niedziela, 13 marca 2022

Strzeż się zła udającego dobroNie powinno nas to dziwić, ponieważ sam szatan udaje, że jest reprezentantem światła. Nie powinno więc nas dziwić, że jego słudzy udają sług sprawiedliwości. Spotka ich odpowiednia za to zapłata.
2 Koryntian 11:14-15

Przekład dosłowny:
I nic dziwnego; sam bowiem szatan pozuje na posłańca [anioła] światłości”.

ZŁO, żeby mogło zostać zaakceptowane przez ludzi dobrych, musi udawać DOBRO. Dramatem naszych czasów jest to, że większość ludzi złu wierzy i go broni. W ten sposób ZŁO zwycięża.