piątek, 24 września 2021

Bądź gorliwy w nawróceniu

Słyszeliście bowiem (o) moim postępowaniu poprzednim w judaizmie, że przesadnie [nadmiernie] prześladowałem zgromadzenie Boga i niszczyłem je, i górowałem w Judaizmie nad wieloma rówieśnikami w narodzie moim, bardziej gorliwym będąc (w) ojczystych moich tradycjach.
List do Galatów 1:13-14

Zmiana, jakiej dokonał apostoł Paweł, wymagała przemodelowania całego życia, zaczynając od zmiany sposobu myślenia, później zaakceptował nową nadzieję, która stała się jego celem, a co za tym idzie, zmienił sposób jego osiągnięcia. Na początku stał się samotny, ponieważ poprzednie środowisko nie akceptowało jego nowej wiary, a nowi bracia bali się spotkać z nim, podejrzewając podstęp. Nie powstrzymało go to przed zmianami. 

czwartek, 23 września 2021

Wyspa wiary na oceanie zagubienia

Informuję bowiem was bracia (o) dobrej nowinie, głoszonej przeze mnie, że nie jest od człowieka. Ani bowiem ja od człowieka (nie) przyjąłem ją, ani (nie) zostałem jej nauczony, ale przez objawienie Jeszu Pomazańca.
List do Galatów 1:11, 12

Niezręcznie mi o tym pisać, ale podobnie jak apostoł Paweł nie czerpałem wiedzy, którą się z wami dzielę od jakiegoś człowieka. W przeciwieństwie do Pawła nie widziałem ani nie słyszałem, żadnego głosu, który by mnie instruował. Odkąd zacząłem wzywać imienia Jeszu, zacząłem też głębiej rozumieć Pisma święte. Szczegóły wcześniej niezrozumiałe, jak puzzle, zaczęły układać się w większą całość.

Nie spotkałem nikogo, kto przede mną dostałby takie samo zrozumienie Pism, ale wielu z was pisało do mnie, że kiedy poznali to, co głoszę to, odczuli ulgę, ponieważ było to zgodne z ich zrozumieniem. To znaczy, że prowadziło was to samo święte Tchnienie, a Tchnienie gromadzi nas w społeczność, której śmierć nie dotknie, ani płomienie gehenny nie dosięgną.

środa, 22 września 2021

Zabiegaj o względy Pana

Teraz bowiem ludzi pozyskuję, czy Boga? Czy szukam (jak) ludziom (się) przypodobać? Jeśli jeszcze ludziom (chciałem się) przypodobać, (to) Pomazańca sługą nie byłem nigdy.
List do Galatów 1:10

Apostoł Paweł nie szukał uznania u ludzi. Jego celem nie było przypochlebiać się i pozować na dobrego wujka. Celem prawdziwych sług Boga jest służyć Bogu i pomagać innym, by także zaskarbili sobie laskę u Boga, a to często wymaga nieprzyjemnego korygowania. Podobnie postępuje sam Bóg.

wtorek, 21 września 2021

Trzymajmy się Pana i Jego uczniów!

Nawet gdybyśmy my sami lub Poseł z nieba głosił wam inną dobrą nowinę niż ta, którą głosiliśmy wam na początku, niech będzie przeklęty. Jak już wcześniej stwierdziłem, tak teraz powtórzę: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę inną od tej, którą wcześniej przyjęliście, niech będzie przeklęty.
Galatów 1:8-9

Naszym celem jest ustalić, co głosił Pan Jeszu i w co wierzyli jego uczniowie, a później trzeba się tego trzymać i to głosić. W tym celu badamy głębokie myśli ukryte w Pismach Świętych.

poniedziałek, 20 września 2021

Wywrotowcy wiary

Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od Tego, który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny, która nie jest inną, jeśli nie jacyś są tylko poruszający was i chcący wywrócić dobrą nowinę Pomazańca.
Galatów 1:6-7

Mimo że żyli jeszcze naoczni świadkowie, którzy widzieli, a nawet dotykali Chrystusa Jeszu (1 Jana 1:1-4), to szatan już szerzył nieco inne nauki i nieco innego Chrystusa. W przypadku Galatów osobami, które mąciły byli judaizujący chrześcijanie, którzy namawiali do przestrzegania prawa mojżeszowego.

Kto by jednak chciał przestrzegać Tory to, jednocześnie odrzucałby ofiarę Pana Jeszu (Galatów 2:21), który po to umarł za nas, byśmy prawu mojżeszowemu nie podlegali i byśmy mogli zawrzeć z nim nową umowę na mocy jego krwi.

niedziela, 19 września 2021

Bracia Chrystusa mają wspólnego z Nim Ojca

Paweł, posłaniec nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jeszu Pomazańca i Boga Ojca, który wzbudził go z (pośród) umarłych, i ze mną wszyscy bracia, zgromadzeniom (w) Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jeszu Pomazańca, (który) dał siebie za grzechy nasze, żeby wyrwać nas z obecnego eonu złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na eony eonów. Amen.
List do Galatów 1:1-5

Witam was drodzy słowami, którymi rozpoczął swój list do Galacjan apostoł Paweł. W kolejnych dniach będę się starał cytować kolejne wersety, aż w ten sposób omówimy cały list do Galacjan.

sobota, 11 września 2021

Zatrzymaj wzór zdrowych słów

Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał, w wierze i w miłości, która jest w Pomazańcu Jeszu. Strzeż dobrego depozytu z Tchnieniem Świętym, który w nas mieszka. 
2 List do Tymoteusza 1:13-14  

Dziś stało się modne, by kwestionować nauki apostoła Pawła. Zwłaszcza osoby judaizujące zarzucają, mu że zmienił nauki Chrystusa i że dzisiejsze chrześcijaństwo zostało założone przez Pawła a nie Pana Jeszu. 

Im bliżej utworzenia posągu bestii tym silniejsze będą tego typu zarzuty. Jednak świadkowie tamtych czasów potwierdzają, że Paweł był tylko narzędziem w rękach Syna Bożego Jeszu.

piątek, 10 września 2021

Nie oglądaj się za siebie

Powiedział do niego Jeszu: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".
Łukasza 9:62

To są słowa, nad którymi rzadko się zastanawiamy, a przecież zawierają ważną informację na temat tego, co może nam przeszkodzić w osiągnięciu zbawienia. Kiedy zmierzamy do zbawienia, to musimy pokonać przeszkody na swojej drodze, zwłaszcza że ta droga jest wąska.