czwartek, 15 stycznia 2015

Żydom nie wolno obchodzić paschy.

Dlaczego żydom nie wolno obchodzić paschy? Ponieważ święto to wolno było obchodzić tylko w miejscu gdzie stała świątynia lub namiot świątynny. Za chwilę udowodnię, że dzisiejsi żydzi nie przestrzegają prawa mojżeszowego organizując paschę. Daniel sługa Boży, o którym wiemy, że był wyjątkowo wierny Bogu nie dbając o własne życie. Znamy go z niezłomnej postawy i tego, że nawet, gdy król zakazał modlitw pod karą śmierci on nadal się modlił. Jest, więc rzeczą niedopuszczalną by go podejrzewać o zaniedbanie lub lenistwo. Otóż sługa ten przebywając w niewoli babilońskiej nie obchodził święta paschy. Skąd o tym wiemy?

Podczas tego święta nie można było pościć gdyż ono polegało na spożywaniu pewnych posiłków. W księdze Daniela czytamy:

"W owych dniach ja, Daniel, żyłem w smutku przez całe trzy tygodnie. Nie jadłem upragnionego chleba nie brałem do ust mięsa ani wina, nie namaszczałem się oliwą, aż mi się skończył okres tych trzech tygodni. Dwudziestego czwartego dnia pierwszego miesiąca, byłem na brzegu wielkiej rzeki…"
Daniela 10:1-4

Otóż pierwszy miesiąc to nisan. Daniel pościł 21 dni, czyli od 3 do 24 dnia pierwszego miesiąca, kiedy to otrzymał widzenie i został wzmocniony gdyż opadł z sił. To znaczy, że przez cały okres paschy Daniel pościł a nie wolno było tego robić. Daniel był posłuszny Bogu. Skoro, więc na wygnaniu nie obchodził świąt wymaganych przez prawo mojżeszowe to znaczy, że nie musiał tego robić lub nie mógł tego robić. 

Która z tych dwóch wersji jest prawdziwa? Pierwsza, ponieważ kluczowym posiłkiem paschalnym był pieczony baranek a jego wolno było zabić tylko przed świątynią. Żaden Izraelita nie robił tego u siebie w domu, np. w Nazarecie czy Betlejem. Musiał w dniu 14 nisan przybyć do świątyni i tam zabić baranka, jako ofiarę paschalną. Ponieważ nie było świątynie, więc nie można było tego zrobić a w dodatku Daniel przebywał na obcej ziemi, więc tym bardziej nie wolno mu było spożywać baranka a bez tego posiłku nie było paschy. Daniel mógł, więc pościć w tym czasie. 

"Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej, w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój, lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia."
2 Prawa 16:5,6


Żydzi, jeśli obchodzą dziś paschę to robią to na przekór woli Bożej, czyli okazują w tym swoją niewierność. Po prostu grzeszą łamiąc zakaz Boży. Daniel był wierny Bogu, dlatego nie obchodzi paschy w Babilonie. To nie był jedyny taki przypadek. Otóż Izraelici Obchodzili paschę 2 razy, w dniu wyjścia z Egiptu i rok później (Liczb 9:1-5), po czym przez 40 lat nie obchodzili tej uroczystości. Wrócili do tego święta, gdy osiedli w ziemi obiecanej gdyż tylko tam wolno było im świętować. Podczas tych 40 lat wędrówki Izraelici nie obrzezali swoich dzieci:

„Ci bowiem wszyscy z ludu, którzy wyszli, byli obrzezani; natomiast ci z ludu, którzy się urodzili na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu, nie byli obrzezani.”
Jeszuego 5:5

A to było konieczne by móc obchodzić paschę.

"Jeśliby cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich potomków jego domu, i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród was."
Wyjścia 12:48,49


"Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - tak im odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon."
Wyjścia 12:25

Widzimy wyraźnie, że kluczowy w obchodach paschy jest baranek i jego krew.

„Gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim dać im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu.”
Wyjścia 13:5

Pascha była, więc ściśle związana z ziemią obiecaną a ofiara paschalna ze świątynią. Bóg swoje prawo powiązał z miejscem a odbierając Izraelitom miejsce i świątynię wyraźnie odrzucił też prawo. Prawa mojżeszowego nie można przestrzegać bez świątyni a Bóg świątyni nie pozwolił odbudować. Żydzi organizując co roku paschę spełniają swoja wole i okazują lekceważenie woli Bożej.
Tylko prawdziwy Izrael czyli pomazańcowi słudzy mogą obchodzić paschę ponieważ maja baranka paschalnego. 
______________________
krzysztof pomazańcowyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz