eonu, czyli obecnego świata zaślepia umysły ludzi, by nie widzieli prawdziwego światła. Przypomina to film seksmisja, w którym ludzie byli trzymani pod ziemią, bo tak łatwiej nimi się rządziło, i straszono ich, że jak wyjdą na ziemię, to umrą w męczarniach. Tymczasem na zewnątrz było życie znacznie lepsze, przyjemniejsze.

Dzisiaj głosimy możliwość życia bez końca, a szatan dba o to, by ludzie wierzyli tylko w TU i TERAZ.

wtorek, 14 czerwca 2022

Światło, które jest ciemnością


Lampą dla ciała jest oko, jeśli więc byłoby oko twoje zdrowe, całe ciało twoje rozświetlone będzie, Jeśli twoje oko jest złe, to całe ciało twoje jest w ciemnościach. Jeśli więc światło w tobie jest ciemnością, to ciemność ta jest wielka.
Ewangelia wg św. Mateusza 6:22-23

Dużym powodzeniem cieszy się ostatnio stwierdzenie, że nie ma ciemności, bo ciemność jest brakiem światła, tak samo wyciągają ludzie wniosek, że nie ma zła, bo zło to brak Boga lub miłości. Tymczasem Biblia łamie te zgrabne sformułowania i twierdzi, że istnieje światło, które jest ciemnością. Ma to związek z mądrością, ponieważ bawiąc się w filozoficzne formułowanie zdań, powiemy, że nie ma głupoty, bo głupota to tylko brak mądrości.

Trudno nam sobie wyobrazić latarkę, która by świeciła ciemnością, albo taką sytuację, że im bliżej lampy, tym ciemniej. Taką właśnie lampą dysponuje szatan i dba o to, by pod jej wpływem był cały świat.

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Życzliwie wspierajcie się - tak przetrwacie problemy


Dlatego wspierajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, co zresztą robicie.
1 List do Tesaloniczan 5:11

Nie skupiamy się tylko na poznaniu prawdy, jest ona ważna, ale bez miłości nie pomoże nam dostąpić zbawienia. Miłość musi przejawiać osoba mająca wiedzę, ale też osoba z wiedzy korzystająca, by nie gardzić tym, który wydaje się wszystko wiedzącym. Lubimy sami mieć dużo do powiedzenia i dlatego unikamy osób, które wiedzą lepiej.

Kiedy więc komuś udzielasz wiedzy, często nie wiesz, jak jesteś odbierany. Liczysz na wdzięczność, a tymczasem ta osoba może zacząć cię unikać. Jeśli więc chcesz wspierać innych słowem, to musisz się czasem nad tym problemem zastanowić. Często ktoś chce być wysłuchany i nie potrzebuje twoich rad. Problem czasem nie jest logiczny tylko emocjonalny i emocje trzeba pomóc wyciszyć, a nie błyszczeć wiedzą rozwiązującą każdy problem.

Pomaganie innym bywa więc trudne, ale zawsze słowo miłe będzie budujące.

sobota, 11 czerwca 2022

Poznasz mądrego po słowach jego


Odpowiedź łagodna uśmierza gniew; ale słowo szorstkie pobudza do wściekłości. Język mądrych jest miły dzięki mądrości; ale z ust tępych wylewa się głupota.
Księga Przysłów 15:1-2

Lubimy ulegać emocjom i nie lubimy się hamować, bo czujemy się wówczas stłamszeni, ale dobrze, jeśli jednak się stłamsimy w emocjach, ale wykażemy w mądrości. Emocje blokują logikę, a co za tym idzie, nasze wypowiedzi mogą okazać się mało mądre lub wręcz nie na temat, czyli głupie. Żeby tego uniknąć trzeba się uczyć uważnie słuchać i nie odpowiadać, dopóki nie upewnimy się, że na pewno rozumiemy drugą osobę. Powinniśmy dopytywać o szczegóły, zanim odpowiemy, bo często okazuje się, że choć nam się wydawało, że rozumiemy rozmówcę, to tak nie jest.

piątek, 10 czerwca 2022

Tajemnica zbawienia


Przeznaczone jest ludziom pierwsze życie zakończyć śmiercią, a potem stanąć na sąd. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.
List do Hebrajczyków 9:27-28

Człowiek po śmierci czeka na sąd, który zdecyduje o jego dalszym przeznaczeniu. Sąd oceni to, jak człowiek żył i czy zasługuje na więcej życia. Ponieważ wszyscy ludzie grzeszą, nawet jakby bardzo tego nie chcieli, więc wszyscy powinni ponieść karę i nie dostąpić drugiej szansy na życie, ale na nasze szczęście Syn Boga Jeszu postanowił umrzeć za nas i w ten sposób nabył prawo do naszego życia. Teraz on decyduje komu grzechy zostaną wymazane.

czwartek, 9 czerwca 2022

Czy masz zaproszenie na ucztę w nowym świecie?


Zobaczyłem miasto święte — Jeruszalem nowe. Zobaczyłem, jak zstępuje z nieba, od Boga, przygotowane jak panna młoda przystrojona dla swojego męża. Usłyszałem też potężny głos od tronu wołający: "Oto mieszkanie Boga pośród ludzi i zamieszka z nimi, a oni będą narodami należącymi do Niego, a On będzie Bogiem, który z nimi będzie przebywał, bo jest ich Bogiem. I zetrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci nie będzie już ani smutku, ani rozpaczy, ani cierpienia nie będzie już, ponieważ to, co było wcześniej, przeminęło.
Objawienie św. Jana 21:2-4

Jeruszalem nowe, które schodzi z nieba na ziemię, a które jest panną młodą [oblubienicą] to słudzy Pana Jeszu, jako całość.

środa, 8 czerwca 2022

Czy jesteś gotowy na pochwycenie?


W tym samym momencie, gdy padnie rozkaz, i da się słyszeć głos dowódcy Posłów, a także trąby Boga, osobiście Pan zstąpi z nieba a ci, którzy zmarli w Pomazańcu powstaną jako pierwsi. Następnie my, którzy przetrwamy i nadal będziemy żywi, w tym samym czasie zostaniemy pochwyceni w chmury na spotkanie Pana w powietrzu i już zawsze z Panem będziemy.

Moment pochwycenia będzie naszym trumfem i powodem do wielkiej radości. Idziemy na spotkanie Pana, aż trudno sobie wyobrazić jak wielkie będzie nasze wzruszenie.

Może pomyślisz teraz, że nie czułbyś się godny tego spotkania. Otóż nikt kto nie będzie godny, pochwycony nie zostanie i to będzie dramat dla takiej osoby. Znać Pana i zostać przez niego odrzuconym, oznacza, że coś z nami w chwili pochwycenia nie było dobrze. Dlatego Pan ciągle ostrzegał:

wtorek, 7 czerwca 2022

Jak pokonać strach?


Kiedykolwiek by mnie strach miał ogarnąć, pokładam ufność w Bogu.
Księga Psalmów 56:4

Prosta recepta na strach: zaufaj Bogu. Jak mają zaufać Bogu ludzie, którzy nie służą Mu, nie wierzą w Niego, lub wierzą, ale jakoś zapominają o Nim? Zaufanie wynika z wiary. Gdybyś naprawdę wierzył, że jesteś pod opieką Boga, to byś się nie bał, dlatego, gdy dopada cię strach, uspokój go, przypominając sobie, że jesteś własnością Boga i bez Jego woli nic złego cię nie spotka.

Opieka Stwórcy zaczyna się już od automatycznych systemów, jakie wszczepił nam w ciało. Bóg wyposażył nas w system szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo. Odczuwanie strachu jest instynktowne, a ratowanie się jest odruchem i to jest dobre. Problem zaczyna się, gdy nasz strach jest nieuzasadniony. Nic nam nie zagraża, a nas zaczyna ogarniać strach. Przeważnie wpadamy wówczas w panikę.

poniedziałek, 6 czerwca 2022

Rola sług Chrystusa w XXI wieku


Powiedział Pan: Kto jest zarządcą wiernym i roztropnym, którego ustanowi Pan nad terapeutami swoimi, by dawać w porę porcje?
Ewangelia wg św. Łukasza 12:42

Mniej nas może w tej chwili interesuje, kim jest zarządca terapeutów, ponieważ ciekawi nas kim są terapeuci i jak działają. Terapeuci to służba naprawiająca ze szczególnym naciskiem na zdrowie. Wszyscy jesteśmy sługami naszego Pana Jeszu. Skoro swoich sług nazywa On terapeutami, to jakie zadanie nam powierzył?

Greckich słów, które można by przetłumaczyć na sługa/niewolnik jest kilka i one są częściej używane, dlaczego więc Zbawiciel użył tego słowa, które ma szczególne znaczenie? Czy w ten sposób nie przekazał nam informacji trudnej do wychwycenia przez osoby niepowołane?

niedziela, 5 czerwca 2022

Współczucie i zrozumienie


Radujcie się z radosnymi, a płaczcie z płaczącymi.
List do Rzymian 12:15

Gdyby dziecko wylało kubek z mlekiem i z tego powodu zaczęło płakać, czy powinniśmy robić to samo, czyli identycznie zalewać się łzami z powodu rozlanego mleka? Mam nadzieję, że ten prosty przykład pomógł Ci zrozumieć, że rady biblijne są głębszą mądrością, niżby wynikało z dosłownego ich odczytania.

Z kontekstu całej Biblii wynika, że nie chodzi o dosłowne zalewanie się łzami, gdy ktoś płacze, ale o zrozumienie i współczucie. Czasem tylko o wykazanie zrozumienia, bez współczucia, bo czy będziemy współczuli sąsiadowi, któremu stłukła się figurka „matki boskiej”? Będziemy dalecy od współczucia i od tego, by dosłownie z nim z tego powodu płakać. Możemy jednak wykazać zrozumienie. Gdybyśmy wierzyli w to samo, co on wierzy, też byłby to dla nas problem. Zrozumienie uczuć nie oznacza akceptacji, może być jednak dobrą pozycją do głoszenia, pod warunkiem że poczekamy, aż emocje sąsiada opadną. Do tego trzeba rozwagi, wnikliwości, rozsądku.

sobota, 4 czerwca 2022

Zamień krótkie życie na bezkresne


Nie podsumowuję swojej duszy jako wyjątkowo cennej, jakbym miał już zakończyć bieg swój i służbę, którą powierzył mi Pan Jeszu, w celu dobitnego świadczenia dobrej nowiny o łasce Boga.
Dzieje Apostolskie 20:24

Mimo że Paweł wiedział, że czeka go więzienie i że już nie zobaczy braci z Efezu, to nie użalał się nad sobą ani nie usiłował wywyższyć swojej roli. Wiedział, że po jego odejściu społeczność w Efezie zostanie podzielona, a wielu braci zacznie głosić odstępcze nauki. Swoje zadanie wykonał jednak najlepiej jak mógł i nie miał sobie nic do zarzucenia. Teraz Pan przenosi go na inny teren działania, skutkiem czego imię Pana Jeszu będzie głoszone w domu cesarza, dotrze do najwyższych urzędników państwowych, dając im możliwość opowiedzenia się po właściwej stronie.

piątek, 3 czerwca 2022

Daj się zwerbować do Królestwa Bożego


Bóg nie wysłał Syna w celu osądzenia świata, ale wysłał Go z misją ratowania świata.
Ewangelia wg św. Jana 3:17

Pan nasz Jeszu jest naszym Królem i Wodzem. Przyszedł na ziemię, ponieważ przez zwodnicze działanie szatana świat ludzki był skazany na zagładę. Wszyscy błądzili (grzeszyli), więc po osądzeniu świata bez misji jego ratowania, wszyscy by zmarli i świat nie miałby dla kogo istnieć.

Chrystus schodzi na ziemię i organizuje grupę ludzi, którzy mają dostąpić przebaczenia uchybień. W tym celu musi umrzeć za nich. Dwunastu apostołów zamienia się w grupę 120 osób, a później następuje przez głoszenie zbawienia w imieniu Jeszu, masowe korygowanie ludzkich zachowań. Liczne zanurzenia, do których wówczas dochodzi, są jak podpisanie umowy oddania się na służbę Synowi Bożemu, który w ten sposób organizuje tych, co mają przejąć świat. Ludzie tysiącami werbują się do świata, w którym Pan Jeszu jest Władcą z woli Boga Ojca.

czwartek, 2 czerwca 2022

Naucz się słuchać!

Zrozumcie to, bracia moi umiłowani, że każdy człowiek powinien być szybki do słuchania, a powolny do mówienia i do ulegania rozdrażnieniu. Ponieważ gniewne rozdrażnienie człowieka nie współpracuje ze sprawiedliwością Boga.
List św. Jakuba 1:19-20

Pan nasz Jeszu ostrzegał, byśmy uważali, jak słuchamy. Najczęstszym problemem podczas słuchania jest uznanie, że nie musimy słuchać, aż rozmówca skończy nam wyjaśniać, ponieważ już wiemy (tak nam się wydaje), o co chodzi i naszym zdaniem możemy już zacząć mu udzielać rady. Przerywamy więc słuchanie i przystępujemy do mówienia albo czekamy, aż rozmówca skończy, ale faktycznie już go nie słuchamy, bo sobie w głowie układamy, co mu powiemy, jak nas dopuści do głosu.

Tak wygląda 99% rozmów i jest to poważny problem, bo takie zachowanie nie ułatwia porozumienia. Faktycznie ludzie prowadzący ze sobą rozmowę w taki sposób oddalają się od siebie, tracą ochotę do rozmowy.

środa, 1 czerwca 2022

Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga


Przejawiajcie do siebie wzajemnie miłość jak do bliskich krewnych. Wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku.
List do Rzymian 12:10

Wczoraj pisałem o bliźnich, mówiłem też o tym słowie i jego znaczeniu na spotkaniu. Wyjaśniłem, że bliźni to ktoś będący blisko, obok albo sąsiad. Iszraaelici traktowali to słowo tak samo, jak my dziś słowo bliski, czyli rozumieli je w kontekście rodziny, ewentualnie wspólnoty plemiennej zwanej narodem. Nazywali też siebie braćmi, co wskazywało na jeszcze silniejszą więź. To drugie słowo pojawia się w dzisiejszym cytacie z listu do Rzymian 12:10. Mamy żywić do siebie wzajemnie miłość taką samą jak do bliskich krewnych. Słowo to bywa często tłumaczone na miłość braterską i jest inną miłością niż agape, która polega na odczuwaniu współczucia wobec każdego człowieka. Ta braterska miłość jest do osób nam bliższych, dlatego porównałem ją do miłości rodzinnej.

wtorek, 31 maja 2022

Dlaczego mamy zabiegać o dobro innych?


My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas przyjemne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla naszych bliskich jest dogodne — dla ich dobra, dla zbudowania.
List do Rzymian 15:1-2

Duch tego świata nam mówi byśmy dbali tylko o siebie i nie przejmowali się innymi, a święte Tchnienie nam mówi odwrotnie. Mamy dbać o innych zwłaszcza o słabych. Nie chodzi o to, by innym było dobrze a nam źle, ale o to, by pomóc tym, co sami sobie nie poradzą. Tak jak nie oczekujemy od noworodka, że sam sobie w życiu poradzi, tak samo nie oczekujemy od nowych w wierze, że będą wszystko wiedzący i silni duchowo.

poniedziałek, 30 maja 2022

Jak korzystać z wolności?


Wy bracia jesteście powołani do wolności, ale nie do wolności dla pragnień ciała, przeciwnie w miłości służcie sobie nawzajem.
List do Galatów 5:13

Powołanie do wolności polega na tym, że nie obowiązuje nas lista nakazów, i system kar natychmiastowych. Możemy przez całe swoje życie robić, co chcemy i nikt ze sług Bożych nie zażąda kary śmierci. Jedyne co mamy w takim przypadku zrobić, to usunąć taką osobę z naszego grona. Taka osoba staje się martwa duchowo, ale ciągle ma możliwość się skorygować.

Są jednak mniejsze uchybienia, które nie powodują wykluczenia i wówczas niestety pojawia się skłonność do nadużywani wolności, do manifestowania swojej postawy, a może nawet do wywierania wpływu na innych by postępowali podobnie.

Pragnienia ciała mają skłonność do zagarniania pod siebie. Miłość odwrotnie traktuje innych na równi ze sobą samym i dlatego, gdy komuś innemu jest gorzej, to miłość szuka sposobu do wyrównania.

niedziela, 29 maja 2022

Jedność jest owocem miłości
A proszę was, bracia! Przez imię Pana naszego, Jeszu Pomazańca, abyście mówili wszyscy to samo i żeby nie było między wami rozłamu, ale byście byli wydoskonaleni jedną myślą i jednym rozumowaniem.
1 List do Koryntian 1:10

Jesteśmy otoczeni różnymi informacjami, które mają duży wpływ na nas i nasz sposób postrzegania świata. Dlatego, kiedy rozmawiamy, to może się pojawić różnica poglądów. Przeważnie dotyczy to tego, jak odbieramy świat i różne wydarzenia na świecie, to jest problem, ale mniejszej wagi. Prawdziwym problemem jest, gdy pozwalamy jakimś zewnętrznych osobom, które są pod wpływem jakiegoś ducha, by wywierały wpływ na to, w co wierzymy.

Ponieważ to, co mówią ludzie, będący pod wpływem demonów wywiera na nas wpływ, więc możemy mówić o karmieniu się ze stołu demonów. Kiedy to robimy, to powstaną różnice między nami, a im większe są te różnice, tym mniejsza jest nasza jedność i się od siebie oddalamy.

piątek, 27 maja 2022

Jak rozpoznać mądrość z góry?


Mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, następnie pokojowa, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, które nie są stronnicze, ani obłudne. Owoc sprawiedliwości w pokoju jest siany, dla czyniących pokój.
List św. Jakuba 3:17-18

Niestety, ale istnieje też mądrość niepochodząca z od Boga, jak ją rozróżnić od tej z góry? Po owocach. Jakub podkreśla, że mądrość z góry cechuje się owocami miłości, domyślamy się więc, że mądrość ziemska będzie miała inne owoce, dlatego mądrość ziemska prowadzi do kłótni i podziałów. Mądrość ziemska nie potrafi pogodzić się z tym, że ktoś morze się z nią nie zgadzać.

Wszyscy rodzimy się w mądrości Bożej, dlatego jako dzieci wierzymy rodzicom, ale podczas dorastania odkrywamy, że rodzice nie są wszystkowiedzący, a więc zaczynamy ich wiedzę kwestionować. Kilka przypadków, kiedy rodzice się pomylili, stają się dla dziecka uzasadnieniem, by wszystko, co mówią rodzice zacząć kwestionować, jeśli więc zabraniają dziecku palić, narkotyzować się czy upijać, to dziecko przecież wie, że rodzice są omylni, więc pewnie w tych tematach także się mylą. Utwierdzają się w złudnym przekonaniu, że wiedzą lepiej i trwają w nim, aż do momentu, kiedy to ich dzieci dorastają i zaczynają kwestionować ich zdanie. Wówczas przychodzi zaskoczenie, a więc to tak działa. Jeśli są mądrzy, to zrozumieją, że błąd nie tkwił w rodzicach i w tym, że popełniali błędy, tylko w ich młodzieńczej postawie, która była egoistyczna i błędy rodziców wykorzystała do odrzucenia ich mądrości wypływającej z doświadczenia.

Niektórzy twierdzą, że doświadczenie jest jak grzebień, który dostajemy w prezencie, kiedy już jesteśmy łysi. Wszystkie błędy już popełniliśmy i teraz mamy mądrość doświadczoną, czyli sprawdzoną w praktyce.

Mądrość z góry nie pochodzi z nas i naszych doświadczeń, ale jest darem od Boga. Mądrość z góry przekazuje nam Słowo Boże i bracia, którzy mając święte Tchnienie, korygują nas. Prawdopodobnie jesteś już w wieku dorosłym i młodzieńczy bunt masz już za sobą, ale czy masz tę mądrość, która mówi, by nie kwestionować rad braci, usługujących, tylko dlatego, że oni też się czasem mylą?

Zaskakująco dużo osób dorasta w przekonaniu, że wszyscy się mylą tylko nie oni. To jest mądrość ziemska, która nie dopuszcza innego zdania. Tymczasem jeśli coś jest zawodnego w mądrości, to właśnie pochodzi z naszego wnętrza, naszego ego. Niektórzy w magicznym przekonaniu o swojej mądrości zaczynają kwestionować Słowo Boże, czyli prawdziwą wiedzę i mądrość z góry. Skąd się biorą ateiści wierzący w ewolucje, jeśli nie z ziemskiej mądrości? Z ich ziemskiego punktu widzenia jest to mądrość, podczas gdy Biblia nazywa to głupotą.

Jeśli więc twoja mądrość pochodzi z góry, to pokaż to swoją postawą i zastanów się, do czego prowadzi twoja mądrość do tego, co buduje na chwałę Boga czy do tego, co rujnuje?

Tak więc „Mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, następnie pokojowa, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, które nie są stronnicze, ani obłudne. Owoc sprawiedliwości w pokoju jest siany, dla czyniących pokój”.
Jakuba 3:17-18

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

czwartek, 26 maja 2022

Pewna inwestycja na przyszłość


Bóg jest sprawiedliwy, dlatego nie zapomni o pracy waszej ani o wysiłkach w przejawianiu miłości, którą okazaliście w imieniu Jego, wspierając świętych i służąc im. Pragniemy zaś, aby każdy z was taką samą okazywał gorliwość względem pełnej nadziei aż do końca. Żebyście nie stali się ociężali, bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
List do Hebrajczyków 6:10-12

środa, 25 maja 2022

Naucz się słuchać


Uważajcie więc, jak słuchacie, ponieważ kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.
Ewangelia wg św. Łukasza 8:18

Można słuchać ale nie słyszeć, można też słyszeć, ale nie rozumieć, można też rozumieć, ale nie działać z godnie ze zrozumieniem, lub można rozumieć błędnie, dlatego uważajcie jak słuchacie.

wtorek, 24 maja 2022

Zaufaj Bogu


O nic się nie zamartwiajcie
, ale w każdej modlitwie i błaganiu z podziękowaniem wyjawcie Bogu wasze prośby. A wówczas pokój od Boga, który przewyższa wszelki rozum, przypilnuje wasze serca i myśli w Pomazańcu Jeszu.
List do Filipian 4:6-7

Jesteśmy niezwykle uprzywilejowani, stojąc po stronie prawdziwego Boga i Jego Syna Jeszu. O cokolwiek zgodnego z Jego wolą, jeśli poprosimy z wiarą to, to się stanie. Tak po prostu. Przejawianie tak silnej wiary w cud modlitwy wymaga jednak dojrzałości w Chrystusie. Jakiekolwiek wątpliwości nie tylko sprawią, że nasze modlitwy nie zostaną wysłuchane, ale także nasze zbawienie stanie pod znakiem zapytania. Ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu.