piątek, 8 lipca 2022

Bądź zadowolony!Nie przejawiajcie chciwości, bądźcie zadowoleni z aktualnego stanu. Sam bowiem powiedział: Nie porzuciłem cię ani nie opuściłem. Tak więc śmiało możemy stwierdzić: Pan jest moim wsparciem, więc nie będę się bał, bo co może mi zrobić człowiek?
List do Hebrajczyków 13:5-6

Nadmierne pragnienia mogą zniszczyć życie człowieka, a umiejętność zadowolenia z tego, co się ma, jest kluczem do szczęścia.

Nie ważne ile masz pieniędzy, zawsze będziesz miał ich za mało, jeśli nie wypracujesz w sobie zadowolenia z obecnego stanu. Pieniądze to tylko przykład, chodzi o to, by nie żyć pragnieniami, ponieważ one się nigdy nie kończą, a co za tym idzie, nie dają szczęścia.

wtorek, 5 lipca 2022

Czy przyjmiesz wezwanie do nieśmiertelnej armii?


Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją.
Ewangelia wg św. Mateusza 16:25

W czasie wojny ludzie giną z powodów, których często sami nie rozumieją. Żołnierze najchętniej by uciekli z pola walki, ale wówczas są także zabijani za dezercję. Gdyby nie byli karani śmiercią, to wszyscy by uciekli, bo na wojnie nikt nie jest pewny czy przeżyje, a każdy chce żyć. Władcy, którzy ich wysyłają na śmierć, sami są bezpieczni, posyłają młodych ludzi, by się ofiarowali, a sami boją się przeziębienia, bo z jakiegoś powodu uważają się za lepszych i śmierć tysięcy młodych ludzi jest dla nich mniej warta niż ich własne życie.

Zupełnie inny jest nasz Władca Chrystus o imieniu Jeszu. On pierwszy za nas umarł, następnie powstał z martwych i w ten sposób udowodnił, że komu zechce, może przywrócić życie. Nie chował się za plecami innych i nie posyłał na śmierć bez nadziei. Najpierw wykonał misję, której celem było uzyskanie władzy nad śmiercią, by później mógł swoich żołnierzy przywracać do życia.

niedziela, 3 lipca 2022

Nie ufaj swoim snom


Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział? - wyrocznia Pana [JHWH]. Czy nie wypełniam nieba i ziemi?
Księga Jeremiasza 23:24

Bóg widzi i słyszy wszystko, ponieważ swoim Tchnieniem wypełnia wszystko. Każdy z nas więc czyta ten tekst i myśli, że niczego nie ukryje przed Bogiem i słusznie, bo tak jest. Bóg nie tylko widzi, słyszy ale też nie zapomina.

Jednak powyższy tekst Jeremiasz napisał mając na myśli ludzi, którzy swoje sny interpretują, jako głos od Pana, choć Pan im niczego nie przekazał. Bóg ostrzega tych proroków, że ich widzi i wie o tym, że swoje własne urojenia przedstawiają jako Słowo od Pana. Przemawiają w imieniu Pana, a powinni we własnym imieniu, bo ich proroctwa są wymysłem ich serc.