wtorek, 20 lipca 2021

Nawet przebywający pod ziemią oddadzą hołd Panu

Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; Aby w imieniu Jeszu wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język aby wyznawał, że Jeszu Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

Filipian 2:9-11

Wywyższenie naszego Pana Jeszu, jest dla nas powodem do dumy. Wszystko co zostało stworzone lub zrodzone ma oddać chwalę naszemu Panu i Królowi Jeszu. W niebie mieszkają istoty duchowe, na ziemi ludzie, a kto mieszka pod ziemią? Oczywiście pod ziemią przebywają dusze zmarłych. Słowa z listu do Filipian informują nas, że nawet zmarli będą musieli oddać chwalę Pomazańcowi Jeszu.

Jest to dodatkowy dowód, że zmarli nie są jak mgłą, która znika i jej nie ma. Tak jak uczy Pismo święte, zmarli czekają na zmartwychwstanie i obojętnie, czy do życia czy na sąd, będą zmuszeniu oddać chwałę Panu Jeszu. Taka jest wola Tego, który jest najpotężniejszy, który był jest i zawsze będzie.

Świadkowie Jehowy twierdzą, że po śmierci nie ma żadnej duszy ani ducha, którzy by czekali na sąd, uważają, że dusza istnieje tylko w pamięci u Boga i podczas zmartwychwstania zostanie odtworzona z tej pamięci. Oczywiście zaprzeczają w ten sposób niektórym wersetom biblijnym. Mnie jednak najbardziej ciekawi co powiedzą świadkowie gdy się ich spyta, o to kto przebywa pod ziemią, skoro ich zdaniem nie ma tam dusz zmarłych.

O istotach pod ziemią czytamy także w księdze Objawienia

A nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć tych ksiąg, ani wejrzeć w nie. […] A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła po eon eonów.

Objawienia 5:3, 13

Umarli drżą w pod ziemią, ocean i jego mieszkańcy. Szeol dla Niego jest nagi, czeluść jest bez zasłony.

Hioba 26:5,6

Wcześniejsze wersety biblijne zwalniały umarłych od oddawania chwały Bogu lub wątpiły by było to możliwe, ponieważ nie docierały do nich żadne informacje:

Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić? Czy to w grobie się opowiada o Twojej łasce, a w czeluści o Twojej wierności? Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia?

Psalm 88:8-13

Teraz wiemy, że nawet umarli oddadzą cześć Panu Jeszu, w tym celu udał się do hadesu (nie wykluczone, że nawet do czeluści) Pan nasz Jeszu.

... zabity wprawdzie w ciele, lecz ożywiony w duchu, w którym i w więzieniu duchom wyjście głosił.

1 Piotra 3:18,19

Zmarli dostali informację, uaktualnienie wiadomości o zbawieniu i zapowiedź opuszczenia hadesu, które było dla nich więzieniem.

Dzięki temu dojdzie do sądu zarówno żywych jak i tych co wcześniej zmarli.

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.

Jana 5:28,29


Gdyż na to Pomazaniec umarł i powstał i ożył, aby też nad umarłymi i nad żywymi panował.

Rzymian 14:9

Wszystko co żyje odda cześć Zbawicielowi Jeszu, a co jest martwe, to powstanie by hołd oddać Temu, który będzie ich sądził. Będzie to dzień wielkiej chwały Pomazańca Jeszu, ale też wielkiej dumy w naszych sercach, że właśnie Temu Panu służyliśmy i jego agentami na ziemi byliśmy.

1 komentarz:

  1. Według słów Pana Jeszu ; Jana 12:26 o tych, którzy mieli jemu służyć, wynika jednak jasno, że nie myślał tylko o sobie samym. Wprawdzie wiedział, że przyjdzie mu umrzeć śmiercią ofiarną na krzyżu i że ta ofiara będzie miała niezrównaną wartość; ale zarazem też wiedział, iż jest upodobaniem jego Ojca, żeby miał wiernych naśladowców, czyli uczniów, którzy by byli gotowi pójść podobną drogą samozaparcia, podjąć krzyż i bezustannie podążać jego śladami. Potwierdzają to wcześniejsze słowa Mistrza Jeszu, wypowiedziane na krótko przed jego przemienieniem i zapisane przez poszczególnych ewangelistów niemal w identyczny sposób: „Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego i podejmie swój krzyż, i niech naśladuje mnie bezustannie. Kto bowiem chce ocalić swą duszę, utraci ją; lecz kto traci duszę przez wzgląd na mnie, ten ją znajdzie.” — Mat. 16:24-27; Marka 8:34-38; Łuk. 9:23-26,

    Chwała Panu Jeszu.

    OdpowiedzUsuń