piątek, 29 lipca 2016

Winnica Pana


„Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.” Izajasza 5:1,2

Temat winnicy często gości u proroków. Nawiązał do niego kilka razy Pan nasz i Zbawiciel Jeszu. Wyraźnie nawiązuje do tych proroczych porównań gdy naucza:

czwartek, 21 lipca 2016

Rodzina Chrystusa


„Przyszedłszy do swojej ojczyzny, nauczał w ich synagodze, tak że zdumieni pytali: 
– Skąd u Niego ta mądrość i moce? Czyż nie jest synem cieśli? Czyż matce Jego nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? I wszystkie siostry Jego czyż nie żyją u nas? Skąd więc ma to wszystko?
I gorszyli się Nim. A Jeszu rzekł do nich: 
– Nie jest prorok pozbawiony szacunku, chyba że w swojej ojczyźnie i w swoim domu.”
Mateusza 13:54-57

Oprócz informacji, że Pan nasz miał rodzeństwo jest tutaj także ciekawy problem, dotyczący rodziny i jej wpływu na naszą opinię. Nikt nie chce tego powiedzieć wprost, ale warto. Otóż ziemska rodzina Chrystusa nie przynosiła mu chwały i nie ułatwiała mu głoszenia. Taki wniosek wyłania się z powyższej relacji. Znajomość rodziny była powodem do kwestionowania wartości Zbawiciela. 

To wcale nie znaczy, że rodzina dawała poważne powody, by się nią gorszyć. Wystarczyło, że nie wybijali się z grona innych mieszkańców Nazaretu. Izraelici wypracowali własne wartości i system religijny. Wystarczyło, że rodzeństwo nie było w tym systemie aktywne, a już było przezroczyste, czyli niewidzialne dla tych, którzy gardzili zwykłymi ludźmi. 

piątek, 15 lipca 2016

Demokracja szatana. Słowo na dziś tom 6 (PDF)

Z przyjemnością oddaję dla czytelników szósty tom z serii Słowo na dziś. Tym razem tom jest poświęcony trzem tematom głównym, które są omówione w serii artykułów. Są to: demokracja, kanon biblijny i księga Habakuka. Demokracja nie wydaje się typowym biblijnym tematem, jednak obecnie widzimy coś w rodzaju kultu demokracji i dlatego potrzebą chwili jest omówienie tej formy dyktatury w kontekście nauk biblijnych. Drugi temat dotyczy kanonu Pism Świętych, ustalania prawdziwości tekstów pod kątem historycznym. Trzeci temat dotyczy niedocenianej księgi Habakuka. Prorok ten nawet nazywany jest prorokiem mniejszym. Tymczasem okazuje się, że opisywał to samo co posłaniec Jan w księdze Objawienia (apokalipsa). Omówienie tych samych wydarzeń, ale na innych przykładach dużo wnosi do naszej wiedzy na temat nadchodzących zmian na Ziemi. 

Poza tymi tematami umieściłem w książce miks innych zagadnień. Jedne dotyczą dogmatów religijnych, a inne życia codziennego, zdrowia, stosunków rodzinnych, stanu duszy po śmierci itp. Poniżej prezentuję spis treści z książki. 

czwartek, 14 lipca 2016

Cóż przeszkadza, abyś został zanurzony?


Posłaniec Paweł, zanim został posłańcem pomazańcowym, kiedy został nawrócony i w pewnym sensie jego wiara wywróciła mu się do góry nogami, ale po poznaniu już Pana Jeszu, został zapytany:

„Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, zanurz się i zmyj z siebie grzechy, wzywając Jego imienia!” Dzieje 22:16

Dokładnie to samo pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. Pragną wymazać swoje błędy i rozpocząć służbę Panu. Wzywając jego imienia, wchodzą na drogę prowadzącą do zbawienia. Każdy przechodzi przez ten moment zawahania, jak było z Pawłem, zanim dostąpił przywileju służby i wielu błogosławieństw od Boga. Niektórzy nawet zastanawiają się, czy są godni tego przywileju, czy nie ma przeszkód, które by im uniemożliwiły zanurzenie w imię Jeszu. Tak było z pewnym człowiekiem, który miał powody, by czuć się gorszym od cielesnych Izraelitów. W przekładzie Biblii Gdańskiej czytamy o nim: 

A on wstawszy, szedł. A oto mąż Murzyn rzezaniec, komornik królowej murzyńskiej Kandaces, który był nad wszystkiemi skarbami jej, a przyjechał był do Jeruzalemu, aby się modlił. Dzieje 8:27 BG

Jeruzalem było wówczas bardzo nacjonalistyczne, wręcz szowinistyczne. Miejscowi Izraelici gardzili nawet swoimi braćmi, jeśli ci posługiwali się innym językiem niż hebrajski. Tymczasem tu mamy człowieka, który nie tylko nie był cielesnym Izraelitą, ale w dodatku był eunuchem. Z pewnością odczuł nie raz pogardę u innych ludzi, zwłaszcza u tych, którzy uważali się za pobożnych Judejczyków. Kiedy więc Filip głosi mu dobrą nowinę i wyjawia, że Jeszu jest Pomazańcem, ten pyta:

wtorek, 12 lipca 2016

Uczniowie Chrystusa


„Tamtego dnia po wyjściu z domu, Jeszu usiadł nad morzem. (…) Wówczas zostawił tłum, poszedł do domu.” Mateusza 13:1,36

Co się wydarzyło między wersetem 1, a 36? Pan nasz nauczał tłum za pomocą opowieści. Zwróć uwagę, że swoją działalność rozpoczyna wychodząc z domu, a kończy wracając do niego. Tłumy rozpuszcza, czyli w jakiś sposób kazał im się rozejść. Pan nasz oddziela czas na odpoczynek od czasu na działanie. Kiedy chce głosić nie ma z tym problemu. Wychodzi z domu i udaje się w miejsce gdzie są ludzie. Zaczyna z nimi rozmawiać i gromadzi się wokół niego tłum. Kiedy chce skończyć i wrócić do domu tłum się rozchodzi. Innym razem tłum nie będzie tak wyrozumiały i podąży za Zbawicielem do domu.

„Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli.” Marka 3:20

Skoro tłum rozchodzi się, nie robiąc problemu, to można go pochwalić za zrozumienie, iż Pomazaniec Boży też musi odpocząć. Pewnie tak byśmy do tego faktu podeszli, gdyby nie pewne wyjątki.

środa, 6 lipca 2016

Charakter narodowy


„Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny pomniejsza narody.” Przysłów 14:34

Przekład z Septuaginty jest bardzo podobny, ale może być ciekawym przykładem jak to samo można powiedzieć innymi słowami.

„Sprawiedliwość wysoko umieszcza narody, a występki czynią plemiona karłowatymi.” LXX

Czasem propaganda nas przekonuje, że nie ma różnicy między narodami, wszystkie są sobie równe. Taka argumentacja bywa też stosowana do ras ludzkich, które bywa, że też są powiązane z określonymi grupami narodowymi. Pismo Święte informuje nas że narody morga się różnić. Jeden urasta gdy inny maleje. Księga Przysłów wychwala narody sprawiedliwe, a umniejsza postępujące haniebnie.