czwartek, 29 lipca 2021

Planowanie a przyszłość

A teraz chodźcie wy, którzy mówicie: Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, podziałamy tam (z) rok i pohandlujemy, i zarobimy. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie? Czym bowiem jest wasze życie? Bo mgłą jest, która na krótko się ukazuje, potem zaś znika. Zamiast tego, powinniście mówić: Będzie Pan chciał, a będziemy żywi, uczynimy to albo owo.
Jakuba 4:13-15

Dotyczy to nie tylko osób indywidualnych, ale także całych państw i królestw. Żyjemy w okresie, gdy państwa odrzucają władzę Boga nad nimi i mają swoje plany. Pismo Święte już 3000 lat wcześniej poinformowało nas:

sobota, 24 lipca 2021

Nie ma już narodu wybranego!

Albowiem nie wstydzę się dobrej nowiny, ponieważ jest mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego, Judejczyka, a także w pierwszej kolejności i Hellena.
Rzymian 1:16

Inne przekłady tłumaczą ten werset, jakby Judejczycy mieli pierwszeństwo, np. BT:
Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

Nie dość, że słowo Judejczyk zamieniają na Żyd to dodatkowo Helena zamieniają na Greka. Tymczasem Helenami byli wszyscy mówiący w języku greckim. Nawet Judejczycy są często nazywani Helenami (Dzieje 6:1).

czwartek, 22 lipca 2021

Przykazania Chrystusa

Jeśli nakazów moich dopilnujecie, pozostaniecie w miłości mojej, (tak jak) Ja nakazy Ojca mojego dopilnowuję [strzegę] i trwam w Jego miłości.
Jana 15:10

To jest dosłowne tłumaczenie wypowiedzi Pana Jeszu! Większość tłumaczy słowo nakazy tłumaczy na przykazania, jest to dobre tłumaczenie, ale niestety skażone przez utarte skojarzenia. Ponieważ dekalog bywa nazywany dziesięcioma przykazaniami, więc czytelnik automatycznie kojarzy słowo przykazanie z prawem mojżeszowym. Tymczasem słowo to oznacza: nakaz, polecenie, rozkaz. Jest ściśle związane ze spełnianiem woli Boga lub Jego Syna. Samo prawo było sztywne, a nakazy Boga elastyczne, czego skutkiem była działalność proroków. Wszystkie nakazy, także te prorocze Zbawiciel zachował. Część tych nakazów proroczych dopiero się spełni w przyszłości (Mateusza 5:18). Prawo jest częścią nakazów, ale nakazy mogą wykraczać poza prawo.

wtorek, 20 lipca 2021

Nawet przebywający pod ziemią oddadzą hołd Panu

Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; Aby w imieniu Jeszu wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język aby wyznawał, że Jeszu Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

Filipian 2:9-11

Wywyższenie naszego Pana Jeszu, jest dla nas powodem do dumy. Wszystko co zostało stworzone lub zrodzone ma oddać chwalę naszemu Panu i Królowi Jeszu. W niebie mieszkają istoty duchowe, na ziemi ludzie, a kto mieszka pod ziemią? Oczywiście pod ziemią przebywają dusze zmarłych. Słowa z listu do Filipian informują nas, że nawet zmarli będą musieli oddać chwalę Pomazańcowi Jeszu.

sobota, 17 lipca 2021

Jeszcze dużo mam wam do powiedzenia

Jeszcze dużo mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.
Jana 16:12

Czasem nadmiar informacji jest trudny do przyjęcia, ale z biegiem czasu wszystko staje się bardziej zrozumiałe, tak też jest z naszą wiedzą biblijną. Ciągle odkrywamy głębokie myśli, które nie zmieniają, ale uzupełniają naszą wiedzę. Chrystus nie zdążył przekazać wszystkiego swoim uczniom, ale zapowiedział przyjście Tchnienia świętego, które miało pozostałą wiedzę im przekazać.