sobota, 5 lutego 2022

Czy pasterz nie usługuje owcom?


On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
– Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!

Marka 9:35

Piękne słowa ale też wzór do naśladowania. Chrystus codziennie nóg swoim uczniom nie mył, ale kiedy nadarzyła się taka sposobność, by czegoś ich nauczyć, to nie miał z tym problemu.

Dość łatwo nam przychodzi cytować takie teksty w odniesieniu do innej osoby, ale trudniej nam odnieść je do samych siebie. Jeśli pomyślałeś w tym momencie o mnie, że powinienem się stosować do tych słów to popełniłeś błąd, bo powinieneś pomyśleć najpierw o sobie, a ja o sobie.

Rady biblijne są rewelacyjne, ale pod warunkiem, że każdy z nas bierze je do siebie i oczywiście bierze pod uwagę wszystkie mądrości biblijne, ponieważ dopiero całokształt daje nam pełen obraz woli Bożej i pełne zrozumienie.

Każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Przestańmy się wzajemnie osądzać. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia.
Rzymian 14:12,13

Dlatego przywileje w naszej społeczności nazywają się usługiwaniem. Osoby dbające o czystość naszej społeczności, a czasem podejmujące walkę o prawdę są USŁUGUJĄCYMI.

Nawet jak weźmiemy pod uwagę biblijny przykład pasterza i stada owiec, to czy pasterz nie usługuje owcom? Bez owiec nie byłoby pasterza, gdyby też źle dbał o owce to pasterz zostałby ukarany przez właściciela owiec. Pan nasz Jeszu jest najlepszym przykładem pasterza, który dbał o owce swego Ojca. Umarł za owce i w ten sposób stał się przykładem dla innych. Swoją śmiercią wykupił ludzkość z niewoli grzechu i teraz będzie mógł przyprowadzić nas do Boga Ojca.

– Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.


I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu posłańców dokoła tronu i Zwierząt, i Starszych, a liczba ich była tysiąc tysięcy, mówiących głosem donośnym:

– Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
Objawienie 5:9-12

Usługiwanie Chrystusa, podobnie jak każdego pasterza, nie polegało na słuchaniu poleceń owiec, wręcz przeciwnie. To pasterz ma kierowniczą rolę i wydaje polecenia, ale nie robi tego dla własnych korzyści ale dla dobra owiec, by zadbać o ich bezpieczeństwo. Kij pasterski podobnie jak napomnienie braterskie może nie być przyjemny, ale jest dla naszego dobra.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz