sobota, 9 stycznia 2021

Łaska dyscyplinuje nas do uczynków

List do Tytusa 2:11,12

Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, dyscyplinująca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądliwości i żyli rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie w tym eonie. (Przekład roboczy Pisma Świętego)

Zastanawiające jest to, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale ta łaska dyscyplinuje nas do odpowiedniego życia, nie wystarczy tylko wierzyć, trzeba żyć zgodnie z tą wiarą. Inne przekłady twierdzą, ze łaska nas poucza do życia zgodnego z naszą wiarą. To oczywiście oznacza, życie inne niż prowadzi ten świat. Warto się więc zastanowić czy moje życie różni się od osób nieznających Pana Jeszu? Na przełomie grudnia i stycznie mieliśmy okazję to pokazać, ale nie tylko, bo każdego dnia pokazujemy, kto jest naszym Panem i Bogiem.

Paweł informuje, że mamy tacy być „w oczekiwaniu cudownej nadziei i pojawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jeszu Pomazańca, który dał za nas samego siebie, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na szczególną własność, gorliwy w szlachetnych czynach (Tytusa 2:13,14).

Rzymian 6:22,23
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie eonowe. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć; ale darem z łaski Bożej jest życie eonowe, w Chrystusie Jeszu, Panu naszym.

Choć nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale z łaski to jednak bez odpowiednich uczynków staniemy się niewdzięcznikami niegodnymi łaski i sami pozbawimy się zbawienia.

Krzysztof Król

2 komentarze:

  1. Ostanie zdanie Krzysztofie to herezja. Widzę że masz problem ze zrozumieniem czym jest Łaska. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jeszu do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Ef 2,10. Chrześcijanin zrodzony z Ducha Bożego nie może utracić zbawienia.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Łaskę rozumiem dobrze, ale ty nie rozumiesz czym jest owocowanie.

      Usuń