wtorek, 14 lutego 2017

Na czym polega wzywanie imienia Pana?


Przechodzimy do grupy wersetów, które informują nas, że pierwsi naśladowcy Chrystusa wzywali imię Pana. Nasuwa się pytanie, czym jest wzywanie imienia? To zdumiewające, że ludzie czytają tego typu teksty w Biblii i zupełnie się nad tym nie zastanawiają. Dlatego ich przekonanie, że znają Pisma Święte jest złudne, bo wiedzą tylko to na co ktoś zwrócili im uwagę. Najczęściej wiedzą to co stanowi kredo jego religii. Wiedzę tą przekazują najczęściej kaznodzieje, którzy także rozumieją tylko to co ktoś inny im przekazał. Ja zachęcam, by czytać Pismo Święte i zastanawiać się nad tym co czytamy, a wiedzę przekazywaną przez innych (także przeze mnie) sprawdzać.Zobaczmy dowód biblijny, że wołanie imienia to modlitwa. Prorok Eliasz proponuje zawody w wzywaniu imion bogów.

- Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę wzywać imienia JHWH, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest Bogiem. 
   Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: 
- Dobry pomysł!
1 Królewska 18:24

Najpierw przykład wzywających imię Baala:

   Eliasz więc rzekł do proroków Baala: 
- Wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego boga, ale ognia nie podkładajcie! 
   Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: 
- O Baalu, odpowiedz nam!
   Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. 
1 Królewska 18:25,26

A teraz przykład wzywania imienia JHWH.

Następnie w porze składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: 
- O JHWH, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o JHWH! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o JHWH, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce. 
A wówczas spadł ogień od JHWH i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu.
1 Królewska 18:36-38

Widzimy szczególnie na przykładzie Eliasza, że jego wzywanie, to była modlitwa do Boga, z użyciem imienia. 
____________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz