wtorek, 21 września 2021

Trzymajmy się Pana i Jego uczniów!

Nawet gdybyśmy my sami lub Poseł z nieba głosił wam inną dobrą nowinę niż ta, którą głosiliśmy wam na początku, niech będzie przeklęty. Jak już wcześniej stwierdziłem, tak teraz powtórzę: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę inną od tej, którą wcześniej przyjęliście, niech będzie przeklęty.
Galatów 1:8-9

Naszym celem jest ustalić, co głosił Pan Jeszu i w co wierzyli jego uczniowie, a później trzeba się tego trzymać i to głosić. W tym celu badamy głębokie myśli ukryte w Pismach Świętych.

poniedziałek, 20 września 2021

Wywrotowcy wiary

Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od Tego, który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny, która nie jest inną, jeśli nie jacyś są tylko poruszający was i chcący wywrócić dobrą nowinę Pomazańca.
Galatów 1:6-7

Mimo że żyli jeszcze naoczni świadkowie, którzy widzieli, a nawet dotykali Chrystusa Jeszu (1 Jana 1:1-4), to szatan już szerzył nieco inne nauki i nieco innego Chrystusa. W przypadku Galatów osobami, które mąciły byli judaizujący chrześcijanie, którzy namawiali do przestrzegania prawa mojżeszowego.

Kto by jednak chciał przestrzegać Tory to, jednocześnie odrzucałby ofiarę Pana Jeszu (Galatów 2:21), który po to umarł za nas, byśmy prawu mojżeszowemu nie podlegali i byśmy mogli zawrzeć z nim nową umowę na mocy jego krwi.

niedziela, 19 września 2021

Bracia Chrystusa mają wspólnego z Nim Ojca

Paweł, posłaniec nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jeszu Pomazańca i Boga Ojca, który wzbudził go z (pośród) umarłych, i ze mną wszyscy bracia, zgromadzeniom (w) Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jeszu Pomazańca, (który) dał siebie za grzechy nasze, żeby wyrwać nas z obecnego eonu złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na eony eonów. Amen.
List do Galatów 1:1-5

Witam was drodzy słowami, którymi rozpoczął swój list do Galacjan apostoł Paweł. W kolejnych dniach będę się starał cytować kolejne wersety, aż w ten sposób omówimy cały list do Galacjan.

sobota, 11 września 2021

Zatrzymaj wzór zdrowych słów

Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał, w wierze i w miłości, która jest w Pomazańcu Jeszu. Strzeż dobrego depozytu z Tchnieniem Świętym, który w nas mieszka. 
2 List do Tymoteusza 1:13-14  

Dziś stało się modne, by kwestionować nauki apostoła Pawła. Zwłaszcza osoby judaizujące zarzucają, mu że zmienił nauki Chrystusa i że dzisiejsze chrześcijaństwo zostało założone przez Pawła a nie Pana Jeszu. 

Im bliżej utworzenia posągu bestii tym silniejsze będą tego typu zarzuty. Jednak świadkowie tamtych czasów potwierdzają, że Paweł był tylko narzędziem w rękach Syna Bożego Jeszu.

piątek, 10 września 2021

Nie oglądaj się za siebie

Powiedział do niego Jeszu: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".
Łukasza 9:62

To są słowa, nad którymi rzadko się zastanawiamy, a przecież zawierają ważną informację na temat tego, co może nam przeszkodzić w osiągnięciu zbawienia. Kiedy zmierzamy do zbawienia, to musimy pokonać przeszkody na swojej drodze, zwłaszcza że ta droga jest wąska.

wtorek, 31 sierpnia 2021

Przemyśl swoje modlitwy!

Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój, i prośby moje. Albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich.
Księga Psalmów 116:1-2

Łatwo jest miłować Boga, gdy wysłuchuje wszystkich naszych modlitw. Widzimy to, gdy spełnia się to, o co prosimy, ale co wówczas gdy prosimy i nie otrzymujemy? Czy to znaczy, że Pan nie wysłuchał nas?

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu za to, że wysłuchują naszych błagań, ale weźmy pod uwagę, że unikanie wszelkich prób i problemów nie jest zgodne z wola Boga.

niedziela, 29 sierpnia 2021

Dzieci Boże

Nie może być tak, żeby miało upaść słowo Boga; albowiem nie wszyscy, którzy są z Iszraela, są Iszraelem; nie wszyscy, przez to, że są nasieniem Abrahama, są jego dziećmi, lecz w Isaaku zawołani [nazwani] będą Twoim nasieniem.

 Rzymian 9:6-7

To my jesteśmy nasieniem obietnicy. Bóg nas usynowił. Paweł dalej wyjaśnia: