piątek, 29 lipca 2016

Winnica Pana


„Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.” Izajasza 5:1,2

Temat winnicy często gości u proroków. Nawiązał do niego kilka razy Pan nasz i Zbawiciel Jeszu. Wyraźnie nawiązuje do tych proroczych porównań gdy naucza:


„Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.” Mateusza 21:33

Gospodarz to Przyjaciel u Izajasza. Winnicą jest naród wybrany (zasadzony lub zaszczepiony) a najemcami są przywódcy duchowi, którzy nadają kierunek całemu wybranemu narodowi. Jednak szlachetnym korzeniem jest Pomazaniec Jeszu.

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.” Jana 15:1,2

Oczyszczenie to uświęcenie czyli oczyszczenie z grzechów do którego dochodzi podczas zanurzenia w imię Jeszu i wezwania Jego imienia. 

„Dlaczego teraz zwlekasz? Zanurz się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!” Dzieje 22:16

Naród wybrany został zaszczepiony w Chrystusa, ale ostatecznie wydał złe plony (cierpkie jagody). Dlatego chore latorośle zostały wycięte, a w ich miejsce zaszczepiono dziczkę. Praktykę tą na przykładzie oliwki opisał Paweł w liście do Rzymian 11:13-24.
__________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz:

 1. Dobrze , że to nasz Pan Jeszu dokonuje oczyszczenia przez swoje słowo, bo człowiek ma zbyt mocne skłonności do wybielania zwłaszcza siebie . Jesteśmy winni naszemu Zbawcy Jeszu poddania się oczyszczeniu gdyż to on wyciąga do nas rękę okazując zbawczą miłość .
  Tyt. 2;14 który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
  Można rzec , by spełniać dobre uczynki - należy pamiętać o tak zwanych martwych uczynkach - czyli wydawać dobre owoce należy się oczyścić . I nie by się chlubić , ale by okazać czy też odwzajemnić miłość i oddanie Bogu Ojcu przez Pana naszego Jeszu Pomazańca .
  Ef. 2; 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jeszu Pomazańcu dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
  Tak na marginesie to posiadam parę odmian winorośli i naprawdę trzeba uwagi by plon był nie tylko obfity ale i zdrowy , czyli nie zdziczał .
  Zatem chwała Bogu Ojcu za tak wielką łaskę i Panu naszemu Jeszu pomazańcowi za tak ogromne poświęcenie . Ef. 1;7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew -
  odpuszczenie występków,
  według bogactwa Jego łaski.

  OdpowiedzUsuń