wtorek, 5 lipca 2022

Czy przyjmiesz wezwanie do nieśmiertelnej armii?


Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją.
Ewangelia wg św. Mateusza 16:25

W czasie wojny ludzie giną z powodów, których często sami nie rozumieją. Żołnierze najchętniej by uciekli z pola walki, ale wówczas są także zabijani za dezercję. Gdyby nie byli karani śmiercią, to wszyscy by uciekli, bo na wojnie nikt nie jest pewny czy przeżyje, a każdy chce żyć. Władcy, którzy ich wysyłają na śmierć, sami są bezpieczni, posyłają młodych ludzi, by się ofiarowali, a sami boją się przeziębienia, bo z jakiegoś powodu uważają się za lepszych i śmierć tysięcy młodych ludzi jest dla nich mniej warta niż ich własne życie.

Zupełnie inny jest nasz Władca Chrystus o imieniu Jeszu. On pierwszy za nas umarł, następnie powstał z martwych i w ten sposób udowodnił, że komu zechce, może przywrócić życie. Nie chował się za plecami innych i nie posyłał na śmierć bez nadziei. Najpierw wykonał misję, której celem było uzyskanie władzy nad śmiercią, by później mógł swoich żołnierzy przywracać do życia.

niedziela, 3 lipca 2022

Nie ufaj swoim snom


Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział? - wyrocznia Pana [JHWH]. Czy nie wypełniam nieba i ziemi?
Księga Jeremiasza 23:24

Bóg widzi i słyszy wszystko, ponieważ swoim Tchnieniem wypełnia wszystko. Każdy z nas więc czyta ten tekst i myśli, że niczego nie ukryje przed Bogiem i słusznie, bo tak jest. Bóg nie tylko widzi, słyszy ale też nie zapomina.

Jednak powyższy tekst Jeremiasz napisał mając na myśli ludzi, którzy swoje sny interpretują, jako głos od Pana, choć Pan im niczego nie przekazał. Bóg ostrzega tych proroków, że ich widzi i wie o tym, że swoje własne urojenia przedstawiają jako Słowo od Pana. Przemawiają w imieniu Pana, a powinni we własnym imieniu, bo ich proroctwa są wymysłem ich serc.

czwartek, 30 czerwca 2022

Czy chcesz połączyć się z Bogiem?


Niemożliwe jest raz oświeconych, którzy posmakowali też daru niebiańskiego i się stali uczestnikami świętego Tchnienia i poznali wspaniałe wypowiedzi Boga, oraz moc nadchodzącego eonu, a odpadli, ponownie doprowadzić do skorygowania. Sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
List do Hebrajczyków 6:4-6

Słowo bóg jest pojęciem prostym, zaadoptowanym dla wyrażenia prawdy znacznie bardziej skomplikowanej. Nadużywanie tego słowa zagmatwało zrozumienie Boga Najwyższego jako absolutu niemożliwego do ogarnięcia przez ludzkie zmysły i niemożliwego do opisania ludzkimi pojęciami.

Pismo święte przedstawia nam Boga Najwyższego jako Ojca wszystkiego, Jednotę dobra. Pisząc o Jednocie, mam na myśli Byt Najwyższy, niepodzielny, Ogrom nie do ogarnięcia zmysłami i rozumem. Ta Jednota pragnie jedności, ale to nie Bóg dołączy do ludzi, tylko ludzie muszą dołączyć do jedności z Bogiem najwyższym.

wtorek, 28 czerwca 2022

Czy przyjmiesz pomoc od szatana?


Niech sprawiedliwy zada mi cios życzliwy, niech mnie karci, ale olejku nawilżającego moją głowę nie chcę od niegodziwców, a moja modlitwa nadal będzie im przeciwna.
Księga Psalmów 141:5

Słowa psalmisty można oddać bardziej współcześnie w taki sposób:

Wolę krytykę od kogoś, kto postępuje szlachetnie, niż komplementy od niegodziwca, który chce mnie pozyskać do swojej sprawy.

Oczywiście rada biblijna jest uniwersalna, chodzi o to, że nie przejdziemy na stronę zła za podarki. Olejek na głowę był czymś bardzo miłym w tamtych czasach i drogim. Trudno go też było zwrócić, nie tylko dlatego, że trudno, by było ściągnąć olej z głowy, ale też dlatego, że większości osób nie było na to stać.

Wylanie takiego olejku na głowę mogło być wyrazem wielkiego szacunku i życzliwości, ale mogło też być elementem przekupstwa. Psalmista zdecydowanie odcina się od tej drugiej możliwości, co znaczy, że woli nie zaznać przyjemności niżby miał dać się nakłonić do zła.

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Kochaj żonę - szanuj męża!


Mężowie! Miłujcie żony, jak i Pomazaniec umiłował zgromadzenie i wydał samego siebie za nie.
List do Efezjan 5:25-26

W dalszych rozważaniach Paweł pisze:

Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jak swoje własne ciało; kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
Efezjan 5:28

Nikt zdrowy nie wyrządza krzywdy sam sobie, tak samo mężczyzna zdrowy, zwłaszcza gdy uważa się za naśladowcę Pomazańca, nie będzie źle traktował żony.

Paweł udzielił też rady żonom:

niedziela, 26 czerwca 2022

Czy jesteś mądrym rodzicem?


A wy ojcowie, nie drażnijcie swoich dzieci, ale je wychowujcie w karności i nakazach Pana.
List do Efezjan 6:4

Paweł w liście do Efezjan przez udzielenie rad porządkuje relacje nie tylko rodzinne, ale też hierarchie władzy panów nad niewolnikami. Najpierw radzi dzieciom, by były posłuszne rodzicom, ale też upomina rodziców, by swoim postępowaniem nie utrudniali dzieciom posłuszeństwa. Nakazuje więc, by rodzic nie drażnił dziecka. Inne przekłady oddają tę radę , jako: „Nie pobudzajcie do gniewu”. Rodzice nie lubią mówić o tym, że ich zachowanie może być nieodpowiedzialne i złe. Przeważnie uważają, że ZAWSZE ich zachowanie jest uzasadnione, a dzieci mają ich słuchać i koniec.

sobota, 25 czerwca 2022

W jaki sposób apostołowie wypędzali demony?


A przywoławszy dwunastu uczniów swoich, przekazał im władzę nad tchnieniami nieczystymi, żeby mogli wyrzucać je, a także by mogli terapeutować z każdej choroby i każdej słabości.

Dwunastu wybranych spośród kilkudziesięciu uczniów dostało władzę nad złymi tchnieniami, czyli nad istotami niewidzialnymi, duchowymi, dlatego kojarzonymi z powiewem, tchnieniem.

Nie należy mylić władzy z mocą. Posiadanie władzy oznacza otrzymanie pewnych uprawnień, kompetencji. Posłańcy Chrystusa mieli władzę w takim samym sensie, jak ktoś dostaje władzę prezydenta, czy burmistrza, to znaczy może podejmować decyzje i wydawać polecenia. Taką władzę otrzymało dwunastu. Nie stawali się przez to silniejsi od demonów, nie mieli nadprzyrodzonej siły, ale mieli prawo do wydawania poleceń.

Widać to lepiej na przykładzie samego Chrystusa.