poniedziałek, 27 lutego 2017

Złorzeczą z powodu imienia Chrystusa

Przechodzimy do grupy wersetów zapowiadających prześladowanie z powodu głoszenia imienia Jeszu. To jest ciekawe zjawisko, że nikt nas nie atakuje za inne nauki biblijne tylko akurat za imię Jeszu. Jest to spełnieniem się proroctw biblijnych, dokładnie tego samego doświadczali uczniowie Chrystusa.Poruszam też ciekawą myśl o problemach z osiągnięciem zbawienia. Wbrew temu co niektórzy myślą, zbawienie nie jest łatwe, ani automatyczne. Trzeba się wysilić, by je osiągnąć.Wszelki język wyzna, że Jeszu jest Panem

Film nagrany 26 lutego, ale w natłoku różnych spraw zapomniałem go wstawić na stronę, dlatego teraz nadrabiam to niedopatrzenie. Okazuje się, że celem Boga jest wywyższyć Syna, przez uwielbienie jego imienia, a to wszystko dla chwały Bożej. 

Jeden z najmocniejszych wersetów biblijnych Filipian 2:9-11:
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jeszu zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.


sobota, 25 lutego 2017

Któż by Twego imienia nie czcił?


Imię to nie tylko głoski wypowiadane w odpowiedni sposób, ani nawet litery zapisane w odpowiedniej kolejności. Imię to skojarzenie całej osobowości związane z konkretną osobą, dlatego czczenie imienia nie ma niż wspólnego z kultem słów, ale raczej z kultem osoby stojącej za tym imieniem. Liczy się imię i nasze powiązanie z właściwa osobą. Promowanie innych imion, zamienników ma na celu wymazanie z pamięci właściwego imienia. W dzisiejszym filmie poruszam też temat wartości liczbowej imienia. Podmiana jednej litery w imieniu prowadzi do zmiany wartości liczbowej, co jest dowodem fałszowania imienia. To jest zwyczajnie inne imię. Szatan ma swoje imię, któremu każe oddawać cześć i Pismo Święte nas o tym informuje.

piątek, 24 lutego 2017

Czy uwielbisz imię Pana?

Czy imię Jeszu Chrystusa zostanie w Tobie i przez Ciebie uwielbione, gdy Pan przyjdzie, to uwielbienie odebrać od swoich wiernych? Chciałbym, by ten dzień już nadszedł, ale chciałbym także, by jeszcze więcej osób przygotowało się na przyjście Pomazańca i więcej osób uwielbiło Jego imię. Bo większa liczba osób sprawi większą radość naszemu Zbawicielowi. 

Imię ma ścisły związek z osoba ją noszącą, nie chodzi więc o kult głosek lub liter, chodzi o kult osoby, która utożsamia się z imieniem, które dostała od swego Ojca. My też utożsamiamy to imię z Synem Bożym i przez szacunek, oddanie i poświęcenie dla imienia uwielbiamy je w sobie, ku chwale Syna Bożego i Jego Ojca.

czwartek, 23 lutego 2017

Narody posłuszne imieniu

Kolejny werset biblijny pokazuje, że narody mają być doprowadzone do posłuszeństwa imieniu Pomazańca Bożego. Nie imionom, jakby miało być ich wiele, ale jednemu, jedynemu imieniu. Niestety narody są podporządkowane, ale rożnym fałszywym imionom. Chrześcijaństwo dziś wielbi wielu chrystusów, tak samo jak dawniej wielbiono wielu bogów pod wieloma imionami.


środa, 22 lutego 2017

Poświęcenie się dla imienia

Nie ma takiej straty, którą byśmy mogli ponieść dla imienia Pomazańca, a której On by nam nie mógł wynagrodzić z procentem.wtorek, 21 lutego 2017

Spotkajmy się w imieniu Zbawiciela

Dziś ponownie tylko jeden werset biblijny, ale jakże wymowny. Są to słowa Naszego Pana i Zbawiciela, który złożył obietnicę, że jeśli ktoś będzie zgromadzał się w jego Imieniu, to on będzie wśród takich osób. Nie ma znaczenia czy to będą dwie osoby, czy trzy, jednak niemożna zgromadzać się samemu, dlatego jesteśmy zachęcani, by tworzyć społeczność powołanych. Jako społeczność tworzymy świątynię Bożą i ciało Chrystusa, w którym każdy ma swoje miejsce i zadanie. Kluczowe jednak jest zgromadzanie się w imieniu Jeszu, a nie w imieniu miłości, jedności, wiary itp. Jeśli zgromadzamy się w imieniu Zbawiciela to wszystko inne też znajdzie swoje miejsce. Będzie miłość, będzie jedność i będzie wiara. Jeśli jednak zgromadzamy się w imieniu innego chrystusa, to nie wydamy owoców ducha, czyli nie będzie prawdziwej miłości, jedności i wiary.