czwartek, 28 stycznia 2021

Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje


Ewangelia wg św. Mateusza 6:19-21

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Dziś pieniądze tracą szybciej na wartości niż w starożytności. Do mola i rdzy dodać możemy produkty szybko się zużywające, które są specjalnie tak produkowane, byś musiał je wymienić po okresie gwarancji. Gromadzenie samego pieniądza także jest obarczone nadchodzącym resetem, ale nawet gdyby nic się nie zmieniło, to inflacja sprawia, że pieniądz zgromadzony traci na wartości. Złodzieje dziś to także problem, ale głównie ci złodzieje, którzy za pomocą przepisów prawnych wyciągają od ciebie pieniądze.

niedziela, 17 stycznia 2021

Nie pokładaj nadziei w politykach

Księga Psalmów 118:5-6

W ucisku przywoływałem JA; na przestrzeń (wyprowadzając) odpowiedział JA. JHWH [Pan] jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek. JHWH (Pan) pośród wspierających mnie; więc będę patrzył z góry na moich wrogów. Lepiej mieć nadzieję w Panu [JHWH], niżeli ufać w człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu [JHWH], niżeli ufać w książętach.

Pokładanie ufności w ludziach, politykach, premierach czy prezydentach, jest niemądre. Plan Boży zrealizuje się bez względu na to co ludzie wymyślą i zrobią. Tymczasem Iszrael zamiast zaakceptować ten plan, postanowił działać mu na przekór.

Księga Izajasza 31:1
Biada tym, którzy zstępują do Egiptu o pomoc, a na koniach polegają, i ufają w wozach, że ich wiele, i w jezdnych, iż są mocni bardzo, a nie oglądają się na Świętego Izraelskiego, a Pana nie szukają!

Podobnie Piotr się zachował gdy powiedział:

wtorek, 12 stycznia 2021

Przestańcie czynić zło!

Księga Izajasza 1:16-17

Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Ćwiczcie się w dobrym! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!

Bóg niczego od nas nie potrzebuje dla samego siebie, ale oczekuje i jest to jego wielkim pragnieniem, by ludzie przestali się krzywdzić i zaczęli o siebie dbać. By ułatwiali życie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Bogowie są jednym

Księga Micheasza 6:8

Oznajmił ci człowieku, co jest dobre i czego JHWH chce od ciebie; tylko abyś zasądzał sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Bogami waszymi.

W manuskryptach Biblii hebrajskiej jest liczba mnoga „Bogowie”. Nie oznacza to wielobóstwa ponieważ podstawowe wyznanie wiary w dosłownym tłumaczeniu wygląda tak:

Słuchaj Iszrael: JHWH Bogowie nasi, JHWH jednym [jednością, jeden, jedno, tylko] (Powtórzonego Prawa 6:4).

Sugeruje to, że więcej niż jedna osoba działała pod tym imieniem, ale dla Iszraela był to jeden jedyny Bóg, którego mogli wielbić, który miał im też zastąpić wszystkich innych bogów. Potwierdza to dużo wersetów Starego Testamentu, ale oczywiście hebrajskie manuskrypty, a nie ich tłumaczenia, które ten fakt ukrywają.

sobota, 9 stycznia 2021

Łaska dyscyplinuje nas do uczynków

List do Tytusa 2:11,12

Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, dyscyplinująca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądliwości i żyli rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie w tym eonie. (Przekład roboczy Pisma Świętego)

Zastanawiające jest to, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale ta łaska dyscyplinuje nas do odpowiedniego życia, nie wystarczy tylko wierzyć, trzeba żyć zgodnie z tą wiarą. Inne przekłady twierdzą, ze łaska nas poucza do życia zgodnego z naszą wiarą. To oczywiście oznacza, życie inne niż prowadzi ten świat. Warto się więc zastanowić czy moje życie różni się od osób nieznających Pana Jeszu? Na przełomie grudnia i stycznie mieliśmy okazję to pokazać, ale nie tylko, bo każdego dnia pokazujemy, kto jest naszym Panem i Bogiem.

wtorek, 5 stycznia 2021

Miejcie odwagę


 


Ewangelia wg św. Jana 16:33

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

Kolejny werset, który nawołuje nas do bycia odważnymi. Wczoraj hasłem głównym było: „Nie bójcie się”, a dziś „miejcie odwagę”. Cokolwiek by się działo, my powinniśmy zachować spokój, wiemy bowiem, że z nami jest Bóg. Obecny świat jest pod władzą złego, ale to kwestia czasu a tę władzę zły utraci.

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Nie bójcie się!


 Ewangelia wg św. Jana 14:1-3

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

niedziela, 3 stycznia 2021

Weźcie moje jarzmo

Nie każde jarzmo jest wygodne i delikatne.

Ewangelia wg św. Mateusza 11:28-29

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.