sobota, 21 maja 2022

Czy warto inwestować w urodę?


Zwodnicza jest kokieteria i ulotny jest piękny wygląd, ale niewiasta czująca respekt do Pana ta zasługuje na pochwałę.
Księga Przysłów 31:30

Kokieteria to zabieganie o względy mężczyzny, flirtowanie, rozsiewanie uroku itp. Niektórzy tłumacze używają w tym wersecie słowa mniej współczesnego przymilność. Takie zachowanie potrafi pobudzić zmysły mężczyzny, ale księga Przysłów ostrzega, że to jest zwodnicze, czyli sprowadza na manowce. O samym pięknie kobiecym mówi, że jest ulotne, czyli przemijające.

Czy warto więc inwestować w urodę? Na pewno warto o nią dbać podobnie jak o czystość skóry, czy ubrania, ale nie jest to wartość, na której można by opierać swoje całe życie, a jedynie dodatek, którym dysponujemy przez krótki okres. Księga Przysłów przekonuje nas, że prawdziwą wartością niewiast jest chęć podobania się Bogu. To samo możemy powiedzieć o mężczyznach.

Niewiasta czująca respekt do Pana”, to według większości przekładów „bojąca się Pana”. Dziś mamy bogatsze słownictwo i dzięki temu precyzyjniej możemy oddać sens niektórych wersetów. Kiedy Pisma święte mówią o baniu się Boga, w większości przypadków mają na myśli darzenie Go szacunkiem i uznawanie Jego woli za najlepszą.

Naprawdę bać, to się mają grzesznicy, ale tylko do momentu nawrócenia, czyli skorygowania się. Później strach zamienia się w respekt, czyli głęboki szacunek wynikający z uświadomienia sobie jak mali jesteśmy wobec potęgi Boga i jak wielkiego zaszczytu dostępujemy, mogąc Mu służyć.

Zasługuje na pochwałę” to tłumaczenie w sposób skromny mówi o tym, na co zasługuje niewiasta darząca szacunkiem Pana. W tekście hebrajskim jest słowo błyszczeć, czyli taka niewiasta zasługuje na to, by błyszczeć. Dziś można by użyć bardziej nowoczesnego określenia, by znalazła się w świetle reflektorów, czyli by mówiono o niej, sławiono ją, po prostu publicznie chwalono.

To jest dobra wiadomość, ponieważ nie ważne, jakie masz wykształcenie, w jakim jesteś wieku, ani to, że uroda już przeminęła. Liczy się to jaką postawę masz przed Bogiem. Jest to wyzwanie dla naszych sióstr, ponieważ świat, w którym żyjemy, namawia je na inną postawę.

Dotyczy to także mężczyzn. Nie będziecie zawsze młodzi, silni i przystojni. Przyjdą dni, o których powiecie, że się wam nie podobają.

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się.
Kaznodziei 12:1


Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.


Krzysztof Król


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz