piątek, 28 stycznia 2022

Co siejesz, to zbierzesz

Nie błądźcie! Bóg się nie da z siebie naśmiewać; ponieważ co sieje człowiek, to będzie zbierać. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała zbierać będzie skażenie; ale kto sieje dla tchnienia, z tchnienia zbierać będzie życie eonowe.
List do Galatów 6:7-8

Apostoł Paweł zachęca Galacjan do zmiany sposobu myślenia. Taka zmiana zawsze jest trudna, ale czasem konieczna. Paweł argumentuje, że błędne rozumowanie to jakby wystawianie Boga na pośmiewisko, a Bóg na to nie pozwoli.

sobota, 23 października 2021

Pieniądz, bożek XXI wieku

Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło, i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginięcie.

Miłość do pieniędzy jest tym samym co miłość do tego świata. Pieniądze bowiem tego świata, nie mają nic wspólnego z prawdziwą wartością. Ich wartość wynika z WIARY w ten pieniądz. Tak jak ludzie wcześniej strugali sobie z kawałka drewna bożka, tak obecnie drukuje się na kawałku papieru jakąś liczbę i ludzie nadają jej mocy sprawczej.

niedziela, 17 października 2021

Paweł, apostoł od misji specjalnej

Kiedy zaś upodobał (sobie) Bóg i oddzielił mnie z wnętrza matki mojej i wezwał przez łaskę Swoją. (aby) objawić Syna swego we mnie, abym głosił dobrą nowinę o Nim wśród narodów, natychmiast, nie radząc (się) ciała i krwi ani (nie) wstępując do Jeruszalem, do (tych, którzy) przede mną posłańcami [apostołami] (byli), odszedłem do Arabii i znowu wróciłem do Damaszku. Następnie po trzech latach wstąpiłem do Jeruszalem, poznać Kefasa [Piotra] i pozostałem przy nim dni piętnaście. innego zaś (z) posłańców [apostołów] nie widziałem jeśli nie Jakowa brata Pana.
Galatów 1:15-19

Paweł jest bardzo ciekawym przypadkiem. Chrystus Jeszu kontaktował się z nim pomijając apostołów, by nowo powołany apostoł ruszył do narodów głosić im Chrystusa. Mimo, że apostołowie przed wniebowzięciem dostali polecenie głoszenia narodom to, jednak ugrzęźli w Jeruszalem. Pan Jeszu powołał więc kolejnego apostoła, który miał to zadanie wykonać stając się przykładem dla pozostałych.

piątek, 24 września 2021

Bądź gorliwy w nawróceniu

Słyszeliście bowiem (o) moim postępowaniu poprzednim w judaizmie, że przesadnie [nadmiernie] prześladowałem zgromadzenie Boga i niszczyłem je, i górowałem w Judaizmie nad wieloma rówieśnikami w narodzie moim, bardziej gorliwym będąc (w) ojczystych moich tradycjach.
List do Galatów 1:13-14

Zmiana, jakiej dokonał apostoł Paweł, wymagała przemodelowania całego życia, zaczynając od zmiany sposobu myślenia, później zaakceptował nową nadzieję, która stała się jego celem, a co za tym idzie, zmienił sposób jego osiągnięcia. Na początku stał się samotny, ponieważ poprzednie środowisko nie akceptowało jego nowej wiary, a nowi bracia bali się spotkać z nim, podejrzewając podstęp. Nie powstrzymało go to przed zmianami. 

czwartek, 23 września 2021

Wyspa wiary na oceanie zagubienia

Informuję bowiem was bracia (o) dobrej nowinie, głoszonej przeze mnie, że nie jest od człowieka. Ani bowiem ja od człowieka (nie) przyjąłem ją, ani (nie) zostałem jej nauczony, ale przez objawienie Jeszu Pomazańca.
List do Galatów 1:11, 12

Niezręcznie mi o tym pisać, ale podobnie jak apostoł Paweł nie czerpałem wiedzy, którą się z wami dzielę od jakiegoś człowieka. W przeciwieństwie do Pawła nie widziałem ani nie słyszałem, żadnego głosu, który by mnie instruował. Odkąd zacząłem wzywać imienia Jeszu, zacząłem też głębiej rozumieć Pisma święte. Szczegóły wcześniej niezrozumiałe, jak puzzle, zaczęły układać się w większą całość.

Nie spotkałem nikogo, kto przede mną dostałby takie samo zrozumienie Pism, ale wielu z was pisało do mnie, że kiedy poznali to, co głoszę to, odczuli ulgę, ponieważ było to zgodne z ich zrozumieniem. To znaczy, że prowadziło was to samo święte Tchnienie, a Tchnienie gromadzi nas w społeczność, której śmierć nie dotknie, ani płomienie gehenny nie dosięgną.

środa, 22 września 2021

Zabiegaj o względy Pana

Teraz bowiem ludzi pozyskuję, czy Boga? Czy szukam (jak) ludziom (się) przypodobać? Jeśli jeszcze ludziom (chciałem się) przypodobać, (to) Pomazańca sługą nie byłem nigdy.
List do Galatów 1:10

Apostoł Paweł nie szukał uznania u ludzi. Jego celem nie było przypochlebiać się i pozować na dobrego wujka. Celem prawdziwych sług Boga jest służyć Bogu i pomagać innym, by także zaskarbili sobie laskę u Boga, a to często wymaga nieprzyjemnego korygowania. Podobnie postępuje sam Bóg.

wtorek, 21 września 2021

Trzymajmy się Pana i Jego uczniów!

Nawet gdybyśmy my sami lub Poseł z nieba głosił wam inną dobrą nowinę niż ta, którą głosiliśmy wam na początku, niech będzie przeklęty. Jak już wcześniej stwierdziłem, tak teraz powtórzę: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę inną od tej, którą wcześniej przyjęliście, niech będzie przeklęty.
Galatów 1:8-9

Naszym celem jest ustalić, co głosił Pan Jeszu i w co wierzyli jego uczniowie, a później trzeba się tego trzymać i to głosić. W tym celu badamy głębokie myśli ukryte w Pismach Świętych.