środa, 21 kwietnia 2021

Po co istnieje obecny świat?

 Bóg Ojciec stworzył świat duchów i ludzi. W obu światach są istoty żywe posiadające inteligencję i wolną wolę, co znaczy, że mogą podejmować decyzje mądre lub głupie. Bóg od początku wiedział, że to doprowadzi do buntu zarówno w niebie, jak i na ziemi. Cały nasz świat, w którym żyjemy (nasz eon), został przeznaczony, na ujawnienie kto jest kim. W niebie mają zostać ujawnieni buntownicy, a na ziemi mają zostać wyłuskani wszyscy wartościowi ludzie. Nasz świat kończy się tak zwanym sądem ostatnim, po którym niebo i ziemia zostaną uznane za wolne od buntowników. Zostaną zjednoczone w Pomazańcu.