czwartek, 29 lipca 2021

Planowanie a przyszłość

A teraz chodźcie wy, którzy mówicie: Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, podziałamy tam (z) rok i pohandlujemy, i zarobimy. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie? Czym bowiem jest wasze życie? Bo mgłą jest, która na krótko się ukazuje, potem zaś znika. Zamiast tego, powinniście mówić: Będzie Pan chciał, a będziemy żywi, uczynimy to albo owo.
Jakuba 4:13-15

Dotyczy to nie tylko osób indywidualnych, ale także całych państw i królestw. Żyjemy w okresie, gdy państwa odrzucają władzę Boga nad nimi i mają swoje plany. Pismo Święte już 3000 lat wcześniej poinformowało nas:

Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają
i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
– Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa.
Psalm 2:1-4

Władze pod wpływem szatana będą chciały całkowicie wyeliminować wiarę w Pana Jeszu. Będą w tym coraz bardziej zuchwałe. Finał jednak jest nam znany.

Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. […] Jeśli kto do niewoli (jest) {gromadzony}, idzie do niewoli, jeśli kto w mieczu zabije — musi (być) mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.
Objawienie 13:6,7,10

Po pierwszym okresie, kiedy świat uzna nas za przegranych, nastąpi pogrom na wielką skalę. Psalm 2:7-12 opisuje to w ten sposób:

Ogłoszę postanowienie Pana:
Powiedział do mnie:
– Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».

A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze...

Księga Objawienia 19:15-20 nawiązuje do psalmu, gdy w niej czytamy:

A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. I ujrzałem innego posłańca (anioła) stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich — wolnych i niewolników, małych i wielkich!» I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.

Jeśli chcesz mieć swój udział w tym wielkim zwycięstwie, które zakończy panoszenie się szatana na ziemi na tysiąc lat, to wypełniaj wolę Boga i trzymaj się uczynków Chrystusa.

A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad narodami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą kruszeni.
Objawienie 2:26,27

Kiedy żołnierz idzie na wojnę, nie wie, czy przeżyje i czy jego armia zwycięży. Nie wie, czy jego poświęcenie może mieć sens. My wiemy, że po wielu bolesnych prześladowaniach ostatecznie zwyciężymy z Panem naszym Jeszu, a każdy bez wyjątku odda część naszemu Panu.

Krzysztof Król

1 komentarz:

  1. Powołani(zgromadzenie)wokół Chrystusa Jeszu są nie tylko uczniami, ale też żołnierzami, którym polecono ‛walczyć w szlachetnej walce o wiarę’ -1 Tymoteusza 6:12; 2 Tymoteusza 2:3.

    Wymienione dowody w tym artykule uświadamiają nam poza wszelkie wątpliwość co do tego, skąd Powołani czerpią siły. Mogą oni powtórzyć za psalmistą: „Bóg moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce i otrzymałem pomoc, tak iż serce me wielce się raduje, i będę go sławił swą pieśnią” - Psalm 28:7.

    Chwała Panu Jeszu

    OdpowiedzUsuń