sobota, 25 lutego 2017

Któż by Twego imienia nie czcił?


Imię to nie tylko głoski wypowiadane w odpowiedni sposób, ani nawet litery zapisane w odpowiedniej kolejności. Imię to skojarzenie całej osobowości związane z konkretną osobą, dlatego czczenie imienia nie ma niż wspólnego z kultem słów, ale raczej z kultem osoby stojącej za tym imieniem. Liczy się imię i nasze powiązanie z właściwa osobą. Promowanie innych imion, zamienników ma na celu wymazanie z pamięci właściwego imienia. W dzisiejszym filmie poruszam też temat wartości liczbowej imienia. Podmiana jednej litery w imieniu prowadzi do zmiany wartości liczbowej, co jest dowodem fałszowania imienia. To jest zwyczajnie inne imię. Szatan ma swoje imię, któremu każe oddawać cześć i Pismo Święte nas o tym informuje.


Przejdźmy do ilustracji "prostujcie drogi", jest to cytat z Jana 1:23. Słowa te odnoszą się do przygotowania się na nadejście Boga, a dokładnie Pomazańca Bożego Jeszu, który reprezentował swego Ojca przebywając na Ziemi. W celu prostowania dróg, Bóg posłał Jana Zanurzyciela, który nawoływał do skruchy za grzechy i zapowiadał nadejście Mesjasza.

Dziś także czekamy na przyjście Pana naszego Jeszu, więc nadal powinniśmy wziąć sobie do serca, by prostować drogę dla Pana. Chodzi o to by nie napotkał w nas przeszkód, a wręcz przeciwnie by znalazł w nas uwielbienie dla siebie przez swoje imię. To ponowne wezwanie do gotowości Paweł opisał w taki sposób:

W owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu. Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jeszu Pomazańca - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jeszu Pomazańca.
2 Tesaloniczan 1:10-12

Chodzi o to by Zbawiciel nie napotkał przeszkód, w odbiorze należnej mu chwały, gdy do nas przyjdzie.

Przy tej okazji jednak chciałbym Ciebie zachęcić, byś wszystko co możliwe prostował w swoim życiu. Swoje relacje rodzinne, z sąsiadami, bliższymi i dalszymi znajomymi, współpracownikami nie komplikuj. A przede wszystkim nie komplikuj swoich relacji z Bogiem i Jego Synem, a naszym Panem Jeszu. 
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz