sobota, 14 grudnia 2019

Ponowne przyjście Chrystusa

Kiedy Chrystus zapowiedział zburzenie świątyni, apostołowie spytali, kiedy to będzie. Niestety przy tej okazji zadali też dwa kolejne pytania, być może myśląc, że dotyczą tego samego momentu, a Pan udzielił szczegółowej odpowiedzi, na wszystkie nie robiąc wyraźnego rozgraniczenia, na które pytanie odpowiada. Dziś, mimo że dawno doszło do zburzenia świątyni, nadal czekamy na powrót Pana i na koniec eonu (czasu). Zgodnie z Jego obietnicą do zburzenia doszło za życia jednego pokolenia, ale czy dziś mamy spodziewać się powtórzenia tych samych znaków, czy raczej to, co się spełniło na Jeruszalem, dotyczyło tylko tamtego wydarzenia? To jeden z głównych problemów poruszony w niniejszym filmie.