piątek, 3 lutego 2017

11. Został potępiony, bo nie uwierzył w imię - Jana 3:18

Kolejny werset biblijny o imieniu Pana naszego Jeszu został wzięty z ewangelii Jana 3:18. Film ogranicza się tylko do jednego wersetu, ale my tu nie musimy się niczym ograniczać, dlatego zobaczmy jaki jest kontekst tego cytatu.

Jana 3:16-19
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Dziś jest bardzo trudno doszukać się sensu, w stawianiu oporu prawdziwemu imieniu Chrystusa. To tylko słowo, a mimo to ludzie bronią się, przed zaakceptowaniem tego imienia. Tak samo odwrotnie. Są bardzo przywiązani do podstawionego imienia, ale tylko do momentu, gdy wyprowadzają się do innego kraju, wówczas bardzo chętnie przechodzą na wzywanie innego imienia, ale nigdy nie chcą zaakceptować tego jedynego prawdziwego.
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz