wtorek, 31 stycznia 2017

8. Dzieci Boże wierzą w imię Pana - Jana 1:12

Kolejny werset z serii "jeden werset biblijny". Tym razem jest to cytat z ewangelii Jana 1:12. Wcześniej czytamy, że Logos przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Ci jednak którzy chcą być dziećmi Bożymi, musza uwierzyć w Pomazańca i jego imię. Zrodzenie nie następuje z ciał i krwi, ale jest przywilejem dla wierzących bez względu na narodowość.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz