wtorek, 17 maja 2022

Otwórz się na Chrystusa


Teraz ci, którzy są w Pomazańcu Jeszu, nie podlegają potępieniu. {Dotyczy to tych, którzy żyją według tchnienia, a nie ciała.} Ponieważ prawo Tchnienia prowadzące do życia, które jest w Pomazańcu Jeszu, uwolniło nas od prawa uchybienia prowadzącego do śmierci.

Kto jest w Pomazańcu Jeszu? Jeśli dosłownie potraktujemy te słowa, to musielibyśmy uznać, że ciało ludzkie może wejść w Chrystusa, który jest Tchnieniem. Ciało nie może pójść do nieba, więc słów tych nie możemy traktować dosłownie, więc jak?

Poznanie prawdy biblijnej jest możliwe tylko dzięki tchnieniu (poznanie duchem). Nasz duch, czyli tchnienie musi się dostroić do Tchnienia świętego, by cokolwiek zrozumieć z Pism Świętych. Bez tego dostrojenia Biblia będzie dla nas źródłem niezrozumiałych opowiadań a nawet sprzeczności.

Pismo święte jest jak instrument muzyczny. Musi być dobrze nastrojony (prawidłowe tłumaczenie), by można było na nim zagrać sensowną melodię. Później my musimy się nauczyć na nim grać. Każdy kto ma słuch może nauczyć się grać proste melodie, ale tylko ludzie posiadający talent wydobędą z tego instrumenty wszystkie możliwości. W naszym przypadku talenty rozdziela Pan Jeszu przez swoje święte Tchnienie.

Melodia (dobra nowina), którą gramy pochodzi od Chrystusa, a my jesteśmy jej przekaźnikami. Musimy najpierw prawidłowo ją odebrać (zrozumieć), być pod jej wpływem (przepełnieni duchem), później bez zakłóceń przekazać ją dalej.

W ten sposób dostrajamy się swoim Tchnieniem do Syna Bożego Jeszu. Jesteśmy pod wpływem Jego oddziaływania na nas. To się odbywa na podobnej zasadzie jak odbijanie światła przez lustra.

Nasz Król Jeszu jest odbiciem Boga i tak się z Bogiem zestroił, że stał się Jego widzialną formą i wszystko co mówi i robi Pan Jeszu jest, jakby to robił sam Bóg, jest Jego doskonałym odbiciem. To światło przekazali nam apostołowie, a czasy odstępstwa przetrwało ono w treści Nowego Umowy (NT). Dziś, dzięki pobudzeniu przez święte Tchnienie zrozumienia, przekazujemy tę melodię kolejnym osobom.

Porzucamy więc melodie, które graliśmy będąc pod wpływem tchnienia tego świata i gramy nową melodię, będąc pod wpływem Ducha Pana Jeszu. Im lepiej chłoniemy Jego Tchnienie, tym bardziej On jest w nas, a to znaczy także, że Bóg Ojciec jest w nas.

Nie wystarczy być odbiornikiem, dostrojonym do Chrystusa, bo on oczekuje od nas, że będziemy też nadajnikiem, czyli dostroimy innych, którzy są w zasięgu naszego działania. W ten sposób Królestwo Boże podobne jest do zaczynu:

Inny przykład powiedział im: „Królestwo niebios podobne jest do zaczynu, który kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.
Mateusza 13:33

Gdy jesteśmy dobrze zestrojeni z Pomazańcem Jeszu, to nie podlegamy potępieniu. On jest wówczas w nas, a my jesteśmy przeznaczeni do życia. Nie pozwól więc, by jakikolwiek człowiek lub duch zakłócił twoją harmonię z Chrystusem. Dąż do pogłębienia tej jedności, a jedną z metod jest odbieranie i oddawanie miłości.


Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.


Ps. Fragmenty Pism świętych w nawiasach {} nie występują we wszystkich manuskryptach. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz