piątek, 9 stycznia 2015

Oszczerstwo


Oszczerstwo to bardzo prosta metoda zwalczania przeciwnika. Jednak jest to też bardzo prosta metoda do wykrycia. Problem w tym, że tylko słudzy Boży potrafią rozpoznać oszczerstwo, jako dowód, że ktoś jest zły i nie ma racji. Przeciętny człowiek, gdy słyszy oszczerstwo myśli sobie „Może w tym jest racja”. A sługa Boży mówi „Ten człowiek oskarżył bez dowodów, więc jest oszczercą.” Nazwanie kogoś oszczercą jest równoznaczne z nazwaniem go diabłem gdyż słowo diabeł (z greckiego diabolos) znaczy właśnie oszczerca. To szatan diabeł jest tym, który fałszywie oskarża, czyli rzuca oszczerstwa.

„Oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.”
Objawienie 12:10

Każdy kto posługuje się oszczerstwem jest dzieckiem oszczercy czyli diabła.

 "Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła."
1 Jana 3: 8

Syn Boży przebywając na ziemi był zwalczany za pomocą rzucania na niego oszczerstw. Kiedy wypędzał demony jego przeciwnicy byli bezradni i jedynie oszczerstwem mogli umniejszyć sukces Pomazańca Bożego.

„Tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! Lecz faryzeusze mówili: Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy.”
Mateusza 9:33,34

Powtarzali to często. Za każdym razem, gdy ludzie wpadali w zachwyt i zaczynali przekonywać się do Pomazańca faryzeusze wyciągali oszczerstwo by zgasić ich zachwyt.

"A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy."
Mt 12:23,24

Oszczerstwo było tak bardzo skuteczne, że bardzo dużo osób mu wierzyło i odrzucało Jeszu, jako Zbawiciela. Chrystus wyjaśnił, że ich działanie ujawnia, kim są naprawdę. Stosowanie oszczerstwa, czyli kłamstwa wskazywało, komu służą.

"Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."
Jana 8:44

Kłamcy są, więc dziećmi diabła. Kiedy mamy do czynienia z oszczerstwem? Wówczas, gdy nie ma świadków ani dowodów a mimo to ktoś kogoś oskarża. Oczywiście ktoś może sam być świadkiem, ale wówczas mamy sytuację, w której trudno zdecydować, kto mówi prawdę, z reguły uznajemy, że dwóch świadków przesądza sprawę, ale jeden nie daje podstaw do oskarżenia. Taki świadek, więc powinien zamilknąć do póki nie pojawi się inny, który poświadczy to samo. Naocznego świadka nie będziemy traktować jak oszczercę dopóki nie udowodnimy mu, że nim jest. W praktyce są to dość trudne sprawy, dlatego mamy mądrą radę:

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni."
Mateusza 7:1

Hamujmy się przed rzucaniem oskarżeń tylko, dlatego że mamy przeczucie lub nam się coś wydaje tak bardzo, że aż jesteśmy tego pewni. Pewnie znasz, kogoś, kto twierdzi, że on „nie plotkuje tylko mówi prawdę”. Jeśli to jedyny argument, jaki ma na obronę taka osoba to znaczy, że plotkuje a plotka dotyczy przeważnie innej osoby i jest to zazwyczaj pospolite oszczerstwo. Pilnujmy się by nikogo nie oczerniać, nie oskarżać i nie plotkować, gdyż słudzy pomazańcowi wystrzegają się tego wszystkiego.
_____________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz