poniedziałek, 27 lutego 2017

Złorzeczą z powodu imienia Chrystusa

Przechodzimy do grupy wersetów zapowiadających prześladowanie z powodu głoszenia imienia Jeszu. To jest ciekawe zjawisko, że nikt nas nie atakuje za inne nauki biblijne tylko akurat za imię Jeszu. Jest to spełnieniem się proroctw biblijnych, dokładnie tego samego doświadczali uczniowie Chrystusa.Poruszam też ciekawą myśl o problemach z osiągnięciem zbawienia. Wbrew temu co niektórzy myślą, zbawienie nie jest łatwe, ani automatyczne. Trzeba się wysilić, by je osiągnąć.Wszelki język wyzna, że Jeszu jest Panem

Film nagrany 26 lutego, ale w natłoku różnych spraw zapomniałem go wstawić na stronę, dlatego teraz nadrabiam to niedopatrzenie. Okazuje się, że celem Boga jest wywyższyć Syna, przez uwielbienie jego imienia, a to wszystko dla chwały Bożej. 

Jeden z najmocniejszych wersetów biblijnych Filipian 2:9-11:
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jeszu zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.


sobota, 25 lutego 2017

Któż by Twego imienia nie czcił?


Imię to nie tylko głoski wypowiadane w odpowiedni sposób, ani nawet litery zapisane w odpowiedniej kolejności. Imię to skojarzenie całej osobowości związane z konkretną osobą, dlatego czczenie imienia nie ma niż wspólnego z kultem słów, ale raczej z kultem osoby stojącej za tym imieniem. Liczy się imię i nasze powiązanie z właściwa osobą. Promowanie innych imion, zamienników ma na celu wymazanie z pamięci właściwego imienia. W dzisiejszym filmie poruszam też temat wartości liczbowej imienia. Podmiana jednej litery w imieniu prowadzi do zmiany wartości liczbowej, co jest dowodem fałszowania imienia. To jest zwyczajnie inne imię. Szatan ma swoje imię, któremu każe oddawać cześć i Pismo Święte nas o tym informuje.

piątek, 24 lutego 2017

Czy uwielbisz imię Pana?

Czy imię Jeszu Chrystusa zostanie w Tobie i przez Ciebie uwielbione, gdy Pan przyjdzie, to uwielbienie odebrać od swoich wiernych? Chciałbym, by ten dzień już nadszedł, ale chciałbym także, by jeszcze więcej osób przygotowało się na przyjście Pomazańca i więcej osób uwielbiło Jego imię. Bo większa liczba osób sprawi większą radość naszemu Zbawicielowi. 

Imię ma ścisły związek z osoba ją noszącą, nie chodzi więc o kult głosek lub liter, chodzi o kult osoby, która utożsamia się z imieniem, które dostała od swego Ojca. My też utożsamiamy to imię z Synem Bożym i przez szacunek, oddanie i poświęcenie dla imienia uwielbiamy je w sobie, ku chwale Syna Bożego i Jego Ojca.

czwartek, 23 lutego 2017

Narody posłuszne imieniu

Kolejny werset biblijny pokazuje, że narody mają być doprowadzone do posłuszeństwa imieniu Pomazańca Bożego. Nie imionom, jakby miało być ich wiele, ale jednemu, jedynemu imieniu. Niestety narody są podporządkowane, ale rożnym fałszywym imionom. Chrześcijaństwo dziś wielbi wielu chrystusów, tak samo jak dawniej wielbiono wielu bogów pod wieloma imionami.


środa, 22 lutego 2017

wtorek, 21 lutego 2017

Spotkajmy się w imieniu Zbawiciela

Dziś ponownie tylko jeden werset biblijny, ale jakże wymowny. Są to słowa Naszego Pana i Zbawiciela, który złożył obietnicę, że jeśli ktoś będzie zgromadzał się w jego Imieniu, to on będzie wśród takich osób. Nie ma znaczenia czy to będą dwie osoby, czy trzy, jednak niemożna zgromadzać się samemu, dlatego jesteśmy zachęcani, by tworzyć społeczność powołanych. Jako społeczność tworzymy świątynię Bożą i ciało Chrystusa, w którym każdy ma swoje miejsce i zadanie. Kluczowe jednak jest zgromadzanie się w imieniu Jeszu, a nie w imieniu miłości, jedności, wiary itp. Jeśli zgromadzamy się w imieniu Zbawiciela to wszystko inne też znajdzie swoje miejsce. Będzie miłość, będzie jedność i będzie wiara. Jeśli jednak zgromadzamy się w imieniu innego chrystusa, to nie wydamy owoców ducha, czyli nie będzie prawdziwej miłości, jedności i wiary. 

Za imieniem idzie osoba

Dziś cytat wypowiedzi Zbawiciela, który przekonywał, że jeśli nawet najmniejsza osoba zostanie przyjęta z uwagi na Jego imię, to On sam zagości, a nawet więcej, zagości sam Bóg Ojciec. Niepozorna wypowiedź, a niesie bardzo dużo głębokiej treści. Warto podkreślić, że jest to treść pomocna z zaskarbieniu sobie łaski Boga Ojca. Można werset ten odwrócić i stwierdzić, że kto odrzuca głosiciela imienia Jeszu, ten odrzuca Chrystusa, a nawet więcej, bo odrzuca tego, który Go posłał, czyli samego boga Ojca.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Czy jesteś gotów służyć imieniu?

Dziś może być nam trudno zrozumieć, dlaczego kiedyś kładziono tak duże znaczenie imieniu Boga i Jego Syna, ale raczej nie mamy wyjścia i powinniśmy zaakceptować wolę Boga, i nie dyskutować z nim. Apostoł Paweł był gotów nie tylko na prześladowania, ale nawet na śmierć dla imienia Jeszu. Czy ty jesteś gotów służyć imieniu Jeszu lub dla tego imienia umrzeć? Zastanów się, bo może jesteś innym chrześcijaninem niż ci pierwsi naśladowcy pomazańcowi.

sobota, 18 lutego 2017

Zanurzenie w imię Jeszu

Zanurzenie to nie jest chrzest, choć jest tak mylony. Słowo chrzest wywodzi się z łacińskiego słowa oznaczającego pomazanie i w tym sensie to tylko te kościoły chrzczą, które marzą wodą po głowie. Przeciwieństwem pomazania jest zanurzenie. Pismo święte zna zarówno pomazanie (namaszczenie), pojawia się w Starym Testamencie, ale też zanurzenie, które pojawia się w obu Testamentach, ale w Nowym ma kluczowe znaczenie. Przy bliższym zbadaniu okazuje się, że mamy być zanurzeni w imię Jeszu, a nie w imię trójcy lub organizacji.

piątek, 17 lutego 2017

Dzielna niewiasta, czy perfekcyjna pani domu?


W Polsce popularny był program Perfekcyjna Pani Domu, który kładł nacisk na umiejętność dbania o dom. Nie oglądałem tego programu, ale wyczytałem, że jego celem było nauczyć niewiasty radzenia sobie z domem. W tradycyjnych i zdrowych społecznościach takie umiejętności przekazywała matka córce. Niestety żyjemy w czasach gdy te umiejętności zanikły i dlatego program, który w normalnych czasach mógłby śmieszyć, choćby przez fakt ujednolicenia sposobów dbania o dom, teraz jest inspiracją dla młodych pań domu.

Środowiska lewicowe, które ciężko pracowały, by kobiety wyrwać z domów i zaprząc do pracy w fabrykach, zareagowały na ten program wrogo. Oskarżały program o robienie z kobiet kur domowych. Porównanie do kury jest oczywiście idiotyczne, bo każdy kto widział kurnik wie, że kury nie dbają o porządek, przeciwnie. Nie chodzi jednak w takich porównaniach o prawdę, a raczej o negatywne skojarzenia. Nikt jednak nie wpadnie na pomysł, że kobiety zmuszone do pracy zawodowej, są niczym woły zaprzęgowe, mające przynieść zyski korporacyjnym właścicielom.

czwartek, 16 lutego 2017

Modlitwa do Ojca w imię Syna

Na krótko przed swoją śmiercią Chrystus wydał ostatnie polecenia, były nieco inne od wcześniejszych. Kiedy uczył swoich uczniów modlitwy "Ojcze nasz" nie wspominał nic o sobie. Teraz informował uczniów, że modląc się do Ojca otrzymają o cokolwiek poproszą, jeśli prosić będą w imię Jego. Modlitwy do Syna Bożego nie oznaczają zaprzestania modlitw do Boga Ojca, trzeba tylko uwzględnić zmianę, jaką wprowadził Chrystus, polegającą na modleniu się z uwzględnieniem wiary w jego imię. 

środa, 15 lutego 2017

Więzienie za wzywanie imienia Jeszu


Jak to możliwe, że przywódcy judaizmu ścigali i aresztowali wzywających imię Jeszu? Otóż wzywanie imienia oznacza modlenie się do osoby stojącej za tym imieniem, a judaizm uważał to za herezję godną potępienia. Dlatego ścigali takie osoby i zamykali w więzieniach. Co z nimi robili później? Czy zabijali jak Szczepana? Nie wiem, ale początek istnienia naśladowców Chrystusa pełen był brutalnych prześladowań ze strony przywódców judaizmu. Dopóki faryzeusze i rożnej maści rabini mieli władzę, to brutalnie prześladowali sług pomazańcowych w nadziei ich całkowitego wytępienia. Saul z Tarsu był jednym z gorliwych tępicieli pomazańcowców, jednak w drodze do Damaszku ukazał mu cię Pomazaniec i zmusił do przemyślenia tego co robi. Skutkiem tego działania było nawrócenie Pawła. Wówczas Jeszu w wizji nakazuje Ananiaszowi, by spotkał się z Saulem, a ten tłumaczy się, że przecież on...

wtorek, 14 lutego 2017

Na czym polega wzywanie imienia Pana?


Przechodzimy do grupy wersetów, które informują nas, że pierwsi naśladowcy Chrystusa wzywali imię Pana. Nasuwa się pytanie, czym jest wzywanie imienia? To zdumiewające, że ludzie czytają tego typu teksty w Biblii i zupełnie się nad tym nie zastanawiają. Dlatego ich przekonanie, że znają Pisma Święte jest złudne, bo wiedzą tylko to na co ktoś zwrócili im uwagę. Najczęściej wiedzą to co stanowi kredo jego religii. Wiedzę tą przekazują najczęściej kaznodzieje, którzy także rozumieją tylko to co ktoś inny im przekazał. Ja zachęcam, by czytać Pismo Święte i zastanawiać się nad tym co czytamy, a wiedzę przekazywaną przez innych (także przeze mnie) sprawdzać.

poniedziałek, 13 lutego 2017

Dlaczego zwlekasz?

Dlaczego zwlekasz? To pytanie usłyszał Paweł od starego sługi pomazańcowego, gdy poznał prawdę o Pomazańcu Bożym Jeszu? Co Paweł miałby zrobi? Odpowiedź jest w dzisiejszych wersetach biblijnych. Tak samo Piotr zapytany przez Izraelitów - Co mamy zrobić? - Udzielił szczegółowej odpowiedzi, takiej samej, jaką usłyszał Paweł przy nawróceniu.

niedziela, 12 lutego 2017

Wszyscy prorocy świadczą o tym...


Paweł w liście do Koryntian pisze o różnych grzechach i pisze to do ludzie, którzy mieli w tych grzechach swój udział. Z jego listu dowiadujemy się że mimo tych bardzo poważnych grzechów Koryntianie zostali z nich oczyszczeni, a stało się to w imieniu Pana naszego Jeszu. Paweł sam też skorzystał z oczyszczenia w tym imieniu, bo zanim został naśladowcą pomazańcowym wcześniej prześladował wzywających tego imienia. 

Posłaniec pomazańcowy Piotr głosząc poganom, opowiedział o tym, jak Bóg wzbudził z martwych Pomazańca, który objawił się swoim uczniom, jadł z nimi i pił, co było dowodem prawdziwego zmartwychwstania. Piotr powiedział, że Chrystus nakazał im głosić, że Bóg dał mu władzę sądzenia żywych i zmarłych. Wspomniał też, że wszyscy prorocy zapowiadali, że każdy kto uwierzy w Jeszu, przez Jego imię dostąpi odpuszczenia grzechów. 

sobota, 11 lutego 2017

Odpuszczenie grzechów ze względu na imię Jeszu


Zanim przejdziemy do odpuszczania grzechów, zastanówmy się nad ilustracją i cytatem z księgi Przysłów 4:23. Cytat jest ciekawy, gdyż informuje nas, że serce kształtuje nas sposób życia. Z niego wychodzą różne możliwości, które sprawiają, że żyjemy mądrze lub przeciwnie. Powinniśmy więc z wszystkich sił strzec serca, by nie wyrządziło nam krzywdy. 

Tymczasem ciągle słyszymy, że powinniśmy zaufać swojemu sercu. Rada, ta jest niezwykle groźna, zwłaszcza dla młodych ludzi. Należy pilnować swego serca, by nam nie zwichnęło życia. Z serca wychodzą sposoby na życie, ale niestety nie tylko mądre, ale także katastrofalnie idiotyczne. Serce musi być nadzorowane przez rozum, a rozum musi mieć odpowiednią wiedzę, by nie dać się zbałamucić sercu.

18. Musimy być zbawieni - Dzieje 4:12

Jeśli chcesz dostąpić zbawienia, to MUSISZ to zrobić w imieniu Pana naszego Jeszu. Nie ma innej możliwości, innego Imienia, innej Bramy i innej Drogo do Ojca i do osiągnięcia zbawienia. Nie ma innego sposobu na zbawienie jak tylko wiara w imię Jeszu i wierność Panu aż do końca swego ziemskiego życia. trzeba uwierzyć i oddać się Panu na służbę. Nie radziłbym nikomu targować się z Pomazańcem Bożym, bo przecież dostępujemy przywileju odpuszczenia grzechów z łaski, a nie dzięki osobistym zasługą, a wiarę w imię trudno uznać za osobiste osiągniecie. To jest warunek by dostąpić łaski zbawienia. 

piątek, 10 lutego 2017

17. Modlitwa do Chrystusa zbawia - Rzymian 10:13

Dawniej Bóg życzył sobie, by pokładać nadzieję tylko w Jego imieniu, a w czasach apostolskich wycofał swoje imię i uzależnił zbawienie od wzywania imienia Jego Syna Jeszu. List do Rzymian wyraźnie kładzie nacisk na potrzebę głoszenia Chrystusa i jego imienia. Świadkowie Jehowy w tym miejscu dopuszczają się fałszerstwa Pism, ponieważ zamiast słowa 'imienia Pańskiego' wstawiają 'imienia Jehowa'. W ten sposób blokują zmiany zaplanowane przez Stwórcę, żeby wynieść do chwały swego jedynego Syna. Kiedy Joel wypowiadał podobne słowa użył JHWH jako imię, które zbawia. Paweł w identycznych słowach skierował uwagę na imię Syna Bożego Jeszu.

środa, 8 lutego 2017

Ekspert

Czuję się jak ten ekspert z filmiku zamieszczonego poniżej, kiedy mi ludzie usiłują wcisnąć dogmat trójcy. Wydaje im się, że jeśli są wstanie, wyartykułować słownie jakąś myśl, to z automatu może stać się ona na ich życzenie faktem. Mam wówczas wrażenie, że rozmawiam z ludźmi inteligentnymi inaczej. Z tą różnicą, że ja im nigdy nie przytaknę, bo to by mogło ich utwierdzić w przekonaniu, że ich obłęd ma sens.

W filmiku używa się argumentu "przecież jesteś ekspertem", a w dyskusji o niebiblijnej trójcy, "gdybyś miał ducha to byś rozumiał trójcę". Oba argumenty są równie bez sensownie, bo to właśnie Duch podpowiada, że trójca jest pogańskim wynalazkiem. Tak samo na filmiku ekspert wyjaśnia swoim współpracownikom, że ich oczekiwania są sprzeczne dlatego własnie, że jest ekspertem.

16. Wzywaj imienia dla swego zbawienia - Dzieje 2:21

W dziejach Apostolskich 2:21, apostołowie powołują się na proroctwo Joela, w którym pojawia się imię zapisane literami JHWH. Piotr przekonuje, że wzywanie imienia Pana daje zbawienie. Mówiąc językiem współczesnym modlitwa z użyciem prawidłowego imienia gwarantuje zbawienie. Jutro przekonamy się, że to samo dotyczy imienia Pana naszego Jeszu i modlitwy do Zbawiciela.

wtorek, 7 lutego 2017

15. Imię ma znaczenie - Mateusza 1:21

Ten werset już cytowałem, ale wówczas kładłem nacisk na fakt, że to imię przyniósł anioł i przekazał Mariam i Józefowi, a więc imię pochodziło z nieba. Teraz cytuję ten werset jako dowód, że nasza nadzieja zbawienia jest ściśle związana z tym imieniem. Chrystus dostał to imię nie tylko dlatego, że Bóg miał taki kaprys (byłby to dostateczny powód by je zaakceptować), ale dlatego, że ono ma znaczenie. W imieniu tym jest przesłanie do ludzi. Poseł Boży Gabriel wyjaśnia więc powód dla którego Bóg wybrał to imię. Otóż imiona, które używają dzisiejsi chrześcijanie nie mają takiego znaczenia. Biblia nas uczy na przykładach takich jak Awram i Saraj, że zmiana jednej głoski zmienia też znaczenie imienia.

poniedziałek, 6 lutego 2017

14. Nadzieja w imieniu - Mateusza 12:21

Mówiliśmy już o tym, że imię Jeszu (Zbawiciel) pochodzi z nieba, a także, że pierwsi chrześcijanie wierzyli w to imię. Dziś zaczynamy, przyglądać się temu, że w imieniu Jeszu jest dla nas zbawienie. Ciekawe jest to, że Nowy Testament kładzie nacisk na to że w imieniu jest zbawienie, a nie, że w Chrystusie jest zbawienie. Nie dzieję się tak przypadkiem, wszystko to jest wcześniej zaplanowane przez Boga, a od czasów zejścia Syna Bożego na Ziemię jest realizowane, dla dobra nas wszystkich. Pierwszy cytat jest krótki i choć cytujemy go z ewangelista Mateuszem to pochodzi on z proroctwa Izajasza.

niedziela, 5 lutego 2017

13. Kto ma życie wieczne? - 1 Jana 5:13

Kolejny film z serii "tylko jeden werset biblijny". Tym razem jest to 1 list Jana 5:13. Wcześniej w 1 Jana 5:11,12 czytamy:

A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia...

sobota, 4 lutego 2017

12. Przykazanie wiary - 1 Jana 3:23


Kolejny film z serii jeden werset biblijny. Tym razem jest to cytat z 1 Jana 3:23. Aż dziw, jak dużo wersetów mówi nam o potrzebie wiary w imię Pana naszego Jeszu, a chrześcijanie są na to ślepi i głusi. Tym razem dowiadujemy się, że wiara w imię to przykazanie, tak samo ważne jak przykazanie wzajemnej miłości. Tylko, że o miłości mówią wszystkie kościoły, prześcigając się w jej ogromie, a o prawdziwym imieniu mówimy prawdopodobnie tylko my.  

piątek, 3 lutego 2017

11. Został potępiony, bo nie uwierzył w imię - Jana 3:18

Kolejny werset biblijny o imieniu Pana naszego Jeszu został wzięty z ewangelii Jana 3:18. Film ogranicza się tylko do jednego wersetu, ale my tu nie musimy się niczym ograniczać, dlatego zobaczmy jaki jest kontekst tego cytatu.

Jana 3:16-19
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

czwartek, 2 lutego 2017

10. Życie masz w imieniu - Jana 20:31

Kolejny werset z serii "jeden werset biblijny" - Jana 20:31. Proponuję małe wprowadzenie do filmu.

Tomasz powiedział: 
- Pan mój i Bóg mój! 
Odpowiedział mu Jeszu: 
- Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jeszu wobec uczniów. Te zaś zapisano...

środa, 1 lutego 2017

9. Dlaczego wierzysz? - Jana 2:23


Tym razem z serii jeden werset biblijny prezentuję ewangelię Jana 2:23. Ponownie czytamy o ludziach, którzy wierzyli nie tylko w Chrystusa, ale także w Jego Imię. Co sprawiało, że ludzie zaczynali wierzyć w Imię Pana? Bywało różnie, ale w tym wersecie dostajemy informację, że ludzie wierzyli z powodu znaków, jakie czynił Pomazaniec Boży. Czy my dziś wierzymy w imię Pana, czyli że on naprawdę jest ZBAWICIELEM? Jeśli tak to co jest źródłem naszej wiary? Czy czerpiemy wiedzę z Pism, opisujących działalność Syna Bożego, czy może wierzymy w to co chcemy? A może nie wierzysz w imię pana naszego Jeszu?