wtorek, 12 stycznia 2021

Przestańcie czynić zło!

Księga Izajasza 1:16-17

Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Ćwiczcie się w dobrym! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!

Bóg niczego od nas nie potrzebuje dla samego siebie, ale oczekuje i jest to jego wielkim pragnieniem, by ludzie przestali się krzywdzić i zaczęli o siebie dbać. By ułatwiali życie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Bogowie są jednym

Księga Micheasza 6:8

Oznajmił ci człowieku, co jest dobre i czego JHWH chce od ciebie; tylko abyś zasądzał sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Bogami waszymi.

W manuskryptach Biblii hebrajskiej jest liczba mnoga „Bogowie”. Nie oznacza to wielobóstwa ponieważ podstawowe wyznanie wiary w dosłownym tłumaczeniu wygląda tak:

Słuchaj Iszrael: JHWH Bogowie nasi, JHWH jednym [jednością, jeden, jedno, tylko] (Powtórzonego Prawa 6:4).

Sugeruje to, że więcej niż jedna osoba działała pod tym imieniem, ale dla Iszraela był to jeden jedyny Bóg, którego mogli wielbić, który miał im też zastąpić wszystkich innych bogów. Potwierdza to dużo wersetów Starego Testamentu, ale oczywiście hebrajskie manuskrypty, a nie ich tłumaczenia, które ten fakt ukrywają.

sobota, 9 stycznia 2021

Łaska dyscyplinuje nas do uczynków

List do Tytusa 2:11,12

Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, dyscyplinująca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądliwości i żyli rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie w tym eonie. (Przekład roboczy Pisma Świętego)

Zastanawiające jest to, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale ta łaska dyscyplinuje nas do odpowiedniego życia, nie wystarczy tylko wierzyć, trzeba żyć zgodnie z tą wiarą. Inne przekłady twierdzą, ze łaska nas poucza do życia zgodnego z naszą wiarą. To oczywiście oznacza, życie inne niż prowadzi ten świat. Warto się więc zastanowić czy moje życie różni się od osób nieznających Pana Jeszu? Na przełomie grudnia i stycznie mieliśmy okazję to pokazać, ale nie tylko, bo każdego dnia pokazujemy, kto jest naszym Panem i Bogiem.

wtorek, 5 stycznia 2021

Miejcie odwagę


 


Ewangelia wg św. Jana 16:33

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

Kolejny werset, który nawołuje nas do bycia odważnymi. Wczoraj hasłem głównym było: „Nie bójcie się”, a dziś „miejcie odwagę”. Cokolwiek by się działo, my powinniśmy zachować spokój, wiemy bowiem, że z nami jest Bóg. Obecny świat jest pod władzą złego, ale to kwestia czasu a tę władzę zły utraci.

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Nie bójcie się!


 Ewangelia wg św. Jana 14:1-3

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

niedziela, 3 stycznia 2021

Weźcie moje jarzmo

Nie każde jarzmo jest wygodne i delikatne.

Ewangelia wg św. Mateusza 11:28-29

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

sobota, 14 listopada 2020

Wyjdźcie spośród nich

Jaka jest zgodność świątyni Boga z bożkami? My przecież świątynią Boga żywego jesteśmy. Tak jak przepowiedział Bóg, że: "Zamieszkam w nich i będę przechadzał się wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem". Dlatego wyjdźcie spośród niewierzących i odłączcie się - mówi Pan - a nieczystego nie dotykajcie, a ja przyjmę was.

 2 List do Koryntian 6:16-17

Pismo Święte zachęca nas do nie wchodzenia w spółkę z niewierzącymi informując nas, że to będzie współpraca na nierównych zasadach, bez szans na sukces. Nazywa to nierównym jarzmem, a nawet dźwiganiem obcego jarzma.

Jeśli chcesz chronić dzieci przed pedofilami to nie zatrudnisz żadnego do opieki nad dziećmi. Jeśli wiesz, że łódź jest dziurawa, to nie wybierzesz się nią w podróż dookoła świata. Nie zechcesz pogłaskać dzikiego lwa lub głodnego niedźwiedzia, wiedząc co potrafią zrobić jednym machnięciem łapy. Działanie wbrew wiedzy jest skrajnie niemądre. Nasze działanie powinno być sensowne, a będzie gdy dostosujemy je do tego co wiemy.