piątek, 24 lutego 2017

Czy uwielbisz imię Pana?

Czy imię Jeszu Chrystusa zostanie w Tobie i przez Ciebie uwielbione, gdy Pan przyjdzie, to uwielbienie odebrać od swoich wiernych? Chciałbym, by ten dzień już nadszedł, ale chciałbym także, by jeszcze więcej osób przygotowało się na przyjście Pomazańca i więcej osób uwielbiło Jego imię. Bo większa liczba osób sprawi większą radość naszemu Zbawicielowi. 

Imię ma ścisły związek z osoba ją noszącą, nie chodzi więc o kult głosek lub liter, chodzi o kult osoby, która utożsamia się z imieniem, które dostała od swego Ojca. My też utożsamiamy to imię z Synem Bożym i przez szacunek, oddanie i poświęcenie dla imienia uwielbiamy je w sobie, ku chwale Syna Bożego i Jego Ojca.

Przepraszam za pomyłkę, na filmiku powiedziałem 1 list do Tesaloniczan, a powinienem 2 list do Tesaloniczan. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz