sobota, 14 grudnia 2019

Ponowne przyjście Chrystusa

Kiedy Chrystus zapowiedział zburzenie świątyni, apostołowie spytali, kiedy to będzie. Niestety przy tej okazji zadali też dwa kolejne pytania, być może myśląc, że dotyczą tego samego momentu, a Pan udzielił szczegółowej odpowiedzi, na wszystkie nie robiąc wyraźnego rozgraniczenia, na które pytanie odpowiada. Dziś, mimo że dawno doszło do zburzenia świątyni, nadal czekamy na powrót Pana i na koniec eonu (czasu). Zgodnie z Jego obietnicą do zburzenia doszło za życia jednego pokolenia, ale czy dziś mamy spodziewać się powtórzenia tych samych znaków, czy raczej to, co się spełniło na Jeruszalem, dotyczyło tylko tamtego wydarzenia? To jeden z głównych problemów poruszony w niniejszym filmie.

wtorek, 21 sierpnia 2018

Dzieci Boże dążą do czystości
2 Koryntian 7:1
Takie więc mając obietnice, umiłowani, oczyśćmy siebie od każdego brudu ciała i ducha, dokańczając uświęcenia w bojaźni Boga.

Jak zwykle przy wyrwanych z kontekstu wersetach pojawiają się pytania o szczegóły. Jakie obietnice i dlaczego mają na nas mieć taki wpływ, jak tu czytamy.

poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Nie żyjemy dla siebie


Rzymian 14:8
Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. (BT)

Przekład dosłowny interlinearny:
ἐάν τε γὰρ ζῶμεν τῷ Κυρίῳ ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
jeśli także więc żyjemy temu Panu żyjemy jeśli także umieramy
τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν ἐάν τε οὖν ζῶμεν
temu Panu umieramy jeśli także czy żyjemy
ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν
jeśli także umieramy tego Pana jesteśmy.

Wersja dosłowna krótka:

niedziela, 19 sierpnia 2018

Logos w niebiePsalm 119:98 (XXL Ps. 118).

Przekład dosłowny:
  • Eony JHWH Słowo Twoje postawione w niebiosach.
Inne przekłady oddają ten teks w ten sposób:
  • Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. BT
  • Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. BW
  • O Panie, niech Twoje słowo trwa na wieki, niech będzie niezmienne jak same niebiosa. BWP
  • O Panie! słowo twoje trwa na wieki na niebie. BG
  • Po czas niezmierzony, Jehowo, słowo twoje jest ustanowione w niebiosach. PNŚ

Zastanówmy się, które z powyższych tłumaczeń jest prawidłowe, a może warto je poprawić?
Zacznijmy od polskiego słowa eon. Skąd wiem, że jest prawidłowe?

sobota, 18 sierpnia 2018

Fabryka dobra


List do Efezjan 2:10

Albowiem jego jesteśmy dziełem, stworzeni w Pomazańcu Jeszu dla pracy dobrej, którą przedtem przygotował Bóg, abyśmy w niej trwali.

Powyższy werset to moje tłumaczenie. Na uwagę zasługują takie słowa jak „dla pracy dobrej”. Zwrot, który przetłumaczyłem na „pracy dobrej” bywa tłumaczony na: dobrych uczynków lub dobrych czynów. Dlaczego więc przetłumaczyłem na dobrą pracę? Ponieważ słownik Stronga podaj znaczenie występującego w tym miejscu greckiego słowa ergois:

środa, 18 lipca 2018

Będziecie płakać, a świat będzie się cieszyłSądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.

Rzymian 8;18-22