czwartek, 5 maja 2022

Nie każdy błądzący jest zagubiony


Syn człowieczy przyszedł odszukać i uratować to, co zaginęło.
Łukasza 19:10

Kim byli ci zaginieni? Czy to uczniowie Chrystusa, którzy Go opuścili? NIE! To zwykli ludzie, którzy należeli do Chrystusa z racji urodzenia się w narodzie, który był Jego własnością. Ludzie ci nie znali Chrystusa i na tym polegało ich zagubienie.

W późniejszym czasie Pan Jeszu złożył swoje życie jako zapłatę za ludzi i każdy kto zechce nawet ludzie należący do wrogich archontów, może stać się sługą Pana Jeszu. Swoich sług Pan znakuje świętym Tchnieniem i gromadzi w społeczność, która jest Jego ciałem i świątynią Boga.

Odejścia od ciała Chrystusa, po tym, jak On nas życzliwie przygarnął może być zwykłym zbłądzeniem, ale istnieje ryzyko, że może też być ukrytym wyparciem się Chrystusa.

Co mielibyśmy pomyśleć o tych, którzy nie tylko sami się odsuwają, ale też pociągają za sobą innych. Czy nie byłaby to kradzież owiec z zagrody Pana?


Kto źle mówi o ciele Chrystusa, czyli naszej społeczności, ten faktycznie źle mówi o Chrystusie.


Rozważcie (zatem) o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Boga, krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za zwyczajną i znieważył Tchnienie łaski!
Hebrajczyków 10:29

W jaki sposób można znieważyć Tchnienie łaski, czyli Ducha łaski? Twierdząc, że w nasza społeczność nie została powołana przez Ducha świętego, tylko jest wytworem ludzkiego sprytu. Kto tak twierdzi, grzeszy przeciw Duchowi, podważa jego rolę i niszczy Jego dzieło, którym jest ciało Chrystusa czyli my jako społeczność.

Znamy przecież Tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan będzie sądził swój lud.
Hebrajczyków 10:30

Gdyż pora rozpocząć sąd od domu Boga, a skoro zacznie się od nas, jaki więc koniec czeka tych, którzy są nieulegli wobec Bożej dobrej nowiny? Skoro sprawiedliwy z trudem dostępuje zbawiania, to co się stanie z bezbożnym i uchybiającym?
1 Piotra 4:17,18

Nie dajmy się zniewolić człowiekowi. Daj odpór fałszywemu bratu lub siostrze, gdyby zechcieli cię zagarnąć do swojej prywatnej zagrody. Jest jedna owczarnia i Jeden pasterz, a Duch święty nie dzieli tylko jednoczy.


Duch zwodniczy będzie udawał szlachetnego, niosącego światło i sprawiedliwość, ale łatwo go rozpoznać, po tym, że będzie źle mówił o braciach i sługach Pana, będzie dążył do podziałów.


Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!

Krzysztof Król

Ps. Jeśli chciałbyś wesprzeć moją działalność to zapraszam na zakupy naSklepie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz