środa, 25 maja 2022

Naucz się słuchać


Uważajcie więc, jak słuchacie, ponieważ kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.
Ewangelia wg św. Łukasza 8:18

Można słuchać ale nie słyszeć, można też słyszeć, ale nie rozumieć, można też rozumieć, ale nie działać z godnie ze zrozumieniem, lub można rozumieć błędnie, dlatego uważajcie jak słuchacie.

Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.
Rzymian 10:17

Radę o tym by uważać, jak się słucha Pan Jeszu dał zaraz po przypowieści o siewcy i ziarnie, które padało na różna glebę. Kluczowe w tej przypowieści było SŁUCHANIE.

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy SŁUCHAJĄ słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy SŁUCHAJĄ, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy SŁUCHAJĄ słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy WYSŁUCHAWSZY słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.
Łukasza 8:11-15

Wszyscy ci ludzie SŁUCHALI, ale tylko ci na końcu dzięki właściwemu słuchaniu dostępują zbawienia, dlatego Chrystus ostrzega: „Uważajcie więc, jak słuchacie”.

Warto uczyć się słuchania. Ono pomoże nam być owocującymi słuchaczami i osiągnąć zbawienie.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz