wtorek, 31 stycznia 2017

8. Dzieci Boże wierzą w imię Pana - Jana 1:12

Kolejny werset z serii "jeden werset biblijny". Tym razem jest to cytat z ewangelii Jana 1:12. Wcześniej czytamy, że Logos przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Ci jednak którzy chcą być dziećmi Bożymi, musza uwierzyć w Pomazańca i jego imię. Zrodzenie nie następuje z ciał i krwi, ale jest przywilejem dla wierzących bez względu na narodowość.

poniedziałek, 30 stycznia 2017

7. Dobra nowina o imieniu Jeszu - Dzieje 8:12

Jeden werset biblijny - Dzieje 8:12
Okazuje się, że pierwsi naśladowcy Chrystusa głosili dobrą nowinę o imieniu Jeszu. Głoszono naukę, która dziś została przez chrześcijaństwo zapomniana. Wiara w Królestwo Boga i imię Jeszu stanowiła podstawę do przyjęcia zanurzenia w tymże imieniu.

niedziela, 29 stycznia 2017

Wiara w imię - Dzieje 3:16

Kolejny tylko jeden werset biblijny pochodzi z Dziejów 3:16. Dowiadujemy się z niego, że Piotr czynił cuda w imię Jeszu, a także powinniśmy wierzyć w to imię. Wiara w imię Jeszu była podstawową nauką pierwszych naśladowców Chrystusa, ale porzucono ją, z chwilą wprowadzenie fałszywych imion. Łukasz pisząc Dzieje Posłańców zacytował słowa Piotra, który twierdził, że to imię uzdrowiło chorego. Tak silne twierdzenia kierujące uwagę na imię muszą mieć swój cel. Im dokładniej zbadamy Pisma Święte, tym cel dla nas będzie bardziej oczywisty, tak samo jak pilna potrzeba uwielbienia imienia Jeszu. 

sobota, 28 stycznia 2017

Bezdyskusyjnie, tylko jedno imię - Dzieje 4:12


5 odcinek z serii "Jeden werset biblijny - imię". Po dwóch wersetach informujących nas, że imię Chrystusa pochodzi z nieba i dwóch wersetach informujących nas, że Mariam z Józefem postąpili zgodnie z poleceniem Posła Bożego, dziś werset informujący nas, że nie ma innego imienia danego ludziom, w którym możemy być zbawieni. Nie lubię tego twierdzenia, ale użyłem go w filmie, że ten werset to gwóźdź do trumny dla zwolenników wielu imion. Jeśli ktoś chce się upierać przy różnych, tak zwanych narodowych, imionach to występuje przeciw Pismu Świętemu, unieważnia jego przekaz i okazuje lekceważenie Bogu. 

Tym razem cytuje z katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia i protestanckiej Biblii Warszawskiej. Religie te mimo, że maja te informacje w swoich przekładach, to je całkowicie lekceważą, ceniąc wyżej własną tradycję imion narodowych.

piątek, 27 stycznia 2017

Zgodnie z nakazem anioła - Łukasza 2:21

4 odcinek z serii - Jeden werset biblijny - Imię, które zbawia.

Ostatni werset biblijny pokazujący nam, że imię dla Chrystusa zostało wybrane w niebie i przekazane Mariam i Józefowi, a oni się do tego zastosowali. 

Mamy dwóch sprawozdawców Łukasza i Mateusza, którzy opisują nam, przekazanie imienia z nieba. Nakaz dostała nie tylko Mariam, ale też Józef, a relacje potwierdzają nie tylko przekazanie imienia. ale także potwierdzają wypełnienie tych poleceń. Dzisiejszy problem, który polega na wzywaniu bardzo różnych imion przez kościoły chrześcijańskie powstał kilkaset lat później. Problem. Miało to związek z pojawieniem się wielu antychrystów, czyli nieprawdziwych chrystusów. 

czwartek, 26 stycznia 2017

Zadanie wykonane - Mateusza 1:25


Zadanie wykonane, czyli Józef z Mariam posłuszni są poleceniu Boga, wydanemu przez pośrednictwo Posła Gabriela. Nadają imię, które dostali z nieba. Skoro Józef z Mariam zrezygnowali ze swojego prawa do nadania imienia, to dlaczego dzisiejsze kościoły roszczą sobie prawo do nazywania Chrystusa po swojemu? Moim zdaniem jest do dowód odstępstwa. A Chrystus o innym imieniu niż to z nieba, jest innym chrystusem, czyli antychrystem. Zapraszam do obejżenia filmu z serii "Jeden werset biblijny".

środa, 25 stycznia 2017

Imię, które coś znaczy - Mateusza 1:21

Drugi filmik z serii "jeden werset biblijny". Jest to kontynuacja, więc warto zapoznać się z wcześniejszym filmem.
Tym razem Poseł przychodzi do Józefa, kilka miesięcy później niż do Mariam i zapisuje to inny ewangelista. Obaj jednak piszą o tym samym, czyli Poseł nakazuje najpierw Mariam, a później Józefowi nadać dziecku imię Jeszu, które znaczy Zbawiciel. Anioł wyjaśnia, że dziecko to wybawi lud swój z niewoli grzechu i dlatego ma się w ten sposób nazywać.

wtorek, 24 stycznia 2017

Imię z nieba - Łukasza 1:31

Bardzo krótki filmik z merytoryczną zawartością. Mam nadzieję nagrać kilka filmów z tylko JEDNYM wersetem biblijnym. Jeden werset nie dlatego, że nie znam innych, tylko dlatego, by w sposób łatwy, przystępny i bardzo krótki, dać możliwość zapoznania się z biblijnym przesłaniem. Dużo osób jest zagonionych, ale bardzo by chciało, poświęcić więcej czasu na analizowanie Pisma Świętego, jednak zwyczajnie brakuje im sił. Chcą, ale jak Pan nasz Jeszu powiedział, o usypiających uczniach „duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mateusza 26:41).

Werset o tym, jak anioł przyniósł dobrą wiadomość dla Mariam i poinformował ją, jakie imię ma nadać swojemu synowi.

sobota, 21 stycznia 2017

Bóg jest źródłem dobra


Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał.
1 Koryntian 4:7 

Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba.
Jana 3:27 

Te wersety mówią że cokolwiek nas wyróżnia jest darem od Boga i nie stanowi powodu byśmy się chełpili, bo niczego nie zawdzięczamy tylko sobie. Nawet życie dostaliśmy od Boga choć pośrednio przez naszych rodziców. 

Czasem nie doceniamy dobroci Boga, ponieważ udziela ja wszystkim ludziom. Na przykład słońce, światło, odpowiednia pogoda dla pozyskania żywności. To wszystko ludziom spowszedniało i nie są skłonni dziękować za to Bogu. Tymczasem to jest jeszcze większy powód do dziękowania, ponieważ pokazuje nam, że nawet dla ludzi, którzy obrażają Boga, On daje szansę, na nawrócenie, pozwalając korzystać z wszystkich dóbr tego świata. 

wtorek, 17 stycznia 2017

Jak ustalić datę pamiątki śmierci Chrystusa?


Zapraszam do obejrzenia spotkania internetowego. Tym razem tematem była data corocznych obchodów pamiątki śmierci Pana naszego Jeszu. W pierwszej części wyjaśniam różne sposoby wyznaczania daty pamiątki, a w drugiej części wyliczam dzień tegorocznych obchodów. Kiedy, gdzie i dla kogo jest ta uroczystość?  

sobota, 7 stycznia 2017

Życie Twoich zwierząt


Sprawiedliwy troszczy się o życie swoich zwierząt domowych, a serce bezbożnych nie ma litości.
Przysłów 12:10 (LXX)

Zimą jak sama nazwa wskazuje, jest zimno, ale czasem jest wyjątkowo zimno. Wówczas warto pamiętać o tym wersecie. Ma on szersze zastosowani niż tylko zadbanie by zwierzęta w mroźne dni i noce miały gdzie się schronić. Rejon, w którym go spisano, nie zna takich niskich temperatur, jakie bywają w Polsce. Przykładowo dziś w nocy u mnie było minus 19 stopni. Pierwsze co zrobiłem po przebudzeniu, to sprawdziłem, czy zwierzęta są bezpieczne, nakarmiłem i dałem świeżą wodę, bo ta z nocy była zamarznięta. Mam nie tylko kota i psa, ale też kury, kozy i króliki. Małe gospodarstwo, którego celem jest samowystarczalność w trudnych czasach.

Zwierzęta domowe to nowe sformułowanie. W starożytności przez domowe rozumiano to, co dziś nazywamy zwierzętami gospodarskimi. W przekładzie Biblii Tysiąclecia werset ten ma taką treść:

czwartek, 5 stycznia 2017

Bądź mądry, nie słuchaj aktorów


Aktor Keanu Reeves podobno skierował do mediów list z przesłaniem. Nie wiem kto go przetłumaczył na język polski, ale samą wiadomość widziałem na kilku portalach, ale żaden nie podawał źródła z którego czerpie, więc ja też go nie podam. List może nie być prawdziwy, a ale to bez znaczenia, bo ma jakieś przesłanie do ludzie, za którym ktoś stoi. Obojętnie czy jest to aktor czy ktoś inny samo przesłanie zostało wysłane do ludzi, więc warto się nad nim zastanowić, bo wielu da się oszukać. 

Powołanie się na znanego i lubianego aktora ma wzmocnić siłę jego działania, tak samo jak krzykliwy tytuł „Wiadomość od aktora Keanu Reeves'a do wszystkich ludzi wstrząsnęła światem”. Oczywiście wiadomość ta nie wstrząsnęła światem nawet w najmniejszym stopni. Gdyby tak było to wszystkie media podawałyby ten nius od USA po Moskwę. Media koczowałyby pod rezydencją gwiazdora zabiegając o komentarz, a każde jego słowo byłoby gorącym niusem. Tak nie jest, więc już w tytule mamy manipulację, której celem jest wzmocnienie przekazu, a jest on szkodliwy. 

środa, 4 stycznia 2017

Najemnicy Wielkiej Nierządnicy


Świat artystów, a zwłaszcza aktorów chyba zawsze miał opinię nierządnego. Czy zasłużenie? Nie mam zamiaru tego rozstrzygać, chciałbym jedynie zwrócić uwagę, że obecnie świat pseudo artystów robi zamęt krzycząc, że polski potencjał się marnuje. Co mają na myśli, tego dokładnie nie podają, ale wiemy, że chodzi o to, że nowa władza odcięła ich od finansowania. Ponieważ każda władza finansuje pseudo sztukę. Dlaczego pseudo, bo prawdziwa sztuka nie potrzebuje dofinansowania z podatków. Prawdziwą sztukę ludzie sami sfinansują, bo taka jest istota słowa sztuka. Sztuką jest to co ludzie potrzebują, a poznajemy to po tym, że są gotowi za to zapłacić. O tym co ma większą wartość decydują ludzie.

Jeśli więc rząd pod przymusem zabiera Narodowi pieniądze i później ich część przelewa na produkowanie „sztuki” to prawdopodobnie robi to dlatego, że ludzie by za taką „sztukę” nigdy nie zapłacili. Takie działanie wypacza sztukę. Władza promuje to co chce, a nie to co jest wartościowe. Pseudo artyści wiedzą, że powinni być za to wdzięczni władzy i robią wszystko by ją popierać. A ponieważ niektórzy z nich zwłaszcza aktorzy i piosenkarze są lubiani przez Naród, więc mają duży posłuch i mogą nawet udawać ekspertów na różne tematy. Kiedy więc jest potrzeba zmanipulować opinię publiczną to pyta się o zdanie pseudo artystę, a on nigdy nie zawodzi. Gdyby zawiódł to teatr nie przedłużyłby z nim umowy, nie był by już zapraszany do telewizji. Z dnia na dzień stałby się nikim, bo bez silnego protektora sam nie zdołałby utrzymać popularności.