niedziela, 29 sierpnia 2021

Dzieci Boże

Nie może być tak, żeby miało upaść słowo Boga; albowiem nie wszyscy, którzy są z Iszraela, są Iszraelem; nie wszyscy, przez to, że są nasieniem Abrahama, są jego dziećmi, lecz w Isaaku zawołani [nazwani] będą Twoim nasieniem.

 Rzymian 9:6-7

To my jesteśmy nasieniem obietnicy. Bóg nas usynowił. Paweł dalej wyjaśnia:

Nie dzieci (z) ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są zaliczeni do nasienia.

Rzymian 9:8

Skoro dostępujemy tak wielkiego przywileju, to jacy w swoim postępowaniu powinniśmy być?

Dalej czytamy (w. 12):

Większy będzie służył mniejszemu.

To znaczy, Iszrael cielesny będzie służył temu, który pojawi się później jako dziecko obietnicy. Iszrael miał zająć niższą pozycję od nawróconych narodów. To nie spodobało się żydom, którzy uważają się za spadkobierców dawnego Iszraela, dlatego wypowiedzieli cichą wojnę wszystkim narodom, a zwłaszcza całemu chrześcijaństwu dążąc do zawładnięcia nim.


Dziś widzimy to na przykładzie tego, jak narody są niszczone przez farmację, ale wcześniejsze wojny także były wywoływane przez tych ludzi. Pismo święte zapowiada, że samozwańcy odniosą zwycięstwo nad dziećmi obietnicy, ale na krótko, bo naczelny wódz dzieci Bożych, Pan nasz Jeszu, przyjdzie z mocą, by zniszczyć tych, którzy niszczą Świątynię boga, która jesteśmy.


Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.

Objawienie 13:7

Po wstępnej porażce odniesiemy tryumf.

I ujrzałem bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.

Objawienie 19:19-21

Wcześniej został zniszczony judaizm nazwany Wielką Nierządnicą, a później zniszczony będzie syjonizm, zwany bestią. Pogrom będzie tak wielki, że nikt nie będzie grzebał zabitych. Sprzątaniem zwłok zajmą się ptaki.

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. 

Objawienie 3:21

Chcesz być tym, co zwycięża razem z Panem Jeszu?

Oddaj mu się na służbę, teraz jest czas werbowania do armii Chrystusa Jeszu!

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz