wtorek, 31 sierpnia 2021

Przemyśl swoje modlitwy!

Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój, i prośby moje. Albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich.
Księga Psalmów 116:1-2

Łatwo jest miłować Boga, gdy wysłuchuje wszystkich naszych modlitw. Widzimy to, gdy spełnia się to, o co prosimy, ale co wówczas gdy prosimy i nie otrzymujemy? Czy to znaczy, że Pan nie wysłuchał nas?

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu za to, że wysłuchują naszych błagań, ale weźmy pod uwagę, że unikanie wszelkich prób i problemów nie jest zgodne z wola Boga.

Czy Hiob miał uznać Boga za głuchego lub niesprawiedliwego, gdy spotkały go próby? Tak i my, gdy prosimy, musimy brać pod uwagę, że Pan poddaje nas próbie wiary.

Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
Mądrości 3:6

Kiedy podlegamy doświadczeniu i uświęceniu przez trudności, jakie nas spotykają, to o co powinniśmy prosić? Czy mamy prosić, by Pan nas nie doświadczał, a więc też nie oczyszczał?

Do królestwa Bożego nie dostaniemy się, podróżując wygodnym samochodem. Droga, którą kroczymy, jest niewygodna, ciężka i musimy sami ją przejść, pokonując chęć do zawrócenia.

Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.
Dzieje 14:22

Chrystus jest jedyną drogą do Boga i życia eonowego. Kto szuka skrótów lub wygodniejszej drogi, wypacza wiarę i sam się oszukuje, a końcem jego jest wielkie rozczarowanie.

Wtedy Jeszu rzekł do swoich uczniów:
– Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Mateusza 16:24

Czy można zostać zbawionym, unikając niesienia krzyża?

Kiedy więc modlisz się, spytaj sam siebie, w jakim stopniu twoja modlitwa jest cielesna. Czy nie prosisz o taryfę ulgową, o zwolnienie z dźwigania swojego krzyża?

Nie proś o łatwiejszą drogę, jeśli chcesz dostąpić zbawienia w Panu Jeszu! 

Proś o siły by trudności pokonać!


Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz