poniedziałek, 11 stycznia 2021

Bogowie są jednym

Księga Micheasza 6:8

Oznajmił ci człowieku, co jest dobre i czego JHWH chce od ciebie; tylko abyś zasądzał sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Bogami waszymi.

W manuskryptach Biblii hebrajskiej jest liczba mnoga „Bogowie”. Nie oznacza to wielobóstwa ponieważ podstawowe wyznanie wiary w dosłownym tłumaczeniu wygląda tak:

Słuchaj Iszrael: JHWH Bogowie nasi, JHWH jednym [jednością, jeden, jedno, tylko] (Powtórzonego Prawa 6:4).

Sugeruje to, że więcej niż jedna osoba działała pod tym imieniem, ale dla Iszraela był to jeden jedyny Bóg, którego mogli wielbić, który miał im też zastąpić wszystkich innych bogów. Potwierdza to dużo wersetów Starego Testamentu, ale oczywiście hebrajskie manuskrypty, a nie ich tłumaczenia, które ten fakt ukrywają.

W starożytności wierzono, w specjalizację bogów, że każdy jest odpowiedzialny za inną część życia. W Iszraelu nie miało być takiego podziału. Wielbić można było tylko Boga o imieniu zapisywanym literami JHWH. O tym, czy wielbiono prawidłowego Boga czy czczono fałszywego decydowało imię, przez które składano uwielbienie lub wysyłano modlitwy. Użycie innego imienia było bałwochwalstwem.

Wnikliwie badając Pismo Święte zauważamy, że pod imieniem JHWH działał także, a może głównie, Pan Jeszu. On był tym JHWH, któremu Jan Zanurzyciel przygotowywał drogę. Jednak tym razem Pismo przedstawia Go jako Jeszu, czyli jako Zbawiciela, a apostołowie od zesłania świętego Tchnienia głoszą:

Nie ma w nikim innym zbawienia, ani też nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym musimy być zbawieni(Dzieje 4:12).

Nic więc dziwnego, że imię JHWH poszło w zapomnienie, gdyż otrzymaliśmy nowe imię, przez które oddajemy cześć i w którym pokładamy nadzieję na zbawienie. Tak, jak Bóg o innym imieniu niż JHWH był w Starym Testamencie innym bogiem, tak też Chrystus o innym imieniu niż te, które dostał z nieba jest innym chrystusem, a inny chrystus to antychryst.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu, który objawia nam Boga Najwyższego jako kochającego Ojca.


Krzysztof Król

1 komentarz:

  1. Jakiś głos objawił się Mojżeszowi jako JHWH to kim byli ELOHIM z Księgi Rodzaju?

    OdpowiedzUsuń