sobota, 11 lutego 2017

18. Musimy być zbawieni - Dzieje 4:12

Jeśli chcesz dostąpić zbawienia, to MUSISZ to zrobić w imieniu Pana naszego Jeszu. Nie ma innej możliwości, innego Imienia, innej Bramy i innej Drogo do Ojca i do osiągnięcia zbawienia. Nie ma innego sposobu na zbawienie jak tylko wiara w imię Jeszu i wierność Panu aż do końca swego ziemskiego życia. trzeba uwierzyć i oddać się Panu na służbę. Nie radziłbym nikomu targować się z Pomazańcem Bożym, bo przecież dostępujemy przywileju odpuszczenia grzechów z łaski, a nie dzięki osobistym zasługą, a wiarę w imię trudno uznać za osobiste osiągniecie. To jest warunek by dostąpić łaski zbawienia. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz