piątek, 27 maja 2022

Jak rozpoznać mądrość z góry?


Mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, następnie pokojowa, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, które nie są stronnicze, ani obłudne. Owoc sprawiedliwości w pokoju jest siany, dla czyniących pokój.
List św. Jakuba 3:17-18

Niestety, ale istnieje też mądrość niepochodząca z od Boga, jak ją rozróżnić od tej z góry? Po owocach. Jakub podkreśla, że mądrość z góry cechuje się owocami miłości, domyślamy się więc, że mądrość ziemska będzie miała inne owoce, dlatego mądrość ziemska prowadzi do kłótni i podziałów. Mądrość ziemska nie potrafi pogodzić się z tym, że ktoś morze się z nią nie zgadzać.

Wszyscy rodzimy się w mądrości Bożej, dlatego jako dzieci wierzymy rodzicom, ale podczas dorastania odkrywamy, że rodzice nie są wszystkowiedzący, a więc zaczynamy ich wiedzę kwestionować. Kilka przypadków, kiedy rodzice się pomylili, stają się dla dziecka uzasadnieniem, by wszystko, co mówią rodzice zacząć kwestionować, jeśli więc zabraniają dziecku palić, narkotyzować się czy upijać, to dziecko przecież wie, że rodzice są omylni, więc pewnie w tych tematach także się mylą. Utwierdzają się w złudnym przekonaniu, że wiedzą lepiej i trwają w nim, aż do momentu, kiedy to ich dzieci dorastają i zaczynają kwestionować ich zdanie. Wówczas przychodzi zaskoczenie, a więc to tak działa. Jeśli są mądrzy, to zrozumieją, że błąd nie tkwił w rodzicach i w tym, że popełniali błędy, tylko w ich młodzieńczej postawie, która była egoistyczna i błędy rodziców wykorzystała do odrzucenia ich mądrości wypływającej z doświadczenia.

Niektórzy twierdzą, że doświadczenie jest jak grzebień, który dostajemy w prezencie, kiedy już jesteśmy łysi. Wszystkie błędy już popełniliśmy i teraz mamy mądrość doświadczoną, czyli sprawdzoną w praktyce.

Mądrość z góry nie pochodzi z nas i naszych doświadczeń, ale jest darem od Boga. Mądrość z góry przekazuje nam Słowo Boże i bracia, którzy mając święte Tchnienie, korygują nas. Prawdopodobnie jesteś już w wieku dorosłym i młodzieńczy bunt masz już za sobą, ale czy masz tę mądrość, która mówi, by nie kwestionować rad braci, usługujących, tylko dlatego, że oni też się czasem mylą?

Zaskakująco dużo osób dorasta w przekonaniu, że wszyscy się mylą tylko nie oni. To jest mądrość ziemska, która nie dopuszcza innego zdania. Tymczasem jeśli coś jest zawodnego w mądrości, to właśnie pochodzi z naszego wnętrza, naszego ego. Niektórzy w magicznym przekonaniu o swojej mądrości zaczynają kwestionować Słowo Boże, czyli prawdziwą wiedzę i mądrość z góry. Skąd się biorą ateiści wierzący w ewolucje, jeśli nie z ziemskiej mądrości? Z ich ziemskiego punktu widzenia jest to mądrość, podczas gdy Biblia nazywa to głupotą.

Jeśli więc twoja mądrość pochodzi z góry, to pokaż to swoją postawą i zastanów się, do czego prowadzi twoja mądrość do tego, co buduje na chwałę Boga czy do tego, co rujnuje?

Tak więc „Mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, następnie pokojowa, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, które nie są stronnicze, ani obłudne. Owoc sprawiedliwości w pokoju jest siany, dla czyniących pokój”.
Jakuba 3:17-18

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz