sobota, 11 września 2021

Zatrzymaj wzór zdrowych słów

Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał, w wierze i w miłości, która jest w Pomazańcu Jeszu. Strzeż dobrego depozytu z Tchnieniem Świętym, który w nas mieszka. 
2 List do Tymoteusza 1:13-14  

Dziś stało się modne, by kwestionować nauki apostoła Pawła. Zwłaszcza osoby judaizujące zarzucają, mu że zmienił nauki Chrystusa i że dzisiejsze chrześcijaństwo zostało założone przez Pawła a nie Pana Jeszu. 

Im bliżej utworzenia posągu bestii tym silniejsze będą tego typu zarzuty. Jednak świadkowie tamtych czasów potwierdzają, że Paweł był tylko narzędziem w rękach Syna Bożego Jeszu.

Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Iszraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia.
Dzieje 9:15,16

Chrześcijaństwo ulegające żydostwu, będzie musiało zakwestionować Pawła, by wprowadzić niektóre przepisy prawa mojżeszowego. To co Pan Jeszu przekazał nam przez listy Pawła jest potężną przeszkodą dla zwolenników szabatu, czy obchodzenia świat żydowskich. Ludzie ci z radością odrzuca listy Pawła, by oddać się bałwochwalczemu oddawaniu czci dniom. My jednak musimy trwać przy całej nauce Pisma Świętego.

Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do WALKI O WIARĘ RAZ TYLKO PRZEKAZANĄ ŚWIĘTYM.
Judy 1:3

Dlatego tym bardziej aktualne są dziś słowa Pawła:

Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał, w wierze i w miłości, która jest w Pomazańcu Jeszu. Strzeż dobrego depozytu z Tchnieniem Świętym, który w nas mieszka.
2 Tymoteusza 1:13,14

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz