środa, 1 czerwca 2016

Bóg przemówił


Na blogu w jednym z komentarzy pojawiło się pytanie, które sprawiło mi przyjemność. Większość osób swoje poglądy opisuje w komentarzach bardziej na zasadzie żądania uznania, że oni mają rację, bo oni wiedzą lepiej. Tymczasem ten komentarz jest merytoryczny i dlatego sprawił mi tyle przyjemności. Pytanie zadał Olen Kases:

„Witam serdecznie.

Drogi bracie w Pomazańcu, Panu naszym. Bardzo budujący artykuł. Mam jednak pytanie, co do jednego z komentarzy. Napisałeś: "Pan nasz Jeszu, bo takie jest prawdziwe imię Zbawiciela, zawsze reprezentował Boga Ojca przed ludźmi(...)"

Czy pierwsze wersety listu do Hebrajczyków nie informują nas, że dopiero w ostatecznych czasach Bóg przemówił do Nas przez Syna?

Heb 1:1 Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
Heb 1:2 Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.

Jak interpretujesz te wersety? Proszę o odpowiedź.”

Najpierw udzieliłem krótkiej odpowiedzi, ale ponieważ nie byłem pewien czy zrozumiałej więc szersze uzasadnienie zawarłem w filmie, który jest poniżej.
„Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia.” 1 Piotra 1:10,1

„Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pański w płomieniu ognistego krzaka. Zobaczywszy [go] Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana: "Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba". Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. "Zdejm sandały z nóg - powiedział do niego Pan - bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień, i zstąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, poślę cię teraz do Egiptu". Tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się mówiąc: "Któż ciebie ustanowił panem i sędzią?" - tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który się mu ukazał w krzaku.” Dzieje 7:30-35

"Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go." Dzieje 7:53 

__________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

  1. 1 Kor.10:1"Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus." W tłumaczeniach mamy też odniesienie do Piotra jako do skały(Mt.16:18)ale Petros to kamyk lub co najwyżej odłamek skalny,my wiemy że prawdziwą skałą jest Chrystus Jeszu.

    OdpowiedzUsuń
  2. Jaki jest Pana stosunek do objawień Maryjnych?

    OdpowiedzUsuń