niedziela, 25 stycznia 2015

Żydzi są największymi antysemitami na świecie.

Teoretycznie Semitą jest potomek Sema, ale faktycznie za Semitów uważa się dziś narody żyjące na ziemiach uznanych za arabskie. Świadomie nie piszę o narodach arabskich, bo są to bardzo różne narody i niektóre są starsze niż arabowie np. Syryjczycy. Terytorialnie Semitów umieszczamy na terenach Azji w miejscu graniczącym z Afryką ewentualnie fragment Egiptu. W większości tych ludów są to muzułmanie z licznymi mniejszościami religijnymi takimi jak chrześcijaństwo czy judaizm. Zaryzykuję twierdzenie, że przeciętny Semita to Arab. 

W takim razie, kto jest antysemitą?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw zdefiniować, co znaczy słowo antysemita? Stali czytelnicy moich tekstów wiedzą, że przedrostek anty wywodzi się z języka greckiego (anti) i ma znaczenie bardziej rozbudowane niż powszechnie znany jego polski odpowiednik. To co zwykle kojarzymy z tym słowem jest pojęciem stereotypowym, które usunęło w cień prawdziwe znaczeni. 

Powszechnie uważa się, że ktoś będący anty to przeciwnik i jest to słuszne. Jednak na tym znaczenie tego słowa się nie kończy. Słowo anty znaczy dosłownie „naprzeciw” i jednocześnie „coś w miejsce czegoś”. To znaczy, że anty oznacza przeciwnika zajmującego miejsce osoby, której się sprzeciwia. Dlatego antychryst to ktoś udający prawdziwego Chrystusa i w ten sposób,  fałszywy chrystus kradnie tożsamość prawdziwego i związane z tym przywileje. 

Wiedząc, jakie jest prawdziwe znaczenie przedrostka anty możesz ze zdziwieniem odkryć, że jego stereotypowe zrozumienie okazało się być antyprawdziwe, bo płytszy sens wyparł ze świadomości społecznej sens głębszy. To nie jest przypadek. Posłaniec (apostoł) Piotr przewidział to i proroczo zapowiedział. Niestety tu także większość tłumaczeń jego słów pomija ich prawidłową wymowę i choć mi się to zdarza bardzo rzadko muszę tym razem pochwalić przekład świadków Jehowy, bo najlepiej oddaje znaczenie tego wersetu.

„Będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami.”
2 Piotra 2:3

Skoro już wyjaśniliśmy sobie, co znaczy przedrostek anty to wróćmy do naszego słowa antysemita. Otóż antysemita to ktoś zwalczający Semitów udając, że sam nim jest, czyli ktoś zajmujący miejsce prawdziwych Semitów. Ktoś nielubiący Semitów nie będzie antysemitą według prawdziwego znaczenia tego słowa, lecz tylko ich przeciwnikiem a w skrajnym przypadku wrogiem. Jeśli jednak ktoś zechce przywłaszczyć sobie ziemie Semitów i będzie dowodził, że ma do nich prawo, bo sam jest Semitą to taka osoba jest z całą pewnością antysemitą

W XX wieku mięliśmy jeden taki przypadek, kiedy ktoś zażądał ziemi Semitów a konkretnie Palestyńczyków twierdząc, że im się należy, ponieważ oni są Semitami i Bóg im obiecał tą ziemie. Oczywiście piszę o Żydach, którzy najpierw pokojowo kupowali ziemie a w końcu siłowo wyrzucają Semitów z ich ziemi licytując się z nimi twierdzeniem, że im się bardziej należy bo im obiecał tą ziemie Bóg.

Absurd tej sytuacji jest podwójny:

1) Większość tych żydów nie wierzy w Boga
2) Nic nie wskazuje na to by żydzi naprawdę byli Semitami

Argument ziemi obiecanej przez Boga jest fałszywy gdyż większość syjonistycznych żydów nie wierzy w Boga a pozostali są mocno skłóceni. Gdy jedni twierdzą, że to Bóg pozwolił wrócić im na ziemię obiecaną inni odwrotnie twierdzą, że współczesne państwo Izrael to dzieło szatana i twierdzą, że tylko Mesjasz może odbudować prawdziwy Izrael. Tak, więc motyw religijnej własności jest mocno wątpliwy. 

Drugi problem polega na tym, że prawdopodobnie większość, jeśli nie całość dzisiejszych żydów to nie są Semici a już na pewno większość nie pochodzi od Jakuba, którego potomstwo miało dostać tą ziemię w posiadanie. Naukowcy są zgodnie, że około 80% dzisiejszych żydów nie pochodzi z Synaju a z Kaukazy. 

Profesor Shlomo Sand obala mit narodu wybranego i udowadnia, że zdecydowana większość osób twierdzących, że są żydami to ludy Kaukaskie, ale nie tylko. Udowadnia powołując się na odkryte pisma, że Żydzi prowadzili agresywne nawracanie kilku narodów czasem wygrywali a czasem przegrywali. Na świadka przywołuje nie tylko pisma chazarskie, ale także chrześcijańskie i muzułmańskie. Zakupiłem dwie książki tego profesora. Pierwsza nazywa się „Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski” i w rozdziale czwartym mamy takie podtytułu:

„Arabia Felix” – Nawrócone królestwo Himjarytów
Fenicjanie i Berberowie – Tajemnicza królowa Kahina
Żydowscy kaganowie? Dziwne imperium na Wschodzie
Chazarowie i judaizm: historia miłosna
Współczesne badania na temat Chazarów
Zagadka – pochodzenie Żydów Europy Wschodniej

Gwarantuję ciekawą lekturę i polecam każdemu, kto chce wyleczyć się z mitu narodu wybranego. Dzisiejsi żydzi nie są genetycznymi potomkami Izraelitów, dlatego stosowanie zupełnie innej nazwy Żydzi jest trafne. W niej możemy też przeczytać o innych książkach i badaniach naukowych.

W 1976 Arthur Koestler zdetonował swoją literacką bombę pod tytułem „Trzynaste plemię”. Książka została przetłumaczona na wiele języków i wywołała różne reakcje. Książka ta powstała w celu rozliczenia się z niemieckimi prześladowaniami i wykazaniu, że Hitler prześladował naród aryjski a nie semicki. Koestler udowadniał, że „większość tych Żydów, którzy przeżyli, pochodzi z Europy Wschodniej może, więc mieć głównie chazarskie pochodzenie. Oznaczałoby to, że przodkowie tych Żydów nie przybyli znad brzegów Jordanu, ale z równin nadwołżańskich, nie z Kanaanu, lecz z Kaukazu, będącego kolebką rasy aryjskiej. Genetycznie byliby więc spokrewnieni z Hunami, Ujgurami, Madziarami, a nie nasieniem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Gdyby tak było, słowo ’antysemita’ nie miałoby sensu. Świadczyłoby o nieporozumieniu, którego ofiarą padli zarówno kaci, jak i ich ofiary. W miarę jak wynurza się z mroków przeszłości, przygoda imperium Chazarów zaczyna przypominać okrutną farsę zgotowaną przez historię”.

Połączenie wiedzy historycznej, która potwierdza, że Żydzi nie są Semitami z tym, co wiemy o znaczeniu przedrostka anty każe nam uznać za największych antysemitów na świecie właśnie Żydów. Grupa nazywająca siebie, Żydami zwalcza prawdziwych Semitów w ziemi palestyńskiej. Nie tylko zwalczają Semitów, ale także fałszywie siebie każą nazywać Semitami, co znaczy, że są ANTYSEMITAMI w dosłownym tego słowa znaczeniu.

"…samych siebie nazywają Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana."
Objawienie 2:9 BT
_____________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz:

  1. dzięki za ten wpis. ciężko znaleźć w polskim internecie coś mądrego na temat Semitów. naprawdę twój wpis poszerzył mi horyzonty.

    OdpowiedzUsuń