piątek, 28 stycznia 2022

Co siejesz, to zbierzesz

Nie błądźcie! Bóg się nie da z siebie naśmiewać; ponieważ co sieje człowiek, to będzie zbierać. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała zbierać będzie skażenie; ale kto sieje dla tchnienia, z tchnienia zbierać będzie życie eonowe.
List do Galatów 6:7-8

Apostoł Paweł zachęca Galacjan do zmiany sposobu myślenia. Taka zmiana zawsze jest trudna, ale czasem konieczna. Paweł argumentuje, że błędne rozumowanie to jakby wystawianie Boga na pośmiewisko, a Bóg na to nie pozwoli.

Czemu człowiek poświęci swoje życie taki spotka go finał. Za przykład podał ciało, o które choćbyśmy dbali to i tak się zestarzeje i umrze. Najwidoczniej, jakaś część społeczności Galacjan dbała o swoje prywatne sprawy, a liczyła na nagrodę od Boga.

Sianie to forma inwestowania. Warto się zastanowić w co inwestujemy swoje życie.

Inaczej.
Komu służysz ten ci da nagrodę, jeśli służysz ciału, dostaniesz nagrodę od ciała i nie zdziw się, jak ci się nie spodoba, a jeśli służysz Panu Jeszu, dostaniesz nagrodę od Jeszu.


Komu poświęcasz swój czas, ten jest Twoim Panem.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz