niedziela, 29 maja 2022

Jedność jest owocem miłości
A proszę was, bracia! Przez imię Pana naszego, Jeszu Pomazańca, abyście mówili wszyscy to samo i żeby nie było między wami rozłamu, ale byście byli wydoskonaleni jedną myślą i jednym rozumowaniem.
1 List do Koryntian 1:10

Jesteśmy otoczeni różnymi informacjami, które mają duży wpływ na nas i nasz sposób postrzegania świata. Dlatego, kiedy rozmawiamy, to może się pojawić różnica poglądów. Przeważnie dotyczy to tego, jak odbieramy świat i różne wydarzenia na świecie, to jest problem, ale mniejszej wagi. Prawdziwym problemem jest, gdy pozwalamy jakimś zewnętrznych osobom, które są pod wpływem jakiegoś ducha, by wywierały wpływ na to, w co wierzymy.

Ponieważ to, co mówią ludzie, będący pod wpływem demonów wywiera na nas wpływ, więc możemy mówić o karmieniu się ze stołu demonów. Kiedy to robimy, to powstaną różnice między nami, a im większe są te różnice, tym mniejsza jest nasza jedność i się od siebie oddalamy.

Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest; a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.
Łukasza 11:23

Kto nie jest z Panem Jeszu, ten jest jego przeciwnikiem, kto nie zbiera, ten rozprasza i podobnie możemy przykłady ciągnąć. Kto nie buduje, ten rujnuje społeczność w Chrystusie Jeszu. Innym problemem jest kradzież z zagrody Pana Jeszu. Gdy Syn Boga przyjdzie, każdego osądzi według jego postępowania, według tego, co robił i według tego, co mówił. Warto więc zastanowić się, zanim coś powiemy lub zrobimy, czy tym będziemy budowali (zbierali), czy może burzyli?

Według działania poznajemy, kto jest tego samego ducha, a kto ma innego. Może ktoś być wśród nas, ale nie być z nas.

Wyszli spośród nas — ale nie byli z nas; gdyby bowiem byli z nas, pozostaliby z nami — aby stało się jasne, że nie wszyscy są z nas.
1 Jana 2:19

Bywa tak, że ktoś, kto powinien być naszym bratem, jest naszym przeciwnikiem, a ktoś, kto nie wydawał nam się być naszym bratem, jest nim faktycznie.

W odpowiedzi Jan wyjawił: – Mistrzu, widzieliśmy kogoś wypędzającego demony w Twoim imieniu, ale mu zabranialiśmy, ponieważ nie chodzi z nami. Jeszu odpowiedział: Nie zabraniajcie, ponieważ kto nie działa przeciwko wam, jest po waszej stronie.
Łukasza 9:49,50

To czy ktoś ma święte Tchnienie, poznajemy po tym, co robi. Kluczowy jest stosunek tej osoby do imienia Jeszu. Bo kiedy brat będzie wydawał brata, to będą też tacy, o których Mistrz mówi:

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Marka 9:41

Podobną naukę wyciągamy z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Nie ten jest naszym bratem, kto twierdzi, że nim jest, ale jest Twoim bratem, ten na kim możesz polegać. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że nie słabszy dźwiga silniejszego.

Miłość jest spoiwem jedności i odwrotnie. Tam, gdzie nie ma jedności, nie ma też miłości, dlatego Paweł zachęcał:

Mówcie wszyscy to samo i żeby nie było między wami rozłamu, ale byście byli wydoskonaleni jedną myślą i jednym rozumowaniem.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławieństw wielu życzę wam.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz