wtorek, 6 stycznia 2015

Słowo na dziś w wersji książkowej.

Słowo na dziś w wersji książkowej. Postanowiłem w ramach tworzenia archiwum wydać wszystkie wpisy z tego bloga w formie książki. Nakład będzie bardzo mały i nie planuję wznowień. Chodzi o to bym ja, moja rodzina i przyjaciele, którzy najchętniej tu zaglądają mieli wersję książkową na wypadek gdyby te tematy zniknęły z Internetu. Nie jesteśmy wstanie przewidzieć, co planuje szatan w przyszłości by głoszenie prawdy uciszyć. Możemy spodziewać się tego, co najgorsze włącznie z fizyczną eliminacją. Wówczas ci, co dziś nabędą te książki będą musieli ich treść przekazać następcom.

Jest coraz więcej zła promowane a coraz częściej dobro jest zakazane. Na przykład pewna kobieta Mary Wagner przebywa w więzieniu za to, że zachęcała kobiety by nie zabijały poczętego dziecka. Pokażcie mi kogoś, kto siedzi w więzieniu za zachęcanie do zabicia płodu. Będzie jeszcze gorzej. Dlatego nie można wykluczyć, że pewne treści zostaną z Internetu usunięte. Z tego powodu robię małe archiwum swoich wpisów w formie książkowej. Jeśli będziecie tym zainteresowani to kolejne tematy także opublikuję.

Jest duże grono osób, które nie lubią czytać na monitorze komputera, wolą książki, sam do takich osób należę, dlatego tym chętniej wydaje wersję papierową. Dziś dużo pracowałem nad przygotowaniem do druku. Poniżej podaję spis treści.SPIS TREŚCI:
Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie....................................... Str. 3

Bo śmierci Bóg nie uczynił. ….............................................................. Str. 5

W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. …...... Str. 8

Więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione....................... Str. 11

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga................................................ Str. 14

Pomazańcowi czyli należący do Chrystusa.......................................... Str. 16

Umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych... ….............. Str. 19

Nie wolno wykraczać ponadto, co zostało napisane............................ Str. 24

Miguel Servet, mędrzec, który pouczał wielu...................................... Str. 26

Noe, Danel i Hiob – kim jest Danel?................................................... Str. 29

Czcij ojca i matkę – to warunek Twojego zbawienia. …..................... Str. 32

Czy przeżyjesz próbę ognia? …........................................................... Str. 36

Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. …................................ Str. 40

Czekając na antychrysta... …............................................................... Str. 43 

Obalamy kłamstwa czcicieli trójcy. …................................................ Str. 46 

Ile zborów założył Zbawiciel? …........................................................ Str. 54

Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie. …...................................... Str. 57

„Zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś” ….......................... Str. 61

Który przekład Biblii jest najlepszy? …............................................... Str. 65

Twój własny przekład biblii. …............................................................ Str. 68 

Śmierć trójcy. "Wiedząc to będziecie błogosławieni." ….................... Str. 71

Głupi jak ateista – nowe przysłowie. …............................................... Str. 74

Bóg, Honor, Ojczyzna? ….................................................................... Str. 77

Syn egoista myślał tylko o sobie. …..................................................... Str. 81

„Jeśli żałuje, przebacz mu.” …............................................................. Str. 86

„Panie, nie poczytaj im tego grzechu.” …............................................ Str. 89

„Cały swój majątek wydała na lekarzy” czyli jak jesteśmy okradani. ... Str. 91 

"Po owocach poznacie ich" czyli po stosach, torturach itp. ….............. Str. 94

„Pan postanowił, żeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą...” …............. Str. 101

„Nie znacie dnia ani godziny.” …....................................................... Str. 105

„Moc bowiem w słabości się doskonali.” …...................................... Str. 107

„Badajcie duchy, czy są z Boga.” …................................................... Str. 111

Duch Chrystusa. …............................................................................. Str. 116

Wiara jest darem Ducha Świętego. …................................................ Str. 120

„Postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd.” …...................... Str. 123

Dary Ducha Świętego. …................................................................... Str. 126

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym daje łaskę.” …..................... Str. 129

Kto ma prawo głosić? ….................................................................... Str. 133

Czy Septuaginta jest godna zaufania? …............................................ Str. 138

Pilnuj swojego przeznaczenia. …....................................................... Str. 141

Spis treści. …...................................................................................... Str. 145

Spis wersetów biblijnych. ….............................................................. Str. 147

_________________
krzysztof pomazańcowy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz