środa, 22 września 2021

Zabiegaj o względy Pana

Teraz bowiem ludzi pozyskuję, czy Boga? Czy szukam (jak) ludziom (się) przypodobać? Jeśli jeszcze ludziom (chciałem się) przypodobać, (to) Pomazańca sługą nie byłem nigdy.
List do Galatów 1:10

Apostoł Paweł nie szukał uznania u ludzi. Jego celem nie było przypochlebiać się i pozować na dobrego wujka. Celem prawdziwych sług Boga jest służyć Bogu i pomagać innym, by także zaskarbili sobie laskę u Boga, a to często wymaga nieprzyjemnego korygowania. Podobnie postępuje sam Bóg.

A całkowicie zapomnieliście o zachęcie, która odnosi się do was jako synów: Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana ani się nie zniechęcaj, gdy jesteś przez Niego napominany. Kogo bowiem miłuje Pan, (tego) dyscyplinuje, smaga zaś każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karcenie, Bóg się wam przedstawia jak synom. Jaki (to) bowiem syn, którego ojciec nie koryguje? A jeśli jesteście bez karcenia, którego wszyscy są uczestnikami, wówczas jesteście bękartami, a nie synami.
Hebrajczyków 12:5-8

Oczywiście nie można wpadać w przesadę. W korygowaniu trzeba mieć umiar, by nie zamieniło się w znęcanie (Mateusza 24:48-51). Dotyczy to zarówno naszych dzieci, jak i naszych braci i sióstr. Niemniej jednak kogo Bóg nie koryguje, tego nie uważa za swoje dziecko. A do skorygowania posługuje się innymi osobami.

Bracia, jeśli zmierza człowiek (do) upadku, wy, którzy jesteście duchowi, korygujcie takiego w duchu łagodności, obserwując samych siebie, abyście i wy nie ulegli pokusie.
Galatów 6:1

Apostoł Paweł wiedział, że musi równoważyć surowość z łagodnością, ale nie powstrzymywało go to przed korygowaniem braci. Wykorzystywali to jego przeciwnicy, lejąc miód na uszy zgromadzonych w imię Jeszu, po to, by ich zagarnąć i zwrócić przeciw Pawłowi. Według słów Pawła ci, co zabiegają tylko o ludzkie względy, nie są prawdziwymi sługami Boga.

Dbajmy wszyscy o wzajemne więzi, by zespalała nam braterska miłość, ale pamiętajmy o nauce Pana:

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
Mateusza 10:37


Krzysztof Król
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz