piątek, 28 stycznia 2022

Co siejesz, to zbierzesz

Nie błądźcie! Bóg się nie da z siebie naśmiewać; ponieważ co sieje człowiek, to będzie zbierać. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała zbierać będzie skażenie; ale kto sieje dla tchnienia, z tchnienia zbierać będzie życie eonowe.
List do Galatów 6:7-8

Apostoł Paweł zachęca Galacjan do zmiany sposobu myślenia. Taka zmiana zawsze jest trudna, ale czasem konieczna. Paweł argumentuje, że błędne rozumowanie to jakby wystawianie Boga na pośmiewisko, a Bóg na to nie pozwoli.