poniedziałek, 26 stycznia 2015

Słowo na dziś tom 1 już jest dostępny.

"Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest."
Dzieje 17:11 

6 stycznia zapowiedziałem wydanie książki, w której będą znajdowały się wpisy z tego bloga. Dziś mam już tą książkę w rękach i mogę udostępnić ją osobom zainteresowanym. Nie spodziewam się dużej sprzedaży, bo nie ma tam nic, czego by nie było tutaj za darmo, ale liczę, że osoby chcące mnie wesprzeć zakupią tą książkę i osoby chcące zachować to, co piszę. Z pewnością zauważyłeś, że większość tematów, które poruszam nigdzie indziej nie znajdziesz. Gdyby, więc stało się coś z dostępem do Internetu to te książki mogą być jedynymi egzemplarzami z tego typu wiedzą na świecie. Dlatego wydałem je dla zachowania wiedzy. 

Dziś nie znamy wielu ksiąg ze starożytności. Pisałem o Danelu (Danielu), który żył prawdopodobnie między Noem a Hiobem. Pisał o nim prorok Ezechiel, jako o przykładzie mężczyzny zasługującego na wybawienie. Byłby to wspaniały przykład, z którego moglibyśmy czerpać zachęty do wiernej służby Bogu, ale niestety księgi z jego historią zaginęły. Pan nasz Jeszu także wspominał o prorokach i sposobie ich zabicia przez sektę Babilonu Wielkiego, ale skąd miał o nich wiedzę? Obecna wersja Starego Testamentu nie podaje tych szczegółów. Nawet, jeśli był naocznym świadkiem w swoim bycie przedludzkim to i tak wspominanie o tym w dyskusji miałoby sens tylko wówczas gdyby jego rozmówcy znali tę historię w przeciwnym razie nie uznaliby jego argumentacji. 

Bardzo dużo ksiąg zniknęło, ponieważ szatan zdołał wywołać prześladowania i niszczenie całych bibliotek. Z tego powodu prawie nie mamy rękopisów Biblii z pierwszego a nawet drugiego i trzeciego wieku. Opieramy się głównie na rękopisach z IV wieku, ponieważ wówczas skończyły się prześladowania i zwiększą swoboda można było kopiować księgi. Dzisiaj świat ponownie odwraca się od Pomazańca Bożego u nawet są próby wymuszenia zmiany treści Biblii by np. nie potępiała homoseksualizmu. Walka z Pismami Świętymi może się powtórzyć, więc warto literaturę biblijna rozproszyć po świecie by coś przetrwało. By po wojnie, której przecież nie możemy wykluczyć ci, co pozostaną mieli większy materiał do rozmyślań. 

6 stycznia podałem spis treści tej książki. Spis się zmienił doszły 3 dodatkowe wpisy, dlatego jeszcze raz podaję Spis treści. Warto też skorzystać ze spisu wykorzystanych wersetów biblijnych. Taki spis jest pomocny przy badaniu jakiegoś wersetu można szybko go odnaleźć i zapoznać się z jego opisem lub przynajmniej, w jakim kontekście został umieszczony w tej książce. 

Planuję wydanie kilku następnych części zanim zacznę gromadzić wpisy tematycznie. Tematy, jakie mam w planach to: Antychryst, Strażnicy fałszywych imion, Uczniowie Chrystusa lub Szkoła Chrystusa a także coś o Babilonie Wielkim. Możesz tez nadsyłać swoje propozycje tematów i tytułów książek. 

Słowo na dziś będzie zawsze miało tą samą okładkę, która różnić się będzie tylko numerem tomu i podtytułem. 

Książkę można zamówić w kilku miejscach. Najbardziej zależy mi na tym byś zamówił ją na platformie barterowej. Dlatego tam jest najtaniej, bo razem z przesyłką w Polsce koszt mieści się w 30 zł/pkt. a z wysyłką zagraniczną 50 zł/pkt. Tam też można zakupić książkę w wersji papierowej i dostać za darmo wersję elektroniczną czyli PDF. Podaję, więc linki do tych stron.

Zapłacić zwykłym przelewem można na stronie >> Fijor.pl 

Zapłacić szybkim, elektronicznym przelewem można na >> Bartersi.pl (plus PDF)

Książka ma za zadanie dostarczyć ci przemyśleń biblijnych na każdy dzień, gdy tylko znajdziesz czas by po nią sięgnąć. Mam nadzieję, że powtórne zapoznanie się z jej treścią dostarczy Ci nowych spostrzeżeń. Czytanie tych artykułów w wersji papierowej powinno też spowodować większe zrozumienie, czasem tak jest, że za drugim razem dociera do nas więcej niż za pierwszym zwłaszcza, że czytanie na komputerze nie sprzyja głębokim analizom. Znacznie lepiej do tego nadaje się książka, w której można zaznaczyć ciekawe fragmenty i łatwiej je odszukać, gdy zajdzie potrzeba. 

Aktualny spis treści:

Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie............................ Str. 4

Bo śmierci Bóg nie uczynił. ....................................................... Str. 6

W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. .. Str. 9

Więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.............. Str. 12

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga..................................... Str. 15

Pomazańcowi czyli należący do Chrystusa............................... Str. 17

Umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych... .......... Str. 20

Nie wolno wykraczać ponadto, co zostało napisane...................Str. 24

Miguel Servet, mędrzec, który pouczał wielu............................ Str. 26

Noe, Danel i Hiob – kim jest Danel?......................................... Str. 29

Czcij ojca i matkę – to warunek Twojego zbawienia. …........... Str. 32

Czy przeżyjesz próbę ognia? ….................................................Str. 36

Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. ….........................Str. 39

Czekając na antychrysta... …..................................................... Str. 42

Obalamy kłamstwa czcicieli trójcy. ….......................................Str. 45

Ile zborów założył Zbawiciel? ….............................................. Str. 52

Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie. …............................ Str. 55

„Zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś” …............... Str. 59

Który przekład Biblii jest najlepszy?......................................... Str. 63

Twój własny przekład biblii. …................................................. Str. 66

Śmierć trójcy. "Wiedząc to będziecie błogosławieni." …............ Str. 68

Głupi jak ateista – nowe przysłowie. …..................................... Str. 71

Bóg, Honor, Ojczyzna? …......................................................... Str. 74

Syn egoista myślał tylko o sobie. ….......................................... Str. 77

„Jeśli żałuje, przebacz mu.” ….................................................. Str. 81

„Panie, nie poczytaj im tego grzechu.” …................................. Str. 84

„Cały swój majątek wydała na lekarzy” …...............................Str. 86

"Po owocach poznacie ich" czyli po stosach, torturach itp. ...... Str. 88

„Pan postanowił, żeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą...” ….. Str. 94

„Nie znacie dnia ani godziny.” …............................................. Str. 98

„Moc bowiem w słabości się doskonali.” …............................ Str. 100

„Badajcie duchy, czy są z Boga.” …........................................ Str. 104

Duch Chrystusa. …................................................................. Str. 109

Wiara jest darem Ducha Świętego. …..................................... Str. 113

„Postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd.” ….......... Str. 115

Dary Ducha Świętego. …....................................................... Str. 118

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym daje łaskę.” …......... Str. 121

Kto ma prawo głosić? …........................................................ Str. 125

Czy Septuaginta jest godna zaufania? ….................................. Str. 129

Pilnuj swojego przeznaczenia. …............................................ Str. 132

Bóg ujawniony ….................................................................... Str. 135

Edukacja domowa …............................................................... Str. 137

Pamiętaj o Kainie strzeż się zawiści. ….................................... Str. 142

Spis treści. …......................................................................... Str. 145

Spis wersetów biblijnych. …................................................... Str. 147
___________________
krzysztof pomazańcowyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz