niedziela, 17 stycznia 2021

Nie pokładaj nadziei w politykach

Księga Psalmów 118:5-6

W ucisku przywoływałem JA; na przestrzeń (wyprowadzając) odpowiedział JA. JHWH [Pan] jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek. JHWH (Pan) pośród wspierających mnie; więc będę patrzył z góry na moich wrogów. Lepiej mieć nadzieję w Panu [JHWH], niżeli ufać w człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu [JHWH], niżeli ufać w książętach.

Pokładanie ufności w ludziach, politykach, premierach czy prezydentach, jest niemądre. Plan Boży zrealizuje się bez względu na to co ludzie wymyślą i zrobią. Tymczasem Iszrael zamiast zaakceptować ten plan, postanowił działać mu na przekór.

Księga Izajasza 31:1
Biada tym, którzy zstępują do Egiptu o pomoc, a na koniach polegają, i ufają w wozach, że ich wiele, i w jezdnych, iż są mocni bardzo, a nie oglądają się na Świętego Izraelskiego, a Pana nie szukają!

Podobnie Piotr się zachował gdy powiedział:
– Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie.

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:

– Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki.

Wtedy Jeszu rzekł do swoich uczniów:

– Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.


Ten świat jest skazany na zagładę i nic go nie uratuje nawet tysiącletnie rządy Pomazańca Jeszu. Tak samo nikt i nic nie zmieni tego co nam Bóg przeznaczył.


Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Pozdrawiam i życzę wam drodzy odwagi w służbie dla Pana Jeszu.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz