wtorek, 13 stycznia 2015

Prawda was wyzwoli!


"Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli."
Jana 8:32

Dążenie do prawdy jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem człowieka, który chce pojednać się z Bogiem. Prawdę poznajemy na dwa sposoby. Pierwszy i najlepszy to objawienie prawdy z nieba. Bóg przekazuje to, co chce by ludzie wiedzieli, tym ludziom, którym chce. Słudzy Boży, którzy dostępowali tego zaszczytu byli nazywani przeważnie prorokami i ich obowiązkiem było tą wiedzę upowszechnić. Niestety na ziemi są i działają także przeciwnicy Boga, którzy zabijali proroków. Oni też siali zatrute ziarno, które nazwalibyśmy dziś dezinformacją. Osoba, która najwięcej prawdy nam objawiła był Jeszu Pomazaniec Boży.

Drugi sposób poznawania prawdy to rozumowe dochodzenie do niej. Sam rozum niewiele zdziała, ale jeśli połączymy go z tą wiedzą, która została nam objawiona i przekazana przez proroków, to mamy wielką szansę na sukces. Z tej drugiej metody nie tylko my dziś korzystamy, ale wykorzystywali ją także prorocy. Tak prorocy także dochodzili do prawdy rozumowo. Nie wszystko było im objawione w sposób cudowny czasem poznawali prawdę w wyniku analizy tekstów. Dowodem na to są słowa jednego z największych proroków, który dostąpił przywileju rozmowy z aniołami (zwiastunami).

„Ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy.”
Daniela 9:2

Daniel modli się i anioł przybywa by mu wszystko wyjaśnić. Ważne dla nas jest jednak to, że Daniel analizował proroctwa Jeremiasza, czyli starał się zrozumieć, o co w nich chodzi.

Daniel bardzo duży nacisk kładzie na zrozumienie, dlatego czasem pisze że „widział ale nie rozumiał”

„Byłem poruszony widzeniem, gdyż nie mogłem go zrozumieć.”

Daniel 8:27

„Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem”

Daniel 12:8

Daniel otrzymuje wyjaśnienie, że w odpowiednim czasie ludzie rozumni otrzymają zrozumienie. Co ciekawe anioł zapowiada, że zrozumienie wzrośnie w wyniku dociekliwych badań a nie wizji lub innego nadprzyrodzonego sposobu.

„Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza.”
Daniel 12:4

„Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? On zaś odpowiedział: Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.

Daniel 12:8-10

Widzimy, więc wyraźnie, że nawet prorocy musieli badać swoje proroctwa by je rozumieć. Posłaniec Piotr ciekawie napisał o tych prorokach, którzy przepowiadali Pomazańca.

"Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia  dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia."

1 Piotra 1:11

Tylko wąska grupa wyznaczonych sług pomazańcowych dostąpiła objawienia i tylko na początku swojej działalności.

„Uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.” 
Judy 1:3

Badanie Pism było pochwalone także w czasach posłańców pomazańcowych. Nie ślepa wiara i nie cudowne objawienie prawdy, ale analiza tego, co już dostaliśmy stanowiło podstawę do wiedzy.

"Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest."

Dzieje 17:11

Mamy uzasadnione powody by dzisiaj badać proroctwa z wiarą, że otrzymamy przy właściwym nastawieniu zrozumienie tych proroctw. Bierzmy przykład z Daniela i wnikliwie badajmy proroctwa, z pokora błagając Pana naszego Jeszu o ich zrozumienie.

Badajcie, co jest miłe Panu. (…) Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
Efezjan 5:10,15-17

Dzięki Bogu, który dał nam Pismo Święte nie tylko możemy zrozumieć proroctwa dni ostatnich ale także to jakimi mamy być by podobać się Mu i dostąpić zbawienia.
________________________
krzysztof pomazańcowyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz