piątek, 24 września 2021

Bądź gorliwy w nawróceniu

Słyszeliście bowiem (o) moim postępowaniu poprzednim w judaizmie, że przesadnie [nadmiernie] prześladowałem zgromadzenie Boga i niszczyłem je, i górowałem w Judaizmie nad wieloma rówieśnikami w narodzie moim, bardziej gorliwym będąc (w) ojczystych moich tradycjach.
List do Galatów 1:13-14

Zmiana, jakiej dokonał apostoł Paweł, wymagała przemodelowania całego życia, zaczynając od zmiany sposobu myślenia, później zaakceptował nową nadzieję, która stała się jego celem, a co za tym idzie, zmienił sposób jego osiągnięcia. Na początku stał się samotny, ponieważ poprzednie środowisko nie akceptowało jego nowej wiary, a nowi bracia bali się spotkać z nim, podejrzewając podstęp. Nie powstrzymało go to przed zmianami. 

Nazywamy to nawróceniem, ale też narodzeniem na nowo. Paweł zorientował się, że droga, którą szedł, prowadziła go na sąd. Dowiedział się jak dzięki łasce Chrystusa uniknąć sądu i postanowił zgodnie z tą wiedzą postępować. Był gotów zapłacić najwyższą cenę, by osiągnąć cel, jakim jest ratunek przed sądem.

A co ty zmieniłeś w swoim życiu?

W ciągu kilku lat miałem okazję obserwować wielu zanurzonych w imię Jeszu i zauważyłem, że im ktoś mniej zmienił swoje życie, tym słabszy był tchnieniem. Niektórzy uważali, że nie muszą niczego zmieniać w swoim życiu, bo Chrystus był w nim zawsze, inni uważali, że dostąpili zbawienia, wzywając fałszywego imienia Chrystusa. Dziś większość tych osób nie stanowi jedności z ciałem Chrystusa, którym jest społeczność zgromadzonych pod imieniem Jeszu.

Takie osoby nie budują w Chrystusie, a jeśli się uaktywniają to po to, by burzyć jedność zgromadzenia.

Paweł gorliwiej od innych prześladował wzywających imię Jeszu, kiedy zrozumiał swój błąd, zerwał z tradycją przodków nie tylko religijną, ale także narodową. Można powiedzieć, że będąc judaistą, był także narodowcem, ale zrozumiał, że:

...nie ma rozróżnienia między Judejczykiem i Hellenem, bo ten sam Pan jest dla wszystkich, bogaty dla każdego wzywającego Go. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, zbawiony będzie.
Rzymian 10:12, 13

Bardzo często ci, co byli gorliwi w innych grupach wyznaniowych, są także gorliwi, gdy Pan powoła ich do nawrócenia. Zadaj sobie pytanie, co byś zrobił dla Pana Jeszu, z czego byś zrezygnował i co poświęcił, a później sprawdzi, czy to tylko słowa, czy faktycznie tak żyjesz.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz