czwartek, 30 czerwca 2016

Fałszowanie Pism w temacie Ducha ŚwiętegoPismo święte jest fałszowane na różne sposoby. Czasem wręcz bezczelnie. W skrajnych przypadkach fałszerstwa, tłumacze twierdzą, że oddają sens wypowiedzi, bo tłumaczenie dosłowne byłoby niezrozumiałe lub sugerowałoby coś sprzecznego z prawdą. Pisząc wprost, tłumacz rości sobie prawo do wyjaśnienia co pisarz miał na myśli i co chciał przekazać. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej, różnicą między treścią oryginalną, a tłumaczeniem, to okaże się, że tłumacz interpretuje pismo na korzyść swoich osobistych wierzeń. Niektórzy wręcz roszczą sobie do tego prawo, rzekomo mając na to pozwolenie od Boga. 

Pan nasz trafnie o takich osobach powiedział:

"Na miejscu Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze." Mateusza 23:2 

Jaki był wynik ustanawiania reguł wiary przez „uczonych w piśmie”? Odpowiedź znamy z tego, że gdy Chrystus przyszedł na Ziemię, nikt prócz osób niewykształconych Go nie przyjął. 

„Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.” Jana 7:47-49 

Pisząc wprost, tylko brak znajomości Pism Świętych uchronił prosty lud przed zwiedzeniem, ponieważ cała interpretacja Pism była błędna. Ci którzy chcieli poznać Pisma spotykali się tylko z błędną interpretacją. Cały religijny Izrael był na manowcach wiary już 2000 lat temu i to tak głębokich manowcach ze zabijali proroków, a nawet zabili Syna Bożego. 

Dziś wyjawiam fałszerstwo w temacie Ducha Świętego.

piątek, 24 czerwca 2016

Duch Święty cz. 3


Tym razem materiał filmowy. Trzecia część tematu Duch Święty, czyli Święte Tchnienie lub Święty Dech. Film zaczyna się od tego czym zakończyłem 2 część Ducha Świętego, z 19 czerwiec 2016 r. Poniżej prezentuję film i wersety biblijne, na które się powołuję. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie prawdziwej treści z 1 Koryntian 14:12, zgodnie przez prawie wszystkich tłumaczy fałszowanego. 

sobota, 18 czerwca 2016

Duch Święty cz. 1


Jest wiele nieporozumień wokół pojęcia 'duch'. Postanowiłem przypomnieć kilka prawd na ten temat. Przede wszystkim nie ma w Biblii słowa które by było dokładnym odpowiednikiem polskiego słowa duch. Zarówno w języku hebrajski, (Stary Testament), jak i greckim (Nowy Testament) słowo, które tłumaczymy na duch miało wiele znaczeń. Duch to: tchnienie, powiew, delikatny wiatr, wiaterek, dech w nozdrzach lub ustach, energia ożywiająca, a także osoba demona lub anioła. Tłumacze będący akwizytorami religii wymyślili, lub zaadoptowali, dla nas pojedyncze słowo, które lepiej pasowało im do ich dogmatów. Sprawili, że ludzie czytający Pismo Święte, nie kojarzą prawidłowo tego słowa. Sobie wyznaczyli prawo do decydowania czy słowo to przetłumaczą na dech, tchnienie czy może na duch. W ten sposób zawłaszczyli sobie prawo do interpretacji już na poziomie tłumaczenia i nawet przekłady dosłowne zawierają to przekłamanie. 

czwartek, 16 czerwca 2016

Trójca i Biblia [film]Zadano mi pytanie, czy wierzę w trójcę? Kto regularnie czyta mojego bloga, a także kto oglądał moje filmy, wie, że nie wierzę w nic co nie pochodzi z objawienia, z góry. Owszem czasem coś jest niedopowiedziane i wówczas musimy się domyślać pełnej odpowiedzi, ale wynik naszych domysłów nie może być sprzeczny z Pismem Świętym, a tak jest w przypadku dogmatu o trójcy. Nie tylko nie ma uzasadnienia biblijnego, ale jest z Pismami sprzeczna. Jej zwolennicy muszą naginać interpretację biblijnych wersetów na potrzebę uzasadnienia trójcy. To jest właśnie sytuacja, kiedy dochodzi do prywatnej interpretacji, przed którą ostrzegał Piotr.

wtorek, 14 czerwca 2016

Na czym polega grzech przeciw Duchowi Świętemu?

Dla osób, które wolą słuchać niż czytać, zrobiłem wersję filmową na temat grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Jest to też okazja do powtórki tematu, który jest bardzo ważny. Dlaczego to jest taki bardzo ważny temat? Otóż żyjemy w czasach kiedy ludzie, zwłaszcza młodzi, podejmują decyzje dość frywolnie. Czasem wydaje im się, że mogą zawsze zmienić kierunek i sposób rozumowania, tymczasem bywa tak, że to już jest niemożliwe. Grzech przeciw Tchnieniu Świętemu jest właśnie taką sytuacją, kiedy już pozostaje tylko czekać na surowy sąd.
„Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników.” Hebrajczyków 10:26,27


Zapraszam więc do wnikliwego zbadania tematu dotyczącego tak poważnego grzechu, że już nie ma wybaczenia.

czwartek, 9 czerwca 2016

Objawienia maryjne?


Dostałem pytanie: Co sądzi Pan o objawieniach maryjnych? 

Kontakt ze zmarłymi był zakazany przez Boga i raczej trudno się spodziewać, że posłuszna Bogu kobieta zechciałaby ten zakaz złamać. Nawet, jeśli byśmy uwierzyli w wniebowzięcie Mariam (co jest oczywiście zmyśloną historią) to nadal byłby to kontakt z zaświatów, czyli coś zakazanego. 

„Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?” Izajasza 8:19

Mariam przypisuje się rolę pośredniczki, tymczasem Pismo nas informuje:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Pomazaniec Jeszu” 1 Tymoteusza 2:5

Jeśli więc jest TYLKO jeden pośrednik to kim jest ten drugi?

środa, 8 czerwca 2016

Czy założycielem kościoła rzymsko-katolickiego jest Chrystus?


Miliony ludzi nie ma pojęcia, co ze sobą zrobić. Powodem do stresu jest dla nich wszelka zmiana, pragną stabilizacji, więc nie chcą zmian. Tymczasem powinni uciekać z organizacji religijnych i to szybko! Wprawdzie kościół katolicki nie jest Wielką Nierządnicą, to jednak jest jej córką, wiernie naśladująca swoją cudzołożną matkę, judaizm. 

Cudem zaślepienia jest to, że ludzie tolerują obłudę katolicyzmu. Oczywiście wobec zagrożeń satanistów rządzących światem katolicyzm wydaje się być oazą dobroci, ale to tylko pozory. Faktycznie katolicyzm idzie w ślady swojej matki, matki nierządnic. 

Zbrodnie religii katolickiej, a także protestantyzmu, wołają o pomstę do Boga!

środa, 1 czerwca 2016

Bóg przemówił


Na blogu w jednym z komentarzy pojawiło się pytanie, które sprawiło mi przyjemność. Większość osób swoje poglądy opisuje w komentarzach bardziej na zasadzie żądania uznania, że oni mają rację, bo oni wiedzą lepiej. Tymczasem ten komentarz jest merytoryczny i dlatego sprawił mi tyle przyjemności. Pytanie zadał Olen Kases:

„Witam serdecznie.

Drogi bracie w Pomazańcu, Panu naszym. Bardzo budujący artykuł. Mam jednak pytanie, co do jednego z komentarzy. Napisałeś: "Pan nasz Jeszu, bo takie jest prawdziwe imię Zbawiciela, zawsze reprezentował Boga Ojca przed ludźmi(...)"

Czy pierwsze wersety listu do Hebrajczyków nie informują nas, że dopiero w ostatecznych czasach Bóg przemówił do Nas przez Syna?

Heb 1:1 Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
Heb 1:2 Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.

Jak interpretujesz te wersety? Proszę o odpowiedź.”

Najpierw udzieliłem krótkiej odpowiedzi, ale ponieważ nie byłem pewien czy zrozumiałej więc szersze uzasadnienie zawarłem w filmie, który jest poniżej.