niedziela, 13 marca 2022

Strzeż się zła udającego dobroNie powinno nas to dziwić, ponieważ sam szatan udaje, że jest reprezentantem światła. Nie powinno więc nas dziwić, że jego słudzy udają sług sprawiedliwości. Spotka ich odpowiednia za to zapłata.
2 Koryntian 11:14-15

Przekład dosłowny:
I nic dziwnego; sam bowiem szatan pozuje na posłańca [anioła] światłości”.

ZŁO, żeby mogło zostać zaakceptowane przez ludzi dobrych, musi udawać DOBRO. Dramatem naszych czasów jest to, że większość ludzi złu wierzy i go broni. W ten sposób ZŁO zwycięża.

Nie powinno być tak wśród sług Pana Jeszu. My powinniśmy złe zachowanie i złe wypowiedzi piętnować, by pomóc jednym się skorygować, a innym nie ulec złu.


Jeśli dopuścimy w społeczności powołanych, by zło mogło udawać dobro, zniszczymy tę społeczność, która jest ciałem Chrystusa i świątynią Boga.


Szczególnie niebezpieczne są wypowiedzi kwestionujące działanie Tchnienia świętego pośród nas. Jest to zło tak wielkie, że Pan Jeszu ogłosił je jako grzech niewybaczalny. Jest to grzech przeciw Duchowi świętemu, który burzy to, co Duch buduje.

Wiele osób skupia się tylko na zachowaniu, a nie uważa na wypowiedzi. Tymczasem słowa potrafią działać bardziej niszcząco niż grzech cielesny. Pan nasz ostrzegł i warto o Jego słowach pamiętać:


A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.
Mateusza 12:36,37


Zanim coś powiemy, zastanówmy się najpierw, czy słowa nasze będą budujące dla zgromadzenia, czy może podkopią jego fundamenty?


Kto strzeże ust swych, strzeże duszy swojej; kto lekkomyślnie otwiera wargi swe, będzie zniszczony.
Przysłów 13:3


Szatan wmówił nam prawo do mówienia co się chce, ale słudzy Pana Jeszu wiedzą, że to prawo jest niezgodne z prawem Chrystusa. To jest właśnie jeden z przykładów, gdy ZŁO udaje DOBRO.


Jeżeli ktoś uważa się za człowieka pobożnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.
Jakuba 1:26

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz