sobota, 3 grudnia 2022

Cokolwiek się wydarzy, od pewnego rodzaju zła ludzie się nie odwrócą


Nie odwrócili się od swoich morderstw, swojej farmacji, swojej niemoralności i swoich kradzieży.

Księga Objawienia twierdzi, że ludzkość nie odwróci się od zła, mimo że będzie z tego powodu cierpieć.

Nie odwróci się od zabójstw. Na co dzień przeciętna osoba nikogo nie zabija, ale władze, agencje i korporacje zabijają codziennie mnóstwo ludzi. Przeciętny człowiek okazuje się zdolnym do mordu podczas wojny, gdy liczy na to, że nie odpowie za swoje zbrodnie. Jednak na co dzień przeciętny człowiek nikogo nie zabija, chyba że nienarodzone dziecko. Ludzie walczą o prawo do zabijania dzieci. Samo w sobie to jest obrzydliwe, ale nie wszyscy popierają ten rodzaj zła wyrządzany najsłabszym.

poniedziałek, 28 listopada 2022

Trudne relacje małżeńskie a porządek Boży


Chcę natomiast, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Pomazaniec, a głową żony mąż, a głową Pomazańca Bóg.

Hierarchia jest częścią zamierzenia Bożego, potrzebną do osiągnięcia zbawienia. Szatan więc za pomocą filozofii lub tak zwanej poprawności będzie chciał zakłócić tę strukturę hierarchii, by stworzyć warunki do destrukcji.

czwartek, 24 listopada 2022

Strzeżcie się zachłanności


Bądźcie zadowoleni, jeśli macie jedzenie i odzież. Ponieważ pragnący się wzbogacić wpadają w kłopoty i pułapki oraz liczne bezsensowne pożądliwości, które szkodzą im, prowadząc do klęski i ostatecznego zniszczenia. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, pod wpływem której dużo osób opuściło drogę wiary i dodatkowo wpadli w liczne kłopoty.
1 List do Tymoteusza 6:8-10

Poprzestawanie na podstawowych potrzebach człowieka jest dużą umiejętnością.

środa, 16 listopada 2022

Uciekaj od świata w kierunku Boga


I nie wpasowujcie się w ten świat, ale przemieniajcie się, kształtując na nowo umysł, aby lepiej rozpoznawać, co jest według Boga dobre, przyjemne i dojrzałe.
List do Rzymian 12:2

Im jesteśmy starsi, tym trudniej jest się zmienić, dlatego poglądy i wartości, w których spędziliśmy sporo lat, mają na nas duży wpływ. Dobrze, jeśli po osiągnięciu dojrzałego wieku jesteśmy tego faktu świadomi, bo możemy się po namyśle korygować. Z trudem, ale jednak jest to możliwe. Świadomość tego, że przeszłość ukształtowała nas nie koniecznie dobrze i że potrzebujemy przemiany, pomoże unikać zatargów.

sobota, 12 listopada 2022

Intruzi w owczarni


Osoby udające naszych braci wkradły się, by z wrogim zamiarem obserwować naszą wolność, którą mamy w Pomazańcu Jeszu po to, by nas później zagarnąć w niewolę, dlatego ani na chwilę nie okazaliśmy im uległości, po to by prawda dobrej nowiny nadal mogła działać pośród was.
List do Galatów 2:4,5

Na czym polegał problem tych fałszywych braci z pierwszego wieku?

Chcieli przymusić sług Pana Jeszu do przestrzegania prawa mojżeszowego. Nie narodzili się na nowo w pełni i ciągnęli stare swoje przekonania do nowej społeczności. Zauważyli, że apostołowie byli bez wykształcenia więc swoją gadatliwością postanowili ich zagadać i wykazać, że skoro nie przestrzegają prawa, to coś z nimi jest nie w porządku, ale to oni mieli problem.

wtorek, 1 listopada 2022

Pokonuj przeszkody na drodze do Boga


Objawienie Pomazańca Jeszu, które dał Mu Bóg, aby przekazać sługom Swoim, co musi się niebawem wydarzyć; a On przez Posła przekazał te informacje słudze Swojemu Janowi.
Objawienie św. Jana 1:1

Ten werset pokazuje nam sposób przekazywania tego, co nazywamy natchnieniem. Chrystus nie ma tej mocy i wiedzy, jaką ma Bóg Ojciec, ale ponieważ służy Ojcu, a nie sobie samemu, więc Ojciec obdarza go mocą i udziela mu wsparcia. Chrystus posyła do wybranych swoich sług świętego Ducha, a ten przekazuje im wiedzę, ci z kolei muszą przekazać ją społeczności, nad której zdrowiem duchowym czuwają.

poniedziałek, 31 października 2022

Bądź mądry dzięki mądrym radom


Słuchaj rad i bądź otwarty na skorygowanie, żebyś ostatecznie okazał się mądrym. Wiele planów ma człowiek, ale tylko plany Boga osiągną cel.

Czy warto słuchać rad? Oczywiście. A co jeśli rada nie jest trafna? Nie oszukujmy się, nie wszystkie rady są mądre. Bywa, że ktoś usiłuje pouczyć innych, sam potrzebując pouczenia, ale to nie zmienia faktu, że warto zastanowić się nad tym, co mówi ktoś inny, nawet jak nie wie, co mówi i na jaki temat się wypowiada. Dlaczego? Ponieważ jeśli ta osoba coś źle zrozumiała, to jest ryzyko, że więcej osób mogło zrozumieć to tak samo błędnie. Wsłuchanie się nawet w chybioną radę może nas dużo nauczyć. Trzeba jednak umieć wyciągać wnioski, np. zastanowić się co zrobić, by kolejnym razem być dobrze zrozumianym.