środa, 28 września 2022

O czyje względy zabiegasz?


Czy zabiegam o względy u ludzi, czy u Boga? Czy szukam jak ludziom się przypodobać? Gdybym ludziom chciał się przypodobać, to nie byłbym nigdy sługą Pomazańca.
List do Galatów 1:10

Czy pasterze owcom mają się podobać, czy właścicielowi stada? A właścicielem stada jest Jeszu Syn Boga Najwyższego. Jest On też wzorem pasterza doskonałego, który za owce życie oddał, ale to nie owce Chrystusem rządzą, ale On nimi, dla ich dobra. Podobnie jak rodzice starają się o dobro dzieci.

sobota, 24 września 2022

Zbawienie jest z łaski, ale nie z automatu


Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od Tego, który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny, która nie jest prawdziwą dobrą nowiną, tylko jacyś ludzie wam mieszają i chcą przekręcić prawdziwą dobrą nowinę, pochodzącą od Pomazańca.

Żeby lepiej zrozumieć wartość dobrej nowiny, zastanów się nad tą możliwością, jaką daje ci Bóg.

Żyjesz około 70 lat, a później umierasz. Załóżmy, że nie ma sprawiedliwości. A więc nie ma żadnej kary za twoje uchybienia. Pojawia się Syn Boga na ziemi i mówi, że jest sposób, żebyś mógł wrócić do życia.

sobota, 17 września 2022

Dusze szlachetne są we władzy Boga


Dusza moja nocą pragnie Ciebie, także duch we mnie pospiesznie cię szuka, ponieważ gdy ogłaszasz swoje sądy na ziemi, sprawiedliwości uczą się mieszkańcy świata.
Księga Izajasza 26:9

Przez powyższe słowa przemawiający Izajasz pięknie wyraził odczuwane pragnienie sprawiedliwości Bożej.

W nocy, gdy nic się nie dzieje (przynajmniej nie powinno) Izajasz czeka dnia, ponieważ obserwowanie tego, jak Bóg postępuje, rozwiązuje problemy, czy rozstrzyga sprawy, jest dla niego pasjonującą lekcją. Nie tylko dla niego jest to pouczające, ale jak sam przyznaje dla całego świata.

czwartek, 15 września 2022

Dawaj z siebie więcej niż inni dają


Kradnący, niech więcej nie kradnie, niech bardziej się wysila, wypracowując własnymi rękoma jakieś dobro, aby miał czym obdarować potrzebującego.
List do Efezjan 4:28

Złodziej podobnie jak i inni grzesznicy zawsze jakoś potrafią uzasadnić swoje postępowanie. Na przykład złodziej może powiedzieć, że kradnie, co jemu ukradziono, albo kradnie bogatemu, bo sam jest biedny lub rozdaje biednym.

środa, 14 września 2022

Jak ustalić co jest, a co nie jest nauką Chrystusa?


Jeszu mu odpowiedział: Jeśli ktoś Mnie miłuje, moją naukę ustrzeże, a Ojciec mój go umiłuje. Przyjdziemy do niego i zamieszkamy w nim.
Ewangelia wg św. Jana 14:23

W 14 rozdziale ewangelii według Jana najpierw Pan Jeszu zapowiada, że zabierze apostołów do nieba i że jest tam dość mieszkań. Pragnie, by oni byli tam, gdzie jest On.

Z czego wynika to przywiązanie do ludzi?

Czy tylko do apostołów tak Pan się przywiązał, a do innych ludzi już niekoniecznie?

Odpowiedź znajdujemy w dalszych słowach Zbawiciela.

wtorek, 13 września 2022

Nie zasypiaj, Pan jest blisko


Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Mateusza 26:41

Co to znaczy, że duch ochoczy, ale ciało słabe? To znaczy, że chcemy dużo zdziałać, ale wychodzi nam mało. W przypadku apostołów objawiło się to tym, że nie potrafili utrzymać ciała w czujności i gdy Pan Jeszu przeżywał udrękę, oni zasypiali.

poniedziałek, 12 września 2022

Bóg jest cierpliwy, ale nie wystawiaj Jego cierpliwości na próbę


Czym więc jest prawo? Z powodu wykroczenia, zostało dodane aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy, a wydane przez Posłów w ręce mediatora.
List do Galatów 3:19

Kiedy zdamy sobie sprawę, jak dużo mógł Mojżesz, to zrozumiemy, że nie był on zwykłym pośrednikiem, ale słowo mediator, które zostało użyte w Pismach świętych, dokładnie określało jego rolę.

Jego prawo było jednak dodatkiem, wynikających z panującej wówczas sytuacji. Rozumieli to apostołowie, dlatego nie mieli problemu, by odciąć się od prawa mojżeszowego. Problem był tylko w Judei, gdzie zwykli ludzie nie do końca rozumieli głębokie prawdy i w tym miejscu Bóg okazuje im cierpliwość, tolerując ich przywiązanie do prawa, ale tylko do czasu określonego.

sobota, 10 września 2022

Czy zmieniłeś swoje życie po poznaniu Chrystusa?


Jaki wówczas pożytek mieliście z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć Teraz zaś, po wyzwoleniu z uchybienia i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie eonowe. Ponieważ zapłatą za uchybienie jest śmierć; ale darem z łaski Bożej jest życie eonowe, w Pomazańcu Jeszu, Panu naszym.
List do Rzymian 6:21-23

Czy wstydzisz się swojego poprzedniego życia? Czy skorygowałeś swoje życie? Jeśli żyjesz tak, jak przed poznaniem Pana z imienia i niczego nie zmieniłeś, to może stanąłeś w miejscu i nie podążasz za Panem.