piątek, 10 września 2021

Nie oglądaj się za siebie

Powiedział do niego Jeszu: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".
Łukasza 9:62

To są słowa, nad którymi rzadko się zastanawiamy, a przecież zawierają ważną informację na temat tego, co może nam przeszkodzić w osiągnięciu zbawienia. Kiedy zmierzamy do zbawienia, to musimy pokonać przeszkody na swojej drodze, zwłaszcza że ta droga jest wąska.


Chrystus nam mówi, że oglądanie się za siebie jest przeszkodą, która utrudnia, a może nawet uniemożliwia osiągnięcie zbawienia. Jakiekolwiek umartwianie się lub użalanie z powodu przeszłości może być ciężarem uwiązanym do naszej nogi, który utrudnia dążenie do wytkniętego celu.


Kiedy więc oddałeś się na służbę dla Pana Jeszu, to zapomnij o swoim poprzednim życiu. Odetnij przeszłość, ona umarła w dniu Twojego zanurzenia. Teraz patrz w cel przed tobą, skup się na kroczeniu śladami Pomazańca Jeszu, który jest naszym przewodnikiem do zbawienia.


Przeszłość ma zbyt duży wpływ na to, kim jesteś i co robisz obecnie. Ten silny wpływ może hamować wpływ Chrystusa na twoje życie. Może blokować święte Tchnienie, bo przecież stare życie ma konsekwencje i wymusza na tobie inne zachowanie, niżby chciał tego Bóg.


Jeśli powstaliście z Pomazańcem tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Pomazaniec na prawicy Bożej siedzi; o tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi. Ponieważ umarliście, a życie wasze skryte jest z Pomazańcem w Bogu.
Kolosan 3:1-3


Apostoł Paweł miał ciekawe życie przed powołaniem do służby dla imienia Pana, ale się tym ani nie przechwalał, ani nie narzekał. Swoje poprzednie życie, którego mogłoby mu wielu zazdrościć, podsumował:


Ale co było mi zyskiem, to uznałem z powodu Pomazańca za szkodę. Ale raczej i wszystko uznaję, że szkodą jest, z powodu przewyższającej znajomości Pomazańca Jeszu, Pana mojego, z powodu którego wszystko poprzednie zniszczone i uznaję, że to gnojem jest, po to bym Pomazańca pozyskał,
Filipian 3:7,8


Chcąc dostąpić zbawienia, wyznacz cel, odetnij się od przeszłości i dąż wytrwale do życia w nowym eonie.

Krzysztof Kól

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz