poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Nie żyjemy dla siebie


Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. (BT)

Przekład dosłowny interlinearny:
ἐάν τε γὰρ ζῶμεν τῷ Κυρίῳ ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
jeśli także więc żyjemy temu Panu żyjemy jeśli także umieramy
τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν ἐάν τε οὖν ζῶμεν
temu Panu umieramy jeśli także czy żyjemy
ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν
jeśli także umieramy tego Pana jesteśmy.

Wersja dosłowna krótka:

niedziela, 19 sierpnia 2018

Logos w niebie



Psalm 119:98 (XXL Ps. 118).

Przekład dosłowny:
  • Eony JHWH Słowo Twoje postawione w niebiosach.
Inne przekłady oddają ten teks w ten sposób:
  • Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. BT
  • Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. BW
  • O Panie, niech Twoje słowo trwa na wieki, niech będzie niezmienne jak same niebiosa. BWP
  • O Panie! słowo twoje trwa na wieki na niebie. BG
  • Po czas niezmierzony, Jehowo, słowo twoje jest ustanowione w niebiosach. PNŚ

Zastanówmy się, które z powyższych tłumaczeń jest prawidłowe, a może warto je poprawić?
Zacznijmy od polskiego słowa eon. Skąd wiem, że jest prawidłowe?

sobota, 18 sierpnia 2018

Fabryka dobra


List do Efezjan 2:10

Albowiem jego jesteśmy dziełem, stworzeni w Pomazańcu Jeszu dla pracy dobrej, którą przedtem przygotował Bóg, abyśmy w niej trwali.

Powyższy werset to moje tłumaczenie. Na uwagę zasługują takie słowa jak „dla pracy dobrej”. Zwrot, który przetłumaczyłem na „pracy dobrej” bywa tłumaczony na: dobrych uczynków lub dobrych czynów. Dlaczego więc przetłumaczyłem na dobrą pracę? Ponieważ słownik Stronga podaj znaczenie występującego w tym miejscu greckiego słowa ergois:

środa, 18 lipca 2018

Będziecie płakać, a świat będzie się cieszył



Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.

Rzymian 8;18-22

czwartek, 12 października 2017

Dlaczego politycy wierzący w Boga nie biorą Jego planów pod uwagę?


Nagrałem film na żywo. Niby nic nowego, bo większość moich ostatnich filmów jest na żywo. Nowość polega na tym, że nagrywałem go na youtube, gdzie każdy nawet przypadkowy widz może trafić. System jednak wykrył niepoprawne treści więc pewnie jego wyświetlanie nie będzie wspierane przez sugerowanie innym widzom. 

Poruszyłem tytułowe pytanie w kontekście analizy geopolitycznej Stanisława Michalkiewicza. Uznałem, że ten bardzo logiczny komentator jest dobrą odskocznią do przedstawienia innego spojrzenia na te same zagadnienia. Myśli, które przedstawiam poruszyły mój umysł właśnie po wysłuchaniu filmu do którego zamieszczam link na samym dole. 

piątek, 22 września 2017

Kto dołki kopie


Kto dołki kopie, ten sam w nie wpada.

Chyba każdy zna to przysłowie, ale ile osób wie, że pochodzi ono z Pism Świętych? Pierwszy raz zauważyłem je w księdze Jeszu ben Syrach, czyli Jeszu synu Syracha. Księgę tę nazywamy dla uniknięcia nieporozumień księgą Syracha. W niej znalazłem taki cytat według przekładu Biblii Tysiąclecia:

Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany.
Syracha 27:26

Podobne słowa znajdujemy w księdze przysłów: